תפילה מיוחדת לפני שתיית היין

שותים יין ונשארים שפויים! הרב שלום ארוש עם תפילה מיוחדת לפני שתיית היין!

2 דק' קריאה

פורסם בתאריך 05.03.23

מבואר במסכת מגילה (ז:): “אמר רבא חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי”. ואכן, אי ההגבלה בשתיית יין, או על כל פנים ריבוי השתייה המחוייב ביום זה, עוררו שאלה ותמיהה גדולה בקרב רבותינו ז”ל: האמנם זו היתה תקנת חכמים, שיאבד אדם את דעתו ומחשבתו בזה היום ויהלך כשיכור? אלא צריך שיזהר ולא יאבד את דעתו- כדי שיוכל לקיים את מצוות היום- מקרא מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. ולכן יש לשתות את השתיה רק בסעודה, והשתייה צריכה להיות על יין בלבד ולא משקאות אחרים שמלאים באלכוהול, ויין תפקידו:”ויין ישמח לבב אנוש” 

עיקר השתיה ביין היא תיקון של משתה שנעשה באיסור במשתה אחשוורוש, אמרו חזל: “עד דלא ידע” ולא שיבוא לידי הזק בריאותו או נזקים לסביבתו,

לכן צירפנו פה תפילה שנכתבה ע”י הרב שלום ארוש שנאמרת לפני שתיית היין כדי לקיים את המצווה כראוי:

תפילה לסעודת פורים
יאמר לפני שתיית כל כוס בפורים:
“הריני מקשר את עצמי בשתיית היין הזה ביום פורים הזה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן בן פייגא מברסלב, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.


לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם הוי’ה ברוך הוא, אות יו”ד באות ה”א, ואות וא”ו באות ה”א, ביחודא שלים בשם כל ישראל, הריני מוכן ומזומן לעשות רצון ה’ יתברך לשמוע לדברי חכמים אשר ציוו לשתות יין ביום פורים”.


יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שאזכה על ידי שתיית היין הזה ל”זכה נעשה ראש”, שאזכה להיות מקושר עם ראש בני ישראל, שאזכה לתיקון המוחין, לחכמה, למוחין דגדלות, לענווה, למחילת עוונות ולתיקון הברית.
שאזכה על ידי שתיית היין הזה לעלות אל בחינת זיכרון. אזכור את מעשה עמלק לעלות אל מקום ששם כולו טוב. הצילני מ”לא זכה נעשה רש”, ממוחין דקטנות, מעצבות, מגאווה, מקליפת המן-עמלק.
שאזכה על ידי שתיית היין הזה ל”זכה – משמחו!”


שנזכה ליין המשמח, שנזכה על ידי היין של פורים לבוא לתוך שמחה גדולה, לחדווה רבה ועצומה מאד, ומתוך כך אזכה בכל לב לשמח גם אחרים, תצילני מ”לא זכה -משממו”, תצילני מיין המשכר.


שאזכה על ידי שתיית היין הזה לבירור המדמה, תיקון המדמה, שיהיה המדמה נכלל בקדושה ויתהפך מהרה לטוב ותצילני מערבוב המדמה שעל ידו בא שממון שהוא שגעון, שהוא השכרות. שאזכה להרבות ביראה עילאה, שאזכה לדעת שהכל ברצונו יתברך ואזכה ליין המשמח.


שאזכה על ידי שתיית היין להתעורר מהשינה בגשמיות וברוחניות. שאזכה לאמונה שלמה לדעת אותו יתברך ולהכיר אותו יתברך.


תשמרני שלא אפול לשינה בגשמיות וברוחניות, תרחם עלינו שלא יזיק לנו שתיית היין הזה, לא בגוף ולא בנפש, ונזכה להכניע ולעקור ולבטל מאיתנו קליפת המן עמלק וזוהמתו הגדולה, ולמחות שמו וזכרו מן העולם.


להמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר, ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל השנה כולה! לשמוח בה’ יתברך בשמחה וחדווה רבה מאד באמת, ונזכה לקדושת וטהרת פרה אדומה, לקדושת פסח באמת ולא נכשל במשהו חמץ כל ימי הפסח.
(ויאמר פעמיים)
ויהי נעם ה’ אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

 

כתבו לנו מה דעתכם!

1. Giselle Ribeiro

י"ד אדר התשפ"ג

3/07/2023

Shalom rav querido amigo, por favor 🙏 reze por mi y mi família para tener emuna, sustento, protecion, amar al creador, ser feliz, tener inteligencia emocional y autoestima, encontrar mi alma gemela y casar mi, tener visa Israel o visa England o visa Ireland o ciudadanía euro para Giselle Ribeiro, lucia divina Silva, Pedro paulo Ribeiro araujo, Annalucia Ribeiro araujo, Viviane Ribeiro, Daniel luke odonohue, todah rav querido, shavua tov

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה