מתנה מופלאה

לא משנה אם אתה חילוני או חרדי, לא משנה מה שאתה, אבל אתה צריך לשאוף לקבל את התורה. כי הקב"ה בחג השבועות נותן אותה שוב במתנה.

3 דק' קריאה
המתנה-המופלאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 01.06.22

אנחנו נמצאים בעיצומו של ראש חודש סיון, מתקרבים לחג השבועות, אחד החגים הנפלאים שמחבר אותנו עם “אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו”, הדבר הנפלא והמיוחד שיש לנו “והייתם לי עם סגולה מכל העמים” שה’ בחר בנו, שהסתובב בין כל העמים ושאל מי רוצה את תורה, המתנה הנפלאה, הלך לאמריקאים ושאל אם רוצים לקבל את התורה אמרו לו : לנו אין זמן, אנחנו עסוקים כל הזמן בעסקי ממון Time is bussines… הלך הקב”ה לערבים ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה, שאלו אותו מה כתוב בה, אמר להם “לא תגנוב” אמרו: אנחנו לא יכולים בלי להתקדם, זה לא שייך אלינו… הלך הקב”ה לגויים הצרפתים ושאל אם רוצים את התורה, אמרו מה כתוב? אמר להם “לא תנאף” אמרו לו: זה לא שייך אלינו, אנחנו עם האהבה, כל הזמן Amour , זה חיינו, אנחנו יכולים לעבור על הכל “לא תרצח.. לא תנאף…” וכשבא הקב”ה לעם ישראל, אמרו לו מיד “נעשה ונשמע” לא שאלו מה כתוב רק מיד אמרו מיד שנעשה כל מה שכתוב בה.

מי גילה לעם ישראל את הסוד הזה?

האמונה שהייתה להם מדורי דורות, שלמלכו של עולם יש ספר חוקים שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיו!

העמים מקיימים שבע מצוות בני נח, אבל אנחנו קיבלנו את התורה במדבר סיני, מתנה!

אנחנו מתקרבים ליום הנפלא הזה, ליום הקדוש הזה.. בראש חודש סיון אנחנו מתחילים להכין את עצמנו ליום קבלת התורה

“כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע” למה כתוב “דיבר” ולא וידבר, מה שדיבר משה פעם? אלא כל שנה ושנה בחג השבועות מקבלים את התורה במתנה.

לכל אחד יש חלק בתורה ששייך לו “כה תאמר לבית יעקב”, אמר ה’ למשה שיגיד להם במילים רכות כמה נפלאה התורה, כמה א”א לקיים בית ללא חוקי התורה, כמה א”א להסתדר ביחסי אנוש ללא התורה הקדושה, כמה א”א לקיים את היקום בלי ההכנעה לכל המילים שכתובות בתורה הקדושה.

ולכן הקב”ה ציווה עלינו ללמוד את התורה יום יום. לפעמים זה נראה פנאטי לשבת כל היום וללמוד תורה! אבל זה הסיסמא של בניית העולם, בניית חיי משפחה, המשפט, עבודה… עפ”י התורה הקדושה יישק כל העולם כולו!

איך מתכוננים לקבלת התורה הקדושה?

יש כמה עניינים שצריך להתגעגע כל החמישים יום של ספירת העומר זה הכנה לקבלת התורה “ככלה המתגעגעת לחתן”. הנה, אנחנו הולכים לקבל את היקר מכל, “ויתייצבו העם בתחתית ההר” אפילו אם את נמצאת בתחתית של התחתית של המדרגה, איך אתה יכול לקבל את התורה? איך אתה יכול לבנות בית עם חלק של תורה?

לא משנה אם אתה חילוני או חרדי, לא משנה מה שאתה, אבל אתה צריך לשאוף לקבל את התורה. כי הקב”ה בחג השבועות נותן אותה שוב במתנה.

יש לנו את שלושת ימי ההגבלה, ואת כל ימי הספירה שאלו ימי געגועים, וכפי הכיסופים והגעגועים שלך לתורה אתה תקבל את חלקך בתורה. תבקש מה’ שייתן לך חלק בתורה, תגיד לו שאתה יודע שזה הדבר היקר מכל ואתה רוצה חלק בתורה! כל העולם יודע שבלי התורה אין כלום. אתה צריך לעמוד ולכסוף לתורה הקדושה, ולהבין שזה מה שיכול לבנות את הבית שלך, את החיים, את העבודה שלך… תתפלל “אנא ה’ תן חלקנו בתורתך, זכני בקבלת התורה”! וכפי הרצון כך זוכים לתורה.

“והעם רואים את הקולות” הם שמעו את הקולות, אפילו הנמצאים בתחתית ההר במדרגות הנמוכות, איך הם ראו קולות? אפשר לראות קולות? אלא מי שמקיים את התורה הוא מרגיש בנפש שלו את השלמות והסיפוק.

העולם הולך ומידרדר. ובזכות התורה, בזכות לומדי התורה, בזכות  האנשים העמלים כל יום ויום, ועמ”י שותף זה עם זה, מי שיושב ולומד נותן חלק למי שעובד… אבל כל אחד חייב שיהיה לו את החלק שלו, את החלק האישי שלו, חייב ללמוד, לשמוע, וללמד, והיום בעידן שלנו אפשר תמיד לשמוע, בדרך לעבודה דף היומי… בדרך לעבודה אתה יכול לשמוע שיעור תורה.. כל מה שהקב”ה עשה בעולם הדיגיטלי זה בשביל להפיץ את התורה בכל העולם שלא תהיה רק “בתחתית ההר”.

ב”ה באתר הקדוש שלנו יש שיעורים 24 שעות ביממה, שיעורים לגברים, שיעורים לנשים.. כדי שעמ”י יתעלו ויכינו את עצמם לקבלת התורה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה