המפתח לאמונה

מה הסיבה לכך שאנשים מפחדים שיקרו להם דברים רעים, מחלות, תאונות, הפסדים ושאר מרעין בישין חלילה, עד שיש כאלה שממש יוצאים מדעתם ואף נזקקים לטיפול תרופתי?

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 31.05.20

באחת התוכניות שלי ברדיו עלתה לשידור אישה שהציגה את עצמה כאישה שאינה שומרת תורה ומצוות. היא שמעה שאני אומר שאדם צריך לומר תודה על הקשיים ועל הבעיות, על הצרות ועל הייסורים, והדברים מאוד קוממו אותה. היא אמרה שהיא מבינה שצריך לומר תודה לבורא העולם על הטובות שהוא עושה איתנו, אבל היא שאלה מתוך כאב גדול: "איך אפשר לומר תודה על דברים רעים, על מחלות וחסרונות?!"

 

בחסדי ה' זכיתי לענות לה על פי המשל שהבאנו כאן בשבוע שעבר, משל האב ובנוֹ, ואמרתי לה: "כאשר אבא נורמלי מונע דבר מה מבנו, האם הוא עושה זאת מתוך רוע ואכזריות או מתוך אהבה גדולה והבנה שזה הדבר הטוב ביותר עבור הבן? ברור שזה רק מתוך אהבה גדולה וזה הדבר הטוב ביותר עבור בְּנוֹ. נכון?"

 

"על פי זה ניקח לדוגמה רווקה שהזיווג שלה מתעכב. מי מעכב לה את הזיווג? בורא עולם. האם הבורא רוצה שהיא תסבול? ברור שלא. האם הוא לא רוצה לתת לה זיווג? ברור ופשוט שהבורא אוהב אותה ורוצה שהיא תצליח ורוצה לתת לה זיווג, וזו תהיה שמחתו של הבורא. ולא זו בלבד, אלא זה ברור שיש לבורא צער גדול מאוד מכך, כי לבורא עולם צר בכל צער של כל יהודי, כמו שלכל אבא צר מאוד כאשר ילדיו שרויים בצער."

 

"אז אם הבורא כל כך רוצה לתת לה זיווג וזה בוודאי בכוחו וביכולתו, למה הוא באמת לא נותן לה את הזיווג? אלא ודאי שיש לבורא סיבות שבגללן הוא מעכב לה את הזיווג לטובתה. נכון שהבחורה הרווקה וגם אנחנו לא מבינים את זה, אבל מדובר באבא אוהב, ואנחנו בוודאי יכולים להבין שמה שקורה איתה זה רק מאבא, ואם כן זה רק מתוך אהבה, כמו שכל בן יודע שאבא עושה הכול עבורו מתוך אהבה גדולה, ועל זה אנחנו אומרים תודה."

 

המשל הזה הבהיר לאותה אישה את ההתייחסות הנכונה והדברים התיישבו על ליבה.

 

וזה מפתח חשוב מאוד לאמונה: ההבנה שהקשר שלנו עם בורא עולם זה קשר של בן עם אבא אוהב – זה הבסיס של האמונה, זה הלב של האמונה. בלי זה אי אפשר לדבר על שום אמונה, כי אם אתה מאמין בבורא אבל אתה לא מאמין שהבורא אוהב אותך ורוצה לתת לך – אתה למעשה מאמין בבורא פרי דמיונך, בורא שאתה יצרת לעצמך, ולא בבורא האמיתי.

 

ולכן כאשר אתה רוצה לחזק את עצמך באמונה, תחזור אֶל המשל הפשוט ותחשוב שאם הבן שלך היה עובר מה שאתה עובר ורוצה מה שאתה רוצה – מה אתה כאבא היית רוצה לעשות? האם לא היית רוצה לתת לו ולרחם עליו ולעזור לו בכל יכולתך? ועל ידי המשל הזה תוכל בקלות לראות ולהבין את הקשר הנכון עם הבורא, תוכל בקלות לחזק את עצמך באמונה ישרה, תוכל בקלות להאמין שהכול לטובה גם כשאתה לא מבין את זה, ותוכל בקלות לומר תודה על הכול.

 

והיסוד הזה הוא המפתח לטיפול בכל בעיות הנפש והחרדות. כמו שבמציאות נורמלית ובריאה זה בוודאי לא הגיוני שבן ידאג ויפחד שאבא שלו יתעלל בו ויעניש אותו ויזיק לו וירביץ לו, כמו שהבאנו במשל בשבוע שעבר – כך המאמין האמתי שמאמין שבורא עולם הוא אבא טוב ורחמן ורוצה רק לתת, זה לא הגיוני שהוא יפחד או ידאג שמא יקרו לו דברים רעים או שמא יחסר לו או שמא לא תתקבל תפילתו.

 

אם כן מה הסיבה לכך שאנשים מפחדים שיקרו להם דברים רעים, מחלות, תאונות, פיגועים, טילים, הפסדים ושאר מרעין בישין חלילה, עד שיש כאלה שממש יוצאים מדעתם ומאבדים את כל שלוות הנפש ואף נזקקים לטיפול תרופתי?

 

הסיבה היחידה היא שגם אם הם מגדירים את עצמם כמאמינים, הם למעשה לא חיים באמת את היסוד הזה שהבורא הוא אבא רחמן ואוהב תמיד. הם אולי אומרים את זה בפה או חושבים במוח – אבל הם לא באמת מאמינים בזה בכל לבם.

 

חייבים להבין היטב שאמונה אמתית זו רק אמונה בבורא האמתי שהוא הטוב והמטיב האוהב והרוצה אך ורק לתת ולהשפיע.

 

כאשר האדם מבסס בלבו את האמונה על פי המשל של אב ובנו, הוא יכול ברגע אחד להגיע להסתכלות בריאה וליישר את מוחו ואת לבו על פי האמונה הישרה שאומרת שה' אוהב אותך ורוצה אך ורק את טובתך האמתית ואין שום רע בעולם כלל. ואתה באופן מידי מתחבר עם הבורא, כלומר אתה מתחבר עם השמחה ועם הטוב ועם הרפואה ועם האושר של כל העולם הזה. זו זריקת ההרגעה היחידה שמטפלת בשורש הבעיה ולא רק בסימפטומים.

 

לכן התפילה הראשונה של כל אחד ואחת מאִתנו צריכה להיות קודם כול שנזכה להאמין בבורא באמת, כלומר להאמין באמונה שלימה שהבורא אוהב אותנו ורוצה לתת לנו הכול ושכל שמחתו היא לעזור ולהושיע את כל הפונים אליו.

 

המשל הפשוט שאמרתי אמנם מסביר הכול באופן נפלא, אבל לאור הדברים יש כאן עומק נוסף שהוא העיקר:

 

האמונה היא חיבור עם הבורא. ועל פי הלב של האמונה שזה עתה הסברנו, זה לא נכון לומר שהבורא "לא נותן". הבורא רק נותן ומשפיע בלי סוף ובלי הפסק. הוא נותן לכולנו חיים בכל רגע ורגע. זו המהות של הבורא: טוב ומטיב. חכמינו מתארים את השפע האלוקי במילים "הברכה העליונה" – ים אדיר של ישועות שנוזל ויורד לעולם הזה בכל רגע ורגע.

 

אם כן מדוע אנחנו לא מקבלים את ההשפעות? כל החיסרון הוא רק מצדנו. כי בורא עולם טבע בבריאה שהכלי להתחבר למקור השפע הוא האמונה. הצינור שדרכו מגיע אלינו השפע הוא האמונה. בלי אמונה אי אפשר לקבל כלום כי אין לך חיבור למקור השפע.

 

וכמובן, הכוונה לאמונה האמתית בבורא, להאמין שהוא רק משפיע ורק מטיב, רק אוהב ורק רוצה לתת, כי אם אתה לא מאמין בזה באמונה שלימה – זו לא אמונה בה', אתה מתחבר לאלוה שאתה המצאת ואתה לא מתחבר לבריכה הנכונה כפי שהסברנו.

 

יוצא שהבורא מצדו נותן ומשפיע, אבל אנחנו מצידנו צריכים לחבר את הצינור שלנו אל הבריכה העליונה, אל הבורא החנון.

 

אם כן מה היא הסיבה המושלמת לעיכוב בזיווג? החיסרון בחיבור אמתי עם הבורא. ברגע שאתה מאמין באמונה שלימה שהבורא אוהב אותך ורק רוצה לתת לך זיווג, אז אתה מתחבר עם השדכן והזיווג שלך יגיע בקרוב.

 

וכך בכל עניין ועניין, בכל ישועה – כשאתה מאמין באמת שהבורא אוהב אותך ורוצה לתת לך ולעזור לך – אז אתה מתחבר עם הרפואה, ועם השמחה, ועם האושר, ועם הברכה, ועם מקור הפרנסה, ועם הטוב והאור של כל העולם הזה בגשמיות וברוחניות. בכל תחום שבו אתה זקוק לישועה – אתה מיד נושע כי התחברת עם הצינור שלך למקור של הטוב!

 

על פי זה מובן מדוע כשעמדו בני ישראל לרגלי הר סיני התרפאו כולם. כי במעמד הר סיני קיבלנו את האמונה המושלמת במציאות הבורא ואת האמונה שהוא טוב לכול ושכל השפע והטוב הם ממנו יתברך. וברגע שכל עם ישראל זכו לאמונה המושלמת, הם התחברו עם מקור השפע והמקור של כל הרפואות וכל החסרונות התמלאו גם למעלה מדרך הטבע.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

יהודים יקרים, אני רוצה לפתוח "לשכת תעסוקה" שתספק תעסוקה לכל עם ישראל. ואני לא מתכוון למשרות ולתקנים. כל מה שאתה עושה בחיים, בין אם אתה פועל פשוט ובין אם אתה מנכ"ל או רופא, בין אם אתה שכיר ובין אם אתה עצמאי – יש לי עבודה להציע לך.

Featured Products