אור החיים הקדוש

רגע לפני בואי לכתוב על אור הצחצחות, קודש הקדשים "אור החיים הקדוש" קבלתי לפון ממש בהשגחה פרטית ומדויקת את הברכה הבאה שכתב צדיק נסתר, לכבוד הוא לי לשתף אתכם, קראו את תפילת הצדיק לקראת יופ פטירתו בט'ו בתמוז

4 דק' קריאה
אור החיים

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 05.07.20

אור החיים הקדוש

רגע לפני בואי לכתוב על אור הצחצחות, קודש הקדשים “אור החיים הקדוש” קבלתי ממש בהשגחה פרטית ומדויקת את הברכה הבאה שכתב צדיק נסתר, לכבוד הוא לי לשתף אתכם, קוראי ברסלב היקרים. שתפו הלאה לזיכוי הרבים.  

 

תפילה מיוחדת לכבוד הילות האור החיים הקדוש:

 

לזכות להיכלל באור החיים הקדוש שזכה לסוד סגולת מלכים והיה מוקף באש יומם ולילה וזכה שהייתה בו נשמת דוד המלך.

ריבונו של עולם כל יכול, אשר לא יבצר ממך מזימה, בזכות האור החיים הקדוש והנורא, שאורו האיר מסוף העולם ועד סופו, וזכה לסוד חכמה קדומה של הכתר, לסגולת מלכים. כי כל המלכים שבעולם כוחם וגבורתם נמשך מסוד סגולת מלכים, שלזה זכה “האור החיים”, הקדוש והנורא. שפעם טעה במדבריות, ואז זכה לסוד סגולת מלכים, שהיא המנצחת את כל הקליפות, וכל המלכויות בעולם שמקבלים מסוד סגולת מלכים, נכחדים ממלא מרב אור. כי האור החיים הקדוש השיג בסוד “זרקא מקף הולך שופר סגולתא”, שזכה לספירה סוד סגולת מלכים, כי “האור החיים” הקדוש זכה לסוד הקלע, סוד הקירטא שבאבן שהיא בתוך הקירטא, מלאה מאור אין סוף. כי בזכות “האורח חיים” הקדוש שהיה מוקף באש יומם ולילה, וגילת לו את כל סודות הלוויתן, כמו שנאמר “ביום ההוא יפקוד ה’ בחרבו הקשה והגדולה על לוויתן נחש ברח ועל לוויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים”. כי הפלא הכי גדול זה נשמת “האור החיים” הקדוש. שהייתה לו את נשמת דוד המלך עליו השלום, כמו שאמר הבעל שם טוב, כי נשמת דוד המלך עליו השלום התעברה “באורח חיים” הקדוש והנורא. ובכל רגע ורגע נראה את נשמת “האורח חיים” הקדוש והנורא, שהיא נשמת דוד המלך עליו השלום, שהייתה צריכה להביא את הגאולה. “כי “האורח חיים” הקדוש תיקן את כל הרפ”ח ניצוצות, שהם ארבע פעמים שם ע”ב, כי “האורח חיים” תקין 4 פעמים שם ע”ב, ע”ב דעשייה, ע”ב דיצירה, ע”ב דבריאה, ע”ב דאצילות. כי רבקה תקנה רק שלוש פעמים ע”ב, כנגד עשיה וכנגד יצירה וכנגד בריאה, שזה תשע פעמים כ”ד, גימטרייה אריה, כי רבקה הייתה אריה שבמרכבה. אבל “האורח חיים” הקדוש תיקן את כל הארבע פעמים ע”ב, ועל ידי זה תיקן את ע”ב שבאצילות שבזה תלויה כל הגאולה.

 

 

בבואי לכתוב על גודל מעלת קדושתו הנוראה ליבי נרגש, מהיכן להתחיל ואיפה לסיים, אם בכלל..

 

 

הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לומד איתו תורה!

מי לנו גדול מהבעל שם טוב הקודש זיע”א שהשתוקק מאד לפגוש את ר’ חיים , וכששאלוהו תלמידיו: “מדוע רוצה הוא כ”כ לפוגשו? מה מיוחד בו?” ענה להם בחרדת קודש :”בכל לילה זוכה ר’ חיים בן עטר ללמוד תורה עם הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לתאר את כוח קדושתו, והוא מיורדי המרכבה, ובעל רוח הקודש באמת”.

 

 

ספרו הקודש “אור החיים”

 

אור החיים הוא חיבורו המפורסם של רבי חיים בן עטר והוא ביאור על חמשת חומשי התורה, ומשלב ביאור עם דרש וקבלה. על אף שהמחבר הוא יליד מרוקו, החיבור קודש על ידי ראשי תנועת החסידות האירופית, שראו בו ספר יסוד לדרכם והשתדלו להתמיד בלימודו ובהדפסתו, ואף ראו בכך סגולה לעניינים רבים ובעיקר לפוריות והולדה. ברבות השנים הוא הודפס במהדורות שונות של מקראות גדולות לצד ביאורם של הראשונים.

 

ועוד הוסף הבעט”ש ואמר: “ספר ‘אור החיים הקודש’ נכתב כולו ברוח הקודש, והוא הספר הראשון במעלה, יותר מכל שאר ספרי החסידות שבעולם”.

 

רבי מאיר אבוחצירה ממליץ כסגולה “בכל צרה שיש לאדם ילמד בספר “אור החיים הקדוש” וישתטח על מצבתו ותתקבל בקשתו”.

 

גדולי הדורות הוסיפו ואמרו :”סגולתו של הספר הקדוש הזה אינו רק בלימודו, אלא עצם הימצאו בבית מהווה הגנה ושמירה לכל בני הבית ברוחניות ובגשמיות”.

 

ישנה סגולה נפלאה של לימוד עשר דקות ביום בספר “אור החיים” שכתב איש האלוקים, מפורסמת היא בכוחה להעלות ארוכה ומרפא לכל חולי ומחלה ולהביא ישועה לכל אדם וצרה. שלא תגידו שלא ידעתם..

 

 

משמיים – חובת מחאה על כבודו של תלמיד חכם..!

 

ביתו של רבנו זיע”א היה פתוח לרווחה לכל אדם ונצרך. כל חייו סייע לעניים בכל יכולתו, לומדי התורה היו בראש מעייניו ובכל שבוע היה קונה עגל מיוחד לכבוד שבת, שוחט אותו, ומחלק את בשרו לתלמידי חכמים.

 

באחד מימי השישי היה מחסור בבקר, ואחד מעשירי העיר ביקש מרבנו שימכור לו מהעגל ששחט. “עגל זה מיועד בעבור תלמידי חכמים בלבד, ואיני יכול לתת לך” ענה רבי חיים, ותוך כדי דיבורו הניח נתח בשר בסלו של אחד מהאברכים.

 

אותו עשיר היה חצוף ועז פנים, פגע והעליב את אותו התלמיד חכם באומרו: “מי הוא ומה הוא תלמיד חכם זה, שאתה מכבדו יותר ממני..?”, רבי חיים שהיה רודף שלום , שתק ולא ענה דבר.

 

אך באותו הלילה , ליל שבת קודש, כעסו עליו משמיים ובחלומו טענו כנגד כיצד הייתכן שלא מחה על כבודו של תלמיד חכם?! לאחר מכן הודיעו לו שנגזרה עליו גזרה גלות בת שנה מחמת של מחה על כבודו של תלמיד חכם. ואכן, עוד באותו מוצאי שבת יצא לגלות משך שנה שלמה, שבה לא לן שני לילות רצופים באותה האכסניה. בכל בוקר נדד למקום אחר, והעיד על עצמו שהיו ימים בהם לא בא דבר מאכל לפיו יום ולילה, שמח בכך כדי לכפר על עוונו.

 

האריות שלמדו עם רבי חיים

 

רבי חיים עליו השלום היה מומחה בשזירת חוטי זהב וכסף לבגדים מפוארים, אולם בחר להקדיש את כל זמנו בלימוד התורה. הסולטן שמע על כישוריו המיוחדים וביקש שיתפור לו חליפה. רבי חיים סירב בתואנה שכל עוד שיש לו זמן יקדיש אותו ללימוד התורה. הסולטן כעס מאד והחליט לזרקו לגוב האריות שהיו מורעבים. רבנו לא חשש להיכנס אליהם , ואלו, המורעבים, מיד עמדו לצידו והחלו לכשכש בזנבותיהם, וכשהתיישב רבנו ללמוד בספרים הקדושים רבצו האריות מסביבו כאילו האזינו לדבריו הקדושים.

 

כל ניסיונות השוטרים לשסות את האריות ברבי חיים עלו בתוהו. ראה זאת הסולטן והבין כי איש אלוקים קדוש ונורא הוא, ושיחררו לחופשי. (בידוע שמי שהוא קדוש ויש בו צלם אלוקים כל החיות מתבלטות לפניו, ומפחדות ממנו).

 

יום ההילולה – ט”ו תמוז

 

יום פטירתו והילולה של הקדוש האלוקי ביום שלישי, ט”ו תמוז קבר אור החיים הקודש חיים בן עטר זיע”א, 227 שנים לעלייתו בסערה השמימה, מנוחתו במורד הר הזיתים מעל קבר זכריה ויד אבשלום. לידו קבורות שתי נשותיו.

 

וכמו שאני תמיד ממליצה, ביום ההילולה הצדיק מחלק שפע מתנות – ישנה ברכה מיוחדת בשמיים, וכדי לזכות בהם אתם צריכים להדליק נר לעילוי נשמתו, לשים פרוטה לצדקה, לקרא כמה פרקי תהילים, מי שיכול גם לערוך סעודה קטנה ולהקדיש עבורו (למשל ארוחת בוקר) , הצדיק אינו נשאר חייב, הוא מחזיר בחזרה. מבטיחה לכם!

לחצו לשליחת שמות

כתבו לנו מה דעתכם!

1. דוד בן שמחה לרפואה שלמה

י"ד תמוז התשפ"ב

7/13/2022

אני אשים צדקה היום ואקרא פרקי תהילים וכמובן אדליק לנר לצדיק

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

אור החיים

הכתבה הבאה

איך זכה יצחק אביו לבן כזה?

 

Featured Products