נגמלים ונגאלים

יהודים יקרים, האמינו באמונה שלימה שהצדיקים והמנהיגים והגואלים נמצאים בינינו. חפשו אותם בתפילות ותלמדו מהם להיות כרצון ה' באמת.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 30.08.20

 

ישנם לא מעט אנשים שאוהבים להתלונן על האמת הנעדרת. הם אומרים: "הנה תפסו פה ושם רב מושחת, כנראה שאין שום אמת ברבנים חלילה; והנה ישנן מחלוקות רבות וקשות בין הפלגים השונים ביהדות – יוצא שאי אפשר לדעת מה האמת, וגם אין טעם לחפש, כי לכל צד ישנם טיעונים משכנעים משלו ואסמכתות מהספרים הקדושים ומגדולי תורה מהדורות הקודמים שהוא נשען עליהם". כך אומרים המתלוננים על האמת הנעדרת.

 

"ובכלל", הם טוענים, "גדולי הדור הגדולים באמת – כבר הלכו לעולמם, ובדור היתום שלנו אין לנו אף אחד הראוי להתעטר בנזר ההנהגה". ומזה הם מגיעים למסקנה שאין אֵמון באף אחד ואין אמת בשום מקום, ואין גם סיכוי לדעת מה האמת…

 

וזו טענה מסוכנת מאוד מאוד. כי בטענה הזו אתה בעצם מקעקע את כל היהדות. כל היהדות היא קבלה מרבותינו. "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע", וכך עוברת התורה בטהרתה מדור לדור. גם בדורות הענקים וגם בדורות הקטנים שעל גבי הענקים. וה' יתברך משגיח על כל דור ודור שיהיו בו רועים ומנהיגים ומדריכים המלמדים את דבר ה' ומעבירים את הלפיד לדור הבא עד ביאת הגואל.

 

הטענה הזאת נובעת מרצון לפריקת עול. אתה מחפש לפטור את עצמך מחובתך לציית לחכמי הדור, ואתה מוצא לך צידוק מוסרי מפוקפק בכך שאתה טוען שאין מנהיגים אמתיים, וגם לא ניתן לדעת את האמת, יוצא שאין לנו שום בחירה וכל התורה והמצוות הכול בטל ומבוטל חלילה וחס. וכך אתה מרשה לעצמך לעשות ככל העולה על רוחך.

 

לומר שאין את מי לשאול ואין מנהיגים – זו ממש כפירה גמורה. זו טענה האומרת שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה למשימה בלתי אפשרית, להתרוצץ במלכודת עכברים ולגשש כעיוורים באפילה. וכי ה' יתברך בא בטרוניה עם בריותיו? זה עיוות בעיקר התורה ובעיקר האמונה. זה ממש לדבר סרה על ה' ועל תורתו. חייבים לעקור את השקר הזה.

 

אמונת חכמים אמתית

 

פרשת השבוע שלנו מחזקת אותנו שבכל דור ודור ישנם רועים ומנהיגים, ישנם רבנים אמתיים. זו האמונה השלימה וזו אמונת חכמים אמתית – להאמין שיש חכמים בדור הזה ושאפשר להתקרב אליהם וללמוד מהם.

 

בתחילת הפרשה אנחנו נתקלים במצוקה שבה האמת נעדרת, דבר ה' לא ברור לנו: "כי ייפלא ממך דבר למשפט" וכו'. "כן", אומרת התורה, "זה יכול לקרות", אבל בכל דור שבו זה קורה מבטיחה לנו התורה שיהיה לנו את מי לשאול. צריכים רק לצאת קצת מאיזור הנוחות ולחפש מתוך רצון כן, ובוודאי נמצא, כמו שכתוב בהמשך: "וקמת ועלית אל המקום… ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט".

 

וחז"ל כבר העירו את תשומת ליבנו להדגשה המיוחדת של התורה "אשר יהיה בימים ההם". לומר לנו שבכל דור ודור ישנם בוודאי גדולים ומנהיגים וגם אם הם לא בסדר הגודל של משה רבינו ושל שמואל הנביא, הם עדיין המנהיגים ואנחנו מחויבים לשמוע בקולם כמו שהתורה מדגישה בלשון כפולה ומכופלת: "(1)ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך… (2)ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, (3)על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, (4)לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".

 

לחפש באמת ובתמים

בהמשך הפרשה ישנו הבט נוסף ומשלים לאותה סוגיה. אנחנו, עם ישראל, שמענו את קול ה', ואיך נוכל לשמוע ולציית לדברי בשר ודם? אלא אומר לנו ה' יתברך, כמו שאז דיברתי עם כל אחד מכם, ואחר כך ראיתם כולכם שאני מדבר עם משה פה אל פה – כך אמשיך לדבר אתכם דרך הנביאים שלכם בכל דור ודור.

 

וממשיך ה' ואומר לעם ישראל: "אתם בעצמכם ביקשתם את זה במעמד הר סיני, כי הגעתם להבנה שזה מחויב המציאות שיהיו צדיקים ונביאים שיעמדו בין ה' וביניכם להביא ולפרש לכם את דבר ה'". ועל הבקשה הזאת נותן ה' לעם ישראל ציון לשבח!

 

וזה אחד המקומות הנדירים והמרגשים שבהם ה' אומר לנו: "מה שאתם אומרים מוצא חן בעיני. זה מצוין. אני אוהב את זה. היטבתם אשר דיברתם…" כשאדם יודע את מקומו שהוא חייב רב ומדריך – ה' יתברך בעצמו מתפעל מזה ומשבח את זה. כל אחד מאתנו חייב להגיע למסקנה ולהבנה הזאת.

 

לומדים ממשה בעצמו

וה' לא רק מתפעל, אלא הוא גם עושה את חלקו בעסקה ומבטיח לספק לנו את המדריכים שאנחנו כל כך זקוקים להם: "ויאמר ה' אלי היטיבו אשר דיברו. נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצוונו". ה' מבטיח שכך יהיה וזו המציאות: הצדיקים והמדריכים נמצאים בינינו בכל דור. כשמתקרבים אליהם אין ספקות ושאלות. הכול ברור, בכל התחומים.

 

ובפרשה שלנו משה רבינו מדגיש: "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה'" – נכון שהנביא של דורך נראה לך כמוך, כמו אח שלך, אבל תדע לך שהוא ממש כמוני. הוא איש אלוקים שתפקידו להביא לך את דבר ה' ולהדריך אותך. כי כל מנהיג ומנהיג שקיבל מרבותיו שקיבלו מרבותיהם – מקשר אותך מדור לדור עד למשה רבינו. כשאתה מתקרב למנהיגי הדור, אתה מתקרב למשה רבינו בעצמו.

 

לכן ציווה רבי נחמן בצוואה שלו, שהיא התורה שמסר שבועיים לפני הסתלקותו, והזהיר מאוד "לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמתי להתקרב אליו, כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה…" ומדגיש רבי נחמן שהמנהיג האמתי הוא בבחינת הנביא שיכול להביא את האדם לתיקונו המושלם בדיוק כמו משה רבינו. ולכן: "צריכין לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג אמתי כזה, וצריך לבקש מאוד מה' יתברך, שיזכה להתקרב למנהיג אמתי, כדי שיזכה לאמונה אמתית בשלמות".

 

תאמין בתורה הקדושה שישנו מנהיג אמתי גם בדור הזה, ותתפלל לה' יתברך ותאמר: "ריבונו של עולם, כל התיקון שלי תלוי בהתקרבות למנהיג אמתי שקיבל איש מפי איש עד משה, למנהיג שמקשר אותי ישירות למשה רבינו. ואני מאמין באמונה שלימה שגם בדור הזה נמצאים מנהיגים וצדיקים כאלה כמו שהבטחת בתורה הקדושה, אנא, קרב אותי למנהיג הזה." על זה צריכים להרבות בתפילה וזו הצוואה שהשאיר לנו רבי נחמן.

 

בגלל אבות תושיע

וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה: "ומביא גואל לבני בניהם". זה לא שה' יביא (בלשון עתיד) את הגואל, אלא שהוא כבר מביא (בהווה) לנו את המנהיג שהוא הגואל בכל יום ויום. ומהי הגאולה? מיהו הגואל? אלה הצדיקים שמלמדים אותנו את הדרך שבה נלך ואת המעשה אשר נעשה. כי כל צדיק הוא בבחינת משה, ומשה הוא הגואל הראשון והגואל האחרון כמובא בספרים כי "מה שהיה הוא שיהיה". וכשאתה מתקרב למנהיג הדור, אתה בעצם רואה מוּלך את משה, את הגואל.

 

והמציאות הזו שבכל דור ודור קיימים רועים ומנהיגים לא תלויה בכלל במעשינו. ה' לעולם לא יעזוב אותנו כצאן ללא רועה, ולא בגללנו או בגלל מעשינו אלא בזכות אבות ולמען שמו, כמו שאומרים בתפילה: "וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".

 

יהודים יקרים, האמינו באמונה שלימה שהצדיקים והמנהיגים והגואלים נמצאים בינינו. חפשו אותם בתפילות ותלמדו מהם להיות כרצון ה' באמת.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

היה היה מלך שמדינתו הייתה במלחמה עם מדינה שכנה. המלחמה ארכה זמן רב, משך חמש שנים ללא הפסקה והייתה עקובה מדם. שני הצדדים סבלו סבל רב ומיותר

Featured Products