מכתירים את בורא העולם!

הכנה רוחנית לשבוע האחרון של חודש אלול תש"פ - אנחנו, עם ישראל, מכתירים את מלכו של עולם !! בברכת תשובה מלאה באהבה, אתר ברסלב ישראל

5 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 15.09.20

 

 

מכתירים את בורא העולם!

 

הכנה רוחנית לשבוע האחרון של חודש אלול תש"פ – אנחנו, עם ישראל, מכתירים את מלכו של עולם !!

 

הנה אנו נמצאים כמה רגעים לפני סוף השנה, שבוע אחרון של חודש אלול וממש רגל בכניסה של השנה החדשה, שנת תשפ"א.

 

בראש השנה ויום כיפור בו אנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונותנים דין וחשבון על כל מעשה, מחשבה ודיבור. ואריה אם ישאג מי לא יראה? בחיי, הנשמה רועדת כולה, פחד פחדים מאימת הדין.

 

מסופר על חסיד ובחור שהלכו ברחוב, הבחור אומר לחסיד, "איזה פחד ראש השנה קרב ובא, מה יהיה עלינו?", עונה החסיד: "אבא שלי הוא השופט…!".

 

אחים ואחיות יקרים, זה הזמן המתאים הטוב והנכון להתחיל לעשות תשובה ולא רק כדי לעבור את המשפט בשלום, אלא אדרבא לעתיד, להיות בן אדם טוב יותר, לעבוד את השם יתברך בשמחה ברצון ובאהבה , לעשות מצוות וחסדים , להביא את העולם אל תיקונו, וב"ה יתברך להגיע אל התכלית שלנו. ובעיקר, להמליך את השם יתברך עלינו בכל רמ"ח/רנ"ב אברנו ושס"ה גידנו.

 

כפי הידוע, העבודה האישית , הפרטית האינדיבידואלית שלנו מתחלקת ל2:

 

1.בין אדם למקום

 

2. בין אדם לחברו – שזה עיקר התשובה!

 

עלינו לזכור שהמלך נמצא בשדה והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו, לכל מיש יקראו באמת. המלך בשדה, נמצא פה אתנו ממש, מחכה למצפה שנקרא לו, נתפלל אליו, לכן כל אחד ואחת מאתנו במילים שלו יפנה לבורא עולם. לבקש סליחה ומחילה, לפשפש במעשינו ולבקש על נפשנו ונפש קרובינו. דלתות שמיים פתוחות לרווחה רק מחכים שתעשו את הצעד הראשון, אז קדימה..

 

אחד מראשי התיבות של חודש אלול – "אני לדודי ודוד לי" שאנחנו מכירים, שימו לב, המשפט מתחיל במילה "אני" כלומר, שהשם יתברך חפץ, רוצה שאנחנו נפנה אליו, שנראה נכונות, שנעשה את הצעד ההתחלתי ואז נקבל עזרה. אנחנו צריכים לרצות ולעשות. רצון טוב לחזור בתשובה באמת! להשתנות, לתקן את המעוות, את המצריך שינוי, לשפר, לחיות חיים טובים ומתוקים יותר!

 

"אל מלך יושב על כסר רחמים ומתנהג בחסידות מוחל עוונות עמו .. מעביר ראשון ראשון.. מרבה מחילה מלחטאם.. וסליחה לפושעים.."  – איזה משפט חזק! הקדוש ברוך הוא יושב על כסד רחמים , חסידות , מעביר אותנו בדין – לא תנצלו את ההזדמנות?

 

כשיש משפט למטה – אין משפט למעלה!!

 

 כיצד עושים זאת? לפי מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א:

 

"הריני מקשר/ת את עצמי בהתבודדות זו, בתפילה זו אל השם יתברך, לשפוך שיחי לפני בוראי במילים שלי, לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר קדושים באשר המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן בן שמחה ובן פיגא זכותם תגן עלינו ועל כל עם ישראל. אמן " (ניתן לומר את הנוסח הזה לפני כל דבר ודבר, ניתנת צדקה, בישול לכבוד שבת, קניית בגד, ניהול מו"מ, תפילות כל-ללל דבר!)

 

  1. סדר הימים – בשבוע האחרון של השנה כל יום לעשות תשובה לפי אותו היום. למשל יום ראשון אחרון של השנה כנגד כל ימי הראשון של כל השנה שחלפה, יום שני כנגד כל ימי השני וכן הלאה. קמתי מאוחר? לא נטלתי ידיים כראוי? זלזלתי בתפילה? וכיוצ"א

 

  1. שבתות וחגים – לעשות תשובה בשבת האחרונה על כל השבתות שעברו ועל החגים שהיו. האם קיבלתי אותם בזמן? התלבשתי יפה וכראוי? האם השתדלתי והקדשתי מעצמי? האם דקדקתי במצוות? האם ניתן לשפר וכן הלאה? עזרתי לבני הבית? חגי תשרי/חנוכה/טו בשבט/פורים/פסח/שבועות/ראשי חודשים. למשל, האם השתדלתי לשמור כשרות בפסח? ניקיתי טוב את חדרי הלב? בפורים, נתתי מתנות לאביונים כראוי או שהתקמצנתי? בחנוכה הידרתי בשמן נרות או שקניתי את השמן שעושה פיח בכל הבית..? והעיקר להיות בשמחה..

 

 

 

  1.  והעיקר, האם קבלתי את החגים בשמחה הראויה..? האם הייתי "ואך שמח..?", באמת שמחתי??

 

 

3. תשובה לפי האיברים בגוף – לעבור איבר איבר ולהתבונן. נתחיל מהראש, מהמוח – האם חשבתי מחשבות טובות, ומה זה עורר בי, אילו מידות? האם שמרתי על העיניים שלי שהן סרסורי העברה? הסתכלתי במראות לא שלי, העין רואה והלב חומד. עיני הייתה טובה או צרה בשל האחר..? האם קידשתי את שבעת הקנים – עיניים, 2 נחיריים של החוטם, 2 אוזניים, ופה? האם שמעתי דברים טובים? התרחקתי מלשון הרע ורכילות? האם דברתי דברים צבועים? פה – האם אכלתי אוכל כשר בהידור? האם ברכתי בכוונה, אלו דברים אמרתי והוצאתי מפי? האם דברתי דיבורי קדושה וברכתי, התפללתי כראוי קידשתי שם שמיים או ח"ו להיפך? ידיים – נטילת ידיים כמו שצריך, כתבתי דברים טובים, בשלתי אוכל טוב, רגליים – האם הוליכו אותי למקומות טובים. אברים פנימיים – האם הלב היה תמיד נקי? האם הלב מחובר רק לבורא עולם או גם לתאוות שלי ח"ו? כבד – דמים עכורים, וכן הלאה על זו הדרך.

 

 

4. תשובה לפי מידות – לקחת את "ספר המידות" של רבי נחמן ולעבור מידה מידה ולראות איפה היא נמצאת אצלי. למשל : מידת האהבה – האם אני מספיק אוהבת ומכבדת את עצמי? איך אני אוהבת את הזולת? האם אני אוהבת את השם יתברך? כיצד זה בא לידי ביטוי? האם יש בי מידת חסד ונתינה או שרק מצפה לקבל או נותנת על מנת לקבל? האם אני באמת אוהבת אותו או את האינטרס שלי? כעס – כמה כעסתי השם תרחם עלי, וברגע שכעסתי ידוע שהנשמה הקדושה שלי מסתלקת ונכנסת הסטרא אחרא בשלטון אל זר, ואני שבויה וכעת גם פספסתי את נשמתי היקרה. תן בי כוחות טובים לעבוד אותך יתברך ולהאמין באמונה שלמה שהכל ממך יתברך ואין עוד מלבדך – ואם יש כנגדי מקל ואדם שמצר עלי, שאדע שזה לא הוא אלא אתה, וכשם שאיני כועסת על מקל כך לא אכעס על אותו בן אדם אלא אאמין באמונה שלמה שהכל מאתך יתברך. וכן הלאה על זה המשקל לעבור מידה והיפוכה כמו למשל: שמחה – עצבות, צייקנות (קמצנות)-נדיבות, פחדים –פחדתי מבני אדם, ממצבים ולא ממך השם יתברך. נפלתי באמונה כי אם הייתה לי אמונה חזקה לא הייתי מפחדת, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד!

 

עוד מידות למשל : אמת, הכנסת אורחים, אמונה, אכילה ושתיה – תאוות האכילה: האם אכילה בדרך ארץ או בהלעטה, ברכתי כראוי? אכלתי אוכל כשר? איזו כשרות, כשרות מהודרת? בושה-ענווה, בטחון בשם יתברך= אמונה, תאוות הכבוד גאווה גאות הלב והתנשאות, גנבה וגזלה, דעת, דרך ארץ, ותרן, זריזות, חנופה, ניבול פה, קללות, עברות וחטאים בין בשוגג מזיד בכוונה או לא, שבועות, צדקה, רחמים – ריחמתי על הזולת?, נהנה מאחרים, יראה – יראת השם יתברך, ליצנות, ניאוף צניעות, תאוות הממון.

 

 

  1. התבודדות = התפילה האישית . בורא עולם תזכני להתבודד כל יום לפחות שעה, וידוע שכאשר יש משפט למטה אין משפט למטה. לדון את עצמי על מידותיי והתנהגותי וכן להתקרב אלייך יתברך. פתח פי יגיד אמונתך. שאזכה לשער החמישים, קבל דעת חכמה בינה מאתך יתברך. לחזור בתשובה שלמה באהבה ברחמים וללא ייסורים. שאזכה להגיע לתכלית שלי בשלמות. שאעבוד על מידותיי, כעס גאווה, ניאוף, תאוות רעות. שאראה אותך בכל דבר ודבר לחיות את האמונה את חי החיים. לעשות לך נחת רוח להתקרב אלייך. ובעיקר להמליך אותך עלינו בדעת, בשכל, בלב, באמונה, ברוחנו בנפשנו בכל מאודנו בכל הווייתנו.

 

 

התפילה האישית היא השער אל בורא העולם. היא הכניסה אל טרקלין המלך ישירות בלי שומרי סף, בלי סלקטורים ובלי שום מפריעים (מקטרגים). התפילה האישית, במילים שלך, בשפה ובסלנג שלך הכי אהובה ומקובלת על בורא העולם. דבר אתו כמו שאתה מדבר, מספר ומתייעץ עם חבר טוב. התפילה האישית מהווה צינור להתחבר עם השם יתברך וככזה גם למשוך שפעים רבים מלמעלה. התפילה האישית מחברת אותך אל ברוא העולם ואתה נעשה בריה חדשה ממש שבה כל המהות והתכלית שלך משתנה ולו בשל העובדה שאתה מחובר אל חיי החיים!  הדבר בידנו לעשותו. חיבור ענף לשורש!

 

התיקון הכללי העולמי – יום שישי, כ"ט אלול, ערב ראש השנה, (18.9 למניינים) כולנו יחדיו מתחברים לקיבוץ הקדוש באומן ואומרים הת"כ, בשעה 12.00 בדיוק. לפני כן מומלץ לתת צדקה וליטול ידיים ולומר הריני מקשר/ת (נוסח בתחילת ת"כ).

 

ללכת לקברות צדיקים ולבקש מהצדיק שיהיה מליץ יושר סנגור וגם ייקח אחריות עלי ועל בני ביתי

 

בברכת תשובה מלאה באהבה, אתר ברסלב ישראל

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה