המבחן האמתי

הנגיף הזה עושה בירור חזק ומגלה מי קשור לרבי נחמן באמת, כי הוא מחייב אותנו להתחזק ברצון חזק במסירות נפש על הראש השנה של רבינו.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 16.09.20

המבחן האמתי

 

אחד התלמידים שלי פגש כמה חסידי ברסלב מחוג אחר, ואיך לא, השיחה נסובה סביב הנסיעה לאומן בראש השנה בשנה זו בצל נגיף הקורונה המשבית את העולם. התלמיד שלי טען בלהט שצריכים להמשיך ולהתפלל יום יום באריכות עד הרגע האחרון, כי אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.

 

 

הוא לא ציפה לתגובות הצוננות של החסידים שאמרו לו: "תראה, תשלים עם המציאות. אין מה לעשות. אל תפתח ציפיות. הסיכוי שהנסיעה תתקיים כל כך קלוש". את דבריהם הם גם תיבלו בדיבורי אמונה: "כנראה שה' לא רוצה שניסע השנה. צריכים לקבל את רצון ה' באמונה…" והם הוסיפו אסמכתה נוספת מדברי חז"ל שכל מי שרוצה לקיים מצווה ונאנס ולא עשה את המצווה, נחשב לו כאילו עשה, לכן אין מה לדאוג כי לכולנו ייחשב כאילו היינו באומן בראש השנה ולמה לנו להרעיש את העולם ולהיאחז בתקוות שווא… כך לדבריהם.

 

 

התלמיד שלי שמע והזדעזע ובא לספר לי. וזה לא ייאמן כמה טעויות אפשר לטעות במסווה של אמונה וקבלת רצון ה' באהבה. ובגלל שזה הניסיון הגדול שלנו השנה, ברצוני להסביר קצת את הטעויות העצומות שיש בדברים ומה באמת תפקידנו בשעה זו:

 

 

קודם כול, לא שייך לקבל באמונה דבר שהוא נגד רצון ה'. ברגע שרצון ה' ברור, והמציאות "מכריחה" אותך כביכול לעבור על רצון ה' חלילה – אי אפשר לומר "זה רצון ה' ואין מה לעשות". אלא רצון ה' שתילחם בתפילות וברצונות עד הרגע האחרון ותעשה הכול כולל הכול כדי לקיים את רצון ה'.

 

 

הנסיעה לאומן בראש השנה היא רצון ה' חד וברור. רבי נחמן, גדול העולם, אמר שאין דבר גדול מזה ושכל העולם תלוי בזה. חסידי ברסלב בכל הדורות מסרו נפשם כפשוטו על הנסיעה. מה שייך לוותר מראש במסווה של אמונה? זו לא אמונה.

 

 

ואיך אתה קורא לעצמך חסיד ברסלב ואתה מתעלם מכל תורתו של רבי נחמן? וכי אתה לא מאמין בכוח התפילה, כשרבי נחמן אמר שכל העניין שלו הוא התפילה? ואיך אתה מתייאש כל כך בקלות כשרבי נחמן צעק בגרון ניחר שאין ייאוש בעולם כלל? ואיך אתה לא מתחזק ברצונות וכיסופין כשרבי נחמן אומר שכל המניעות הן רק בשביל החשק?

 

 

ובנוגע לדברי חז"ל שהוזכרו, הרי רבי נחמן התייחס מפורשות והתבטא בנושא ואמר שמי שרוצה באמת, לעולם לא יסתפק ב"כאילו" שייחשב לו כאילו עשה את המצווה, כי הוא רוצה ומשתוקק בכלות הנפש לקיים את המצווה בפועל ולא ב"כאילו".

 

אם היה מדובר בכסף, והיית עובד חודש שלם ובסופו בעל הבית לא היה נותן לך משכורת והיה אומר לך "תחשוב כאילו נתתי לך" – האם היית מקבל את זה? היית צועק עד לב השמיים. כי הכסף חשוב לך, זה בנפשך. הקיבוץ באומן בראש השנה הוא בנפשנו, הוא ציפור נפשו ושל כל חסיד ברסלב, זה כל חיותנו. איך אפשר להעלות על הדעת שהקיבוץ הקדוש לא יתקיים כמתכונתו חלילה?

 

כשרבי נחמן מתאר תפילה עד לב השמיים, הוא אומר זאת בלשונו המליצית: "לתלוש קברים". ואכן נסעתי לקברי צדיקים להתפלל על הצלת הקיבוץ הקדוש, וביקשתי מכל צדיק וצדיק: "אתה בשמיים, ואתה יודע שהדבר החשוב ביותר לקדוש ברוך הוא זה ראש השנה של רבינו, שיהיה קיבוץ של חסידי ברסלב בעיר אומן בר"ה הבא עלינו לטובה. אנא, עמוד בתפילה ותבקש שהקב"ה יפתח את הדרך שהקיבוץ הקדוש יתקיים על מתכונתו, שכל רבבות הנוסעים יזכו להגיע, שהקיבוץ יהיה מוצלח יותר מכל שנה…"

 

ומדוע זה הדבר החשוב ביותר לקב"ה? כי ה' יתברך ברא את כל העולם בשביל הצדיקים, ובפרט בשביל יחידי הדורות, כמו שנאמר על רבי שמעון בר יוחאי: "נעשה אדם נאמר בעבורך", וזה נכון בנוגע לכל יחידי הדורות, ובוודאי שייך גם לרבינו הקדוש.

 

ורבינו אמר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים שכל העניין שלו זה ראש השנה. כל העסק שלו וכל מהותו הוא הקיבוץ הקדוש בראש השנה. והוא גילה לנו שאין דבר גדול מזה! יוצא שממש תכלית כל הבריאה היא קיבוץ ראש השנה של רבינו.

 

וצריכים לדעת שכל מה שה' עושה הכול לטובה. ובוודאי הנגיף הזה שמכה בעולם כולו – גם זה לטובה בכל העניינים, ובפרט בעניין החשוב ביותר בעולם שהוא ראש השנה של רבינו.

 

ומה טוב בזה?

 

הנגיף הזה עושה בירור חזק ומגלה מי קשור לרבי נחמן באמת, כי הוא מחייב אותנו להתחזק ברצון חזק במסירות נפש על הראש השנה של רבינו.

 

חסיד ברסלב אמתי שמאמין באמת בדברי רבינו, מרבה בתפילה יום יום ועושה כל מה שבידו לעשות, והוא מוסר נפשו על הנסיעה כדי לקיים את דברי רבינו בלי פשרות ובלי תירוצים ובלי שום חשבון; אך מי שלא מאמין שצריכים למסור נפש על העניין של ראש השנה וחושב שצריכים לנסוע רק מתי שאפשר ומסתדר – אם הוא רואה מניעה, הוא מרים ידיים ומוותר על הרצונות ועל התפילות ועל ההשתדלות.

 

והרבה יותר קשה לי על אלה שיכולים לנסוע, אבל הם אומרים "אני לא נוסע כדי שלא אצטרך לשהות בבידוד ולא אוכל להתפלל במניין ביום הכיפורים". יש מניעות שעוד איך שהוא אפשר להבין, אבל מניעה כל כך אומללה? את זה אני לא מסוגל לקבל. אם אתה מוכן לוותר על הדבר החשוב ביותר בשביל הרבי שלך בגלל סיבה קלה, אתה לא חסיד אמתי. אתה חסיד מזויף, חיצוני.

 

ורבינו הקדוש כבר הכין אותנו ואמר: "אם להתפלל אם שלא להתפלל; אם לאכול אם שלא לאכול; אם לישון אם שלא לישון; העיקר להיות אצלי בר"ה". זאת אומרת שאין שום טענה ושום מענה, וכל אחד יכול להוסיף לרשימה הזאת את כל הטענות שלו: "אם לשהות בבידוד ואם לאו; אם להתפלל במניין ביו"כ אם לאו… – העיקר להיות אצל הרבי בר"ה".

 

ובפרט שהתפילות בראש השנה הם העיקר. יום הכיפורים זה רק תיקון למי שלא נחתם לטובה בר"ה, אבל לכתחילה צריכים לפעול בראש השנה. ולפעול אפשר רק אצל רבינו שהוא פועל בשביל כולנו ומעביר אותנו בדין.

 

רבינו אמר שלפי גודל המעלה של הדבר כך גודל המניעות, ועינינו רואות את המניעה העצומה על הקיבוץ בשנה זו, ומכאן נבין את גודל המעלה של הקיבוץ של ראש השנה הבא עלינו לטובה.

 

 

ומה עלינו לעשות? קודם כול להתחיל להאמין באמת בדברי רבינו, להאמין שצריכים למסור את הנפש בשביל לקיים את דברי רבינו ובפרט את הדבר החשוב ביותר לרבינו. והעיקר הוא הגברת החשק והרצונות והתפילות. יש מניעות – תגביר את הרצון! הכול נראה אבוד – תגביר את התפילות!

 

ולכן כל חסיד ברסלב שדברי רבינו נוגעים ללבו ומבין את גודל יקרת ראש השנה של רבינו, מחויב לעמוד בתפילה לפחות שעה בכל יום ולהרבות בהתבודדות בלי סוף בכל הזדמנות. צריכים לבקש לא רק על עצמנו, אלא גם על הצלחת הקיבוץ כולו שיזכו כולם לבוא ולהתקבץ באהבה גדולה ושנזכה גם אנחנו עמהם.

 

כי הבסיס של הכול הוא אמונה פשוטה. מי סגר את הדרך לאומן? לא הקורונה ולא הממשלה ולא מדינת אוקרינה. מי שסגר זה הקב"ה ומי שיכול לפתוח זה רק הקב"ה. ובפרט בעניינים של רבינו שאמר שכל העניין שלו הוא תפילה, לכן זה ברור שה' רוצה הרבה תפילות על הצלחת הקיבוץ הקדוש של רבי נחמן, בעל התפילה.

 

 

וזה ברור ופשוט שמי שירבה בתפילה בוודאי יזכה להגיע, כי זו כל מטרת המניעה. ה' מתאווה לתפילותינו.

 

וכן זה ברור שבשנה זו האור של הקיבוץ יהיה גדול ונפלא הרבה יותר מבכל שנה, הכול יהיה יפה יותר ואיכותי יותר, וגם התיקונים של רבינו השנה יהיו יותר מאשר בכל השנים. אשרי מי שיזכה לשבר את המניעות ולהגיע ולזכות להיות בקיבוץ הקדוש.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה