סוכה?? זה Old fashion…

צאו לרחובות ותתפלאו לראות סוכות יפיפיות! תכנסו אם אפשרי , כן, גם לאלו שאינכם מכירים – אני בטוחה שתתקבלו בסבר פנים יפות ובכבוד גדול של מלכים. ברוכים הבאים!

5 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 01.10.20

סוכה?? זה Old fashion

 

בעלי שיחיה שואל חבר מהעבודה, "תגיד אתה בונה סוכה?" עונה לו החבר, "אל תשאל אותי שאלות אישיות.." כנראה שזה עשה לו משהו במצפון ולפי הגדרתו הוא איש מסורת וערכים , כך שלאחר מכן בא והסביר שגר בקומה 16 ומעליו יש מרפסת עם קיר בטון כך שזה לא אפשרי.. נגש ושואל חבר נוסף האם הוא בונה סוכה, ההוא מסתכל עליו כאילו נפל מהירח ובנון שלנטיות כאילו מתבקשת אומר לו "סוכה??! זה old fashion = אופנה ישנה מאוד וכבר לא אינית)..

 

מודה ומתוודה, בעברי הלא כל כך רחוק גם אני הייתי עלולה ובטעות רבה יש לציין, להתייחס, לקבל לפענח ולהציג כל מיני הגדרות, מושגים, מונחים וביטויים אשר קשורים לדת ו/או מייצגים את הנושא הדתי כold fashion. כלומר, הדברים היו נתפסים כסוג של פולחן דתי, לעיתים גם פרימיטיבי, ישן נושן, לא מתקדם, וודאי שאינו נאור ורחוק שנות אור מהציוויליזציה המודרנית. לעיתים גם נושא לשיחת סלון שבו מוצגת ההתקדמות והפתיחות המודרנית לעומת הסגירות, האטימות והבורות בדת. עליונות המודרניזציה כביכול, על פני הפרימיטיביות של הדת, הייתה מעין השוואה מתבקשת.

 

סממנים דתיים עלולים להיתפס בעיני אנשים הדיוטים כלא מובנים ואפילו משונים למדי. ואכן, מי שלא מודע לעניינים הרוחניים ולמסרים וכן לחשיבות הדברים שעומדת מאחוריהם עלול לטעות ובגדול.

כך לדוגמא, נתן את הסממן של ברית מילה, שהיא ברית קודש שהייתה בין אברהם אבינו עליו השלום לקדוש ברוך הוא, וכל יהודי בן שמונה ימים נימול. יבואו כאלו ויגידו שזה מסורת ברברית, פרימיטיבית ואגרסיבית, לחתוך בבשר החי של תינוק בן יומו?? ניתן לדוגמא סממן נוסף, הפעם לקוח מחג הפסח – לשם מה עלינו לאכול מצה, או במילים אחרות קרקר דיקט שבקושי נבלע, עושה עצירויות וגזים, משמין יותר מפרוסה רק בשל בצקם של בני ישראל שלא הספיק להחמיץ יותר מלפני 2000 שנים?? דוגמא חשובה לא פחות, הדלקת הנרות בחנוכה – לזכר פח השמן והנס שנעשה עמו שהספיק לשמונה ימים, כאשר בהתחלה חשבו שיספיק בקושי ליום אחד.

 

וכך, על זה המשקל, ניתן לתת עד אינסוף דוגמאות בהוואי היהודי וכן בדתנו הקדושה, אלפי טקסים בעלי משמעויות הן רוחניות והן גשמיות נשגבות ועילאיות להפליא. כדוגמת, טבילה במקווה וכל העניין של טהרה ונידה (מקווה טהרה לנשים ואגב, מנהג חסידות גם טבילה במקווה לגברים). חופה יהודית וכן סדר שבע הברכות לחתן כלה. לפני כמה ימים נפרדנו מחג ראש השנה ובו ברכנו על ברכות כדוגמת תפוח בדבש – אז למה דווקא תפוח בדבש ולא נאמר, אגס במי ורדים?? צמנו ביום כיפור, אז למה לצום ולמה דווקא יום כיפור ומדוע הוא בסמוך לראש השנה, האם יש קשר בין הדברים?? ובפורים שקוראים את מגילת אסתר שיש בה רזי עולם, שולחים משלוחי מנות ונותנים מנות לאביונים וכן צדקה, וסעודת חג – וודאי שגם לכל אלו ועוד ישנם משמעויות שמימיות.

 

זאת ועוד, כידוע שבדת קיימים טקסים, אירועים, וכן כל מיני ביטויים שלכאורה עלולים להיתפס כלא ברורים אם לא יודעים ולא מבינים את המשמעות שעומדת מאחוריהם. המה גם, שהזמן עושה את שלו. המודרניזציה נכנסת לתמונה וגוררת אחריה בורות משוועת שכוללת זלזול ובעיטה בערכים ובנורמות מלאי חשיבות, אדרת ונשגבות עילאית שאינה מקבלת חשיבות וביטוי הוגן וראוי.

 

 

עם ישראל עומד עמד ויעמוד לתפארת. עם ישראל הוא עם השם יתברך. עם ישראל למורת רוחם של שונאנו ועוכרנו (יימח שמם) עומד קיים כבר אלפי שנים. עם ישראל חי וקיים דווקא בגלל היותו נאמן ליהדותו אשר דבק בו מאות בשנים חרף כל ניסיונם של שונאנו להמיר אותנו מדתנו ומבוראנו.

 

 

עברנו שמות ללא ליאות.. ובכל דור ודור באים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.. מצלינו כי אנחנו הילדים שלו, אנחנו הבנים הנבחרים, אנחנו עם סגולה. קיימת אמת ולא ניתן לברוח ממנה ו/או להתכחש חרף הזמן. אנחנו עמדנו בהר סיני וענינו "נעשה ונשמע..", אנחנו קבלנו את התורה הקדושה והתחייבנו בה, אנחנו קבלנו את ארץ ישראל לרשתה, בשבילנו נברא העולם, כדי שנכיר אותו יתברך. וככזה, אנחנו גם שומרים אמונים כבר אלפי שנים לבורא עולם ולדת היהודית הקדושה. את הקשר הנצחי הזה אי אפשר להתיר ולעולם! לא שונאנו ולא מבקשי רעתנו, וגם לא פונקציית הזמן שכוללת התפתחות קדימה ומודרניזציה.

 

 

את הקשר הזה ניסו רשעים להתיר ולא הצליחו לולא הועיל.. הקשר הזה הוא קשר בלתי נפרם ובלתי מעורר ודווקא בשל השמירה הקדושה שאנחנו שומרים וממש בחריקת שיניים את המסורת היהודית ואת ההוואי, ואת הטקסים הקדושים שכוללת את הסוכה שלעולם לא הייתה ולא תהיה old fashion.

 

 

הסוכה ויתר הסממנים הערכיים הדתיים, הם אלו שנותנים לנו את הזכות לחיות פה בעולם. והם אלו שמחברים אותנו ליהדות ומחברים אותנו אל בורא עולם. אותם סממנים שנתפסים כמיושנים ופרימיטיביים בידי אחרים, הם אותם סימנים גם של אבות אבותיהם (ואבותינו) שבזכותם אנחנו חיים וקיימים. הסממנים הללו הם נוף מולדתו של כל יהודי באשר הוא יהודי בארץ ו/או בגולה.

 

מאז ומעולם, יהודי היה נאמן למסורת וכן לשמירת החגים ולביטויים שלה והסממנים החיצוניים. היום, עם כל ההרס המתבגר והמתפרץ של ההשכלה והמודרניזציה, אף היא לא תצליח חלילה לשבור ולהרוס מה שעמלנו קשה להשיג – את השמירה על היותנו יהודים שבאה לידי ביטוי דווקא בסממנים האלה.

 

 

ראו ואין זה פלא, הרבה עמים שהיו מעצמה גדולה ואימפריה כלכלית וצבאית נמחקו מהעולם  או שאיבדו כיוון, או שהיום עם שלא מקבל התייחסות ולגיטימציה על המפה האוניברסלית. אולם, אנחנו היהודים, קטנים בכמות ככל שנהיה עולים באיכות על כל הגויים באי עולם. אנחנו, מאז ומתמיד היינו קטנטנים אבל מרכז העולם.. תמיד לב ליבו של כל היקום. הלב הפועם של כל הגלקסיה העולמית.. כאמור, אומות שלמות ואימפריות אדירות נפלו, קרסו, נעלמו, אבדו מן העולם, ואנחנו תמיד נשארנו, נשארנו אף על פי ולמרות הכול. נשארנו חרף כל האיומים ו-הניסיונות (!) .. מעורר תהייה לא..??

 

וגם היום, אנחנו כבשה קטנה בין 70 זאבים שרוצים לטרוף אותנו – חיים וקיימים. חיים וקיימים בזכות הברית שיש לנו עם בורא עולם. ודווקא בזכות שמירת המצוות וכן כל הנורמות והערכים וסמלי הסטטוס שבעיני בורים והדיוטים נחשבים כמיושנים. ומבלי משים, מי שבועט באבי אבי אבותיו, למעשה בועט בעצמו ובמי שהוא. היהודים אינם יכולים לברוח ממי שהם, זה באיזה שהוא שלב יטפח להם על הפנים.. מי שנולד יהודי יישאר יהודי לכל חייו וגם במותו. פעם שאלו את הרבי מליבוביץ' על בחור שהתנצר ועזב את יהדותו, "אל דאגה", ענה להם הרבי "גם אם יעשה מה שהוא רוצה, הוא תמיד יישאר יהודי. יהודי תמיד יהודי. יהודי לא יכול לבורח מיהדותו!!".

 

 

יהודי לא יכול לברוח מיהדותו – אכן כן. גם אם ינסה להתכחש אליה ביום מן הימים תדבק המציאות בחלונו. וכך גם ההתייחסות לכל מה שהיהדות מייצגת ובכלל החגים והסמלים והסימנים שבה. ואם עסקינן בסוכות, אז לכל מי שחושב שסוכה היא דבר פרימיטיבי וישן הייתי מציעה שיבדוק היטב את המשמעויות הרוחניות שלה לפני שחושב שהוא יותר מתקדם נאור ואינטליגנט ממי שאמר והיה עולם.. וממי שציווה עלינו לשבת 7 ימים בסוכה ודווקא על מנת שננסה להיות בני אדם ולהתרחק מעט מן החומר לטובת הרוח, ונתקרב לבורא עולם ונדע שהכול אבל הכול זמני וארעי, וכן הכול מאת בורא עולם גם לכאורה "הבית הקבוע" שלנו, אף זמני ומתכלה.. כולנו בלים – כולל גופנו.. אבל לא היהדות ולא הדת ולא הרוח ולא הקשר עם בורא עולם, ולא עוד הרבה דברים רמים ונשגבים.

 

וככה, רגע לפני סיום, בנימה קצת יותר אישית, אני פונה לכל אותם מתיימרים לדעת ולהבין ולחקור איפה שוודאי לא צריך.. וכן להיטפל, להשמיץ, לצחוק, לבעוט ולזלזל בערכים היסודיים הקיומיים שלנו, רגע לפני שאתם אומרים את מה שאתם חושבים, צאו לבדוק בשטח מה קורה בפועל, אולי תופתעו לגלות דברים אחרים והפוכים ממה שחשבתם.. זה לא בושה להודות שלפעמים תפיסת עולם משובשת נובעת מבורות ומחוסר השכלה מתאימה. אז מי פה   old fashion אהה??

 

צאו לרחובות ותתפלאו לראות סוכות יפיפיות! תכנסו אם אפשרי , כן, גם לאלו שאינכם מכירים – אני בטוחה שתתקבלו בסבר פנים יפות ובכבוד גדול של מלכים. אנחנו כולנו יהודים ואחד מקבל את השני בברכה ובפרט את האושפיזין שבאים לבקר בסוכה, להם ערך רב ונשגב.. ברוכים הבאים J

 

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה