קואצ’ינג מתוך פרשת השבוע מידת הקנאה

פה נכנסת האמונה שכך בורא העולם רוצה שאחד יהיה יפה יותר, מוכשר, חכם, מוצלח, עשיר וכיו"ב. ומה לך לקנא? עבוד על המידה הרעה בלב.

4 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 10.12.20

קואצ'ינג  מתוך פרשת השבוע – פרשת וישב – מידת הקנאה – תתפוצצו!

 

 

וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם.

האדם מקנא כי הוא חושב שמגיע לו משהו. גברותי ורבותי היקרים, אולי לשם שינוי ניתן לקדוש ברוך הוא לנהל לנו את העולם.. ונהיה מרוצים ומסופקים במה שיש לנו ונראה את הכוס המלאה..? מה דעתכם?

ברצוני להתייחס למספר אספקטים בנושא הקנאה, שיש לומר עליהם בלי סוף, אולם מפאת קוצר היריעה אאלץ לתמצת והשם יהיה בעזרי בהעברת המסרים החשובים.

 

 

לכאורה ניתן לומר שיש סיבה מאד ברורה ומובנית לקנאתם של האחים (עיינו פסקה קודמת "מפניני הפרשה") שבה יוסף משוויץ בחלום שהם משתחווים אליו, ואם זה לא מספיק אז מגיע חלום נוסף שגם הוריו משתחווים ופה נאמר בפירוש שהוא יהיה מושל עליהם. בנוסף, כותנת הפסים שמבטאת חיבה יתרה והערצה כלפיו מאשר יתר האחים וזה לכשעצמו מספיק בכדי להביא למעשה הנורא (זריקתו לבור).

 

 

מי אנחנו שנבוא לשפוט את השבטים הקדושים, אולם התורה דווקא מצווה אותנו להתבונן במעשיהם של אבותינו וללמוד מהם ולהפיק לקחים. יוסף אומנם חלם חלומות, ובתמימות רבה סיפר אותם – כוונתו הייתה תמימה, הוא לא רצה להרגיש עליונות ולא שום שליטה עליהם, אולם, הם מצדם הרגישו עויינות וסוג של שוויץ ואולי גם קיפוח מיעקב שנתן לו תשומת לב מיוחדת. עלינו להתבונן, האם ייתכן שיוסף היה מיוחד במידותיו (מלבד היותו יפה תואר שזה כבר סיבה לקנאה)? אולי באמת היה יותר מאחיו? הרי מצוי שהקדוש ברוך הוא מוריד נשמה מאד מיוחדת במשפחה כלשהיא, והיא שונה מיתר אחיה, האם בשל כך עליה לסבול מקנאה וצרות עין??

 

 

קיימים מצבים בהם במשפחה ילדה אחת יפיפה ושנייה מכוערת, בן אחד מוצלח מאד והאחרים לא, משפחה בריאה ולא עלינו ילד חולה, ישנם כל מיני צירופים ומקרים מאת השם יתברך, ועלינו להבין שלכל נשמה יש את הגלול שלה ואת המטרה והתכלית והדרך המיוחדת שלה. כמובן שגם הקנאה והמכירה סופו של דבר היה משמיים. אגב עונשם של השבטים היה איום ונורא שבאו בגלגול של עשרת הרוגי מלכות ובכך כפרו על עוון המכירה. (עשרה הרוגים כי בנימין לא השתתף במכירה)

 

 

פה נכנסת האמונה שכך בורא העולם רוצה שאחד יהיה יפה יותר, מוכשר, חכם, מוצלח, עשיר וכיו"ב. ומה לך לקנא? עבוד על המידה הרעה בלב.

 

 

הבה נתבונן מה אומרים רבותינו בגנות מידת הקנאה:

 

רבי נחמן כותב "בספר המידות" ערך "קנאה", "על ידי קנאה עצמותיו מרקיבין. על ידי קנאה בא תשישות כוח. על ידי קנאה בא שרפה. על ידי קנאה האדם נופל מאמונתו. על ידי קנאה בא לכעס. על יד קנאה נופל ממדרגתו (הרוחנית). מי ששומר את עצמו מלעבור על לא תחמוד ע"י זה ניצול מכעס ומגאווה ומחסרון אמונה הבאה ע"י כעס וגאווה".

 

 

הספר הקדוש "הפלא יועץ" מביא מספר דברים בגנות המידה הרעה והחולנית העונה לשם "קנאה": "קנאה היא מידה רעה מאד כמאמר התנא. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. והנה יצר לב האדם רע וחושק להיות יחיד בדורו בחכמה ומעשים בעושר וכבוד, ומתוך כך מצטער כשיש אחר כמוהו או גדול וטוב ממנו, ומקנא לו ומבקש רעתו ומספר בגנותו. וגדולה שנאה שהיא מחמת קנאה, אש אוכלה היא לאין מרפא".  "ומי שיש לו מידה רעה זו, כל ימיו מכאובים, ואוכל לחם העצבים ואין לו רעים אהובים, ומרבה ריבות והוא שמח לאיד ותרצה בתקלת חברו.. ועוד כהנה רעות רבות ועברות שנגררות מקנאה".  "ומי יוכל לספר גודל רעתה, מי האיש החפץ חיים יברח ממנה ויהי גיבור הכובש את יצרו ע"י העמק במחשבות טהורות, שיאמין באמונה שלמה שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואפילו אם היה הוא יחיד בעולם לא יעדיף להרוויח יותר ממה שגור עליו. ואם יתווספו סוחרים כמותו לאלפים ולרבבות, לא ייחסר ממה שקצוב לו. וכל ישראל הם גוף אחד כאיש אחד, וראוי לשמוח על טובת חברו..!"

 

 

בספר הקדוש "אורחות צדיקים": "הקנאה היא ענף מהכעס". וכולנו נמשכים אחרי הקנאה, כי זה מצליח יותר ממנו, ההוא עשיר ממנין, ההיא יותר יפה, להוא יש בית ואישה וילדים וכן הלאה.. "מי שהמידה מתגברת עליו הוא מגונה אמד, כי הקנאה מביאה לידי חימוד.. ואדם אשר החמדה עליו קרוב לעבור על עשרת הדיברות".  "הקנאה באה מגריעות הנפש. אם הוא מקנא ביופיו של אדם או בגבורתו או בעושרו – הרי אינו חפץ במה שגזר עליו הבורא יתברך".  "מן הקנאה תבוא המחלוקת."  "המקנא חומס נפשו, כי הוא מתאבל תמיד ושכלו מתחסר, ומרב קנאה הטמונה בקרבו, אין ליבו פנוי ללמוד ולהתפלל ולעשות מעשים טובים".  "ומי שנזהר שלא יקנא, אין גופו כלה ואין התולעים שולטים בו. דכתיב "ורקב עצמות קנאה".  כמה רעות תלויות בקנאה. נחש קדמוני נתקנא באדם הראשון וגרם מיתה לעולם! שכר גדול יש לאדם הנזהר מן הקנאה ומהחמדה.. שבלב!

 

 

מסכת אבות פרק ב, ט : "אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושוע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו כדבריכם. מהי עין טובה? מסתפק במה שיש לו ואינו מבקש דברים יתירים ואינו מקנא כשרואה שיש לחברו יותר ממנו". 

 

 

אז אחרי כל מה שקראו כאן, ממש לא משתלם לקנא. נכון זו מידה בילד אין בתוך הלב שלנו וזה אכן אתגר גדול להתמודד מולו, אבל היי.. בורא העולם לא נותן לנו משהו שלא נוכל לעמוד מולו וכמובן גם נותן לנו פתרונות הולמים ונכונים לפתרון האתגר. אחד מהם היא האמונה – בכוח האמונה ניתן לשבור גם מידות רעות בלב. להאמין שהכל מאת השם יתברך ואם השם מפרגן לו ונותן לו שפע.. אז מה לי לקנא.. גם אני מפרגן לו ורוצה בטוב ובהצלחה של האחר. ובקשר אלי? תמשיך להתפלל שגם לך השם יתברך ישלח לך שפע רוחני וגשמי, וגם תראו את הכוס המלאה שבחייכם, הגודשת והשופעת. תשמחו בחלקכם, במה שיש לכם! הצלחה וכל טוב!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

כאשר אדם עובר עבירה והוא נאנח עליה, הולכת האנחה ונדבקת בקדושה, עד שבסופו של דבר היא מביאה אותו לידי עשיית תשובה!