תציל אותי מאנטיוכוס

אנטיוכוס הרשע ידע שישנם מספר מוקדים חשובים בעם היהודי שאם הוא יבטל אותם חלילה יוכל לפעול נגדם. שלושה נקודות מהותיות הטיל וטו: שמירת השבת, קידוש החודש וברית מילה.

4 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 12.12.19

הרוח של אנטיוכוס כיום..!

 

חכמנו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שכל מה שכתוב בתורה הקדושה בפרט ובספרים הקדושים בכלל מעידים שאין מדובר בהיסטוריה שמה שהיה היה ושייך לעבר, אלא אדרבא שאנחנו מצווים לקחת את פרשיות השבוע וכן את כל מה שלומדים ולהפיק ממנו תועלת אינדיבידואלית אישית לימנו אנו.

 

התורה אינה חלילה ספר היסטוריה של מקבץ סיפורים שהיו ועברו אלא מציאות חיה ונושמת, חיה וקיימת גם בימנו אנו , ואנחנו חייבים לקחת את הסיפורים, המשמעויות, הפקת הלקחים, המסקנות והחוכמה האלוקית לחיינו בזמן שלנו. וכל אחד בהתאם לרמתו הרוחנית והשגתו וכן אחד מה שמתאים לו, וכמובן כל יהודי שמחפש יכול למצוא את עצמו קשור בקשרי עבותות לספר התורה שהיא החוכמה האלוקית.

 

אז חג חנוכה הנפלא בפתח וכיצד החג קשור אלינו לימנו אנו? ישנם הרבה סוגיות שקשורות ומשפיעות בקשר הדוק לחיינו ולמציאות שבה אנו מתקיימים בהקשר של חג החנוכה. אולם ברשותכם בחרתי להתייחס דווקא לממד אחד שבו יש התייחסות לרובד הפנימי שלנו – "האנטיוכוס של ימנו".

 

אנטיוכוס הרשע ידע שישנם מספר מוקדים חשובים ועיקריים בעם היהודי שאם הוא יבטל אותם חלילה יוכל לפעול נגדם. על שלושה נקודות מהותיות הטיל וטו, כלומר צו איסור קיום המצווה: שמירת השבת, קידוש החודש וברית מילה.

 

שמירת השבת – לאורך כל ההיסטוריה צביונו של העם היהודי נמדד בשמירת השבת המהווה ברית קודש בין העם היהודי לקדוש ברוך הוא. שמירת השבת הייתה חשובה מאז ומתמיד לדורותיו לעם ישראל ונשמרה באדיקות רבה וביראה גדולה.

 

אפילו במעמקים ובחשכים הכי גדולים שמרו בני ישראל את השבת באדיקות רבה. בשואה האיומה בחירוף נפש, ברדיפות ובפרעות, במסעות הצלב ובכל המצבים שבו בקשו להמר אותנו על דתנו – על השבת לעולם לא ויתרנו. נלחמנו כאריות לשמור עליה!

 

סטטוס קוו היה בין החילוניים לדתיים מאז שחזרנו לכאן לארצנו, ארץ ישראל הקדושה. אולם רוחות רעות מנשבות היום ואשר מנסות להפיח את הרוח של אנטיוכוס מחדש ומבקשות להפר את קדושתה של השבת בכך שמעמידים אוטובוסים עירוניים ממשלם כספי המיסים על אף התנגדותם הטוטאלית בריש גלי להצטרפות למיזם הרסני זה.

 

דעו לכם, וייתכן שגם רבים לא יודעים, שהשבת שומרת על מי ששומר אותה יותר מאשר היהודי שומר עליה. מי שמחלל את השבת ובעיקר מרשה בפרהסיה לזלזל בה ונותן גושפנקא לעוד אלפים לחלל ביחד איתו, אינו אלא יוצא בריש גלי כנגד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וכנגד עשרת הדיברות שבהם כתוב במפורש "שמור וזכור את יום השבת לקודשו".

 

אנטיוכוס אומנם חי לפני אלפי שנים אבל עדיין ישנם אנשים שמבקשים ללכת אחרי דרכו בכך שמבזים מחללים ומפרים את קדושת השבת של עם ישראל וגורמים צער גדול לקדוש ברוך הוא.

 

חשמונאי הוא יהודי טוב ששומר שבת, מעריך מוקיר ומייקר אותה בלבבו, ובמצוות ששומר בה, ואנטיוכוס הוא אחד שנותן גושפנקא לחילול שבת בפרהסיה לציבור הרחב במימון ציבורי שאינו שלו.  

 

ברית מילה – המודרניזציה היא דבר נהדר והקידמה עשתה הרבה טוב בהרבה מובנים, אבל בכל מה שקשור לדת ויהדות אנחנו מאמינים בני מאמינים ויודעים שהלכה בישראל נתונה עוד מזמן משה רבנו עליו השלום, החכמים ההולכים בדרכה, הם אלו שמכתיבים ולא אחרת.

 

מאז ומתמיד כל תינוק יהודי שנולד בשעה טובה ובמזל טוב תוך שמונה ימים היה ועדיין נכנס בבריתו של אברהם אבינו ונימול. היום ישנם רוחות חדשות רעות, שמנשבות ומבקשות כמו אנטיוכוס לחלל את קודש הקודשים, ברית המילה שבה מצווה התינוק בן שמונת הימים עוד מזמן אברהם אבינו, ובכך להיקרא "יהודי".  

 

כיום ישנם חכמולוגים שחושבים שאפשר לעשות ברית מילה "רפואי" על ידי רופא שאומנם הוא כירורג שלא בהכרח גם מוהל, ורחוק מתורה ומצוות ואינו מבין מאומה בהלכה, אז חיתוך נעשה אבל האם זה באמת נקרא ברית מילה?! והאם החיתוך הוא על פי ההלכה? לעשות ברית מילה שאינה עומדת בסטנדרטים הברורים שקבעה תורתנו הקדושה ושאינה עומדת בתנאי ההלכה אינה נחשבת לברית מילה, אלא לטקס של חיתוך עורלה שאין בו ממשיות. כלומר, כיום ישנם הרבה בנים וגברים יהודים שמסתובבים להם בלי ברית מילה כהלכה וישנם כאלו שבכלל אינם יודעים על כך! ניתוח כירורגי היה אבל לא על פי ההלכה שקבעה תורתנו הקדושה שכוללת גם פריעה ומציצה ועוד. מי שרוצה לבצע ברית מילה אצל רופא יש לדאוג שהוא גם יהיה מוהל מוסמך. אז תאמרו לי אתם, מה שונה ברית מילה רפואי לא על ידי מוהל מוסמך על פי ההלכה, מאנטיוכוס שבקש לאסור ברית מילה?

 

קידוש החודש –  קידוש החודש הוא מצווה דאורייתא על בית הדין שבארץ ישראל, לקבוע מדי חודש בחודשו את ראש החודש על פי עדות ראייה של מולד הלבנה. מצווה זו יסודית לקביעת לוח השנה העברי, שעל פיו נחגגים כל חגי ישראל במועדם ובזמנם. חלק משלים למצווה זו הוא עיבור השנה, השומר על מחזור שנת השמש לצד מחזור חודשי הירח. מערכת זו הופכת את לוח השנה העברי ללוח ירחי-שמשי. חשיבותה של מצוות קידוש החודש באה לידי ביטוי בכך שחז"ל החשיבו מאוד מצווה זו, בהיותה מסד לקביעת מועדי השנה בכללה.

 

זאת אומרת חבלה בקביעת מועדי השנה ובכללם שבתות חגים ומועדי ישראל כאילו חבלה בכל קיום התורה כולה וביסודות היהדות עצמה. מדוע? מאחר ואם יהודי מצווה לשמור שבת שומר חלילה ביום ראשון זה אומר שחילל שבת; יהודי שאמור לאכול מצה ולהתרחק מחמץ בי"ד בניסן ועושה זאת במועד אחר זה לא תופס לו ונחשב כאילו אכל וראה חמץ בפסח; יהודי שמתחיל להדליק נרות חנוכה בכ"ו בכסלו במקום בכ"ה משמעו שפספס את כל ההדלקה של החג עצמו; יהודי שצם ביום כיפור בי"א בתשרי ולא בי' הרי שלא צם את יום הכיפורים וצם בי"א לחינם, וכן הלאה על זה המשקל.

 

ביהדות ישנה משמעות מאד חשובה ואחראית לקביעת זמנים ועמידה בהם והדבר מובן. כלומר קיום המוות וההלכות בזמנם הנכון. כמו למשל, הדלקת נרות שבת קודש בשעה ספציפית נקובה ויעודה שהיא שעת הדלקת הנרות, שלאחריה אסור להדליק כי כבר נכנסה השבת. וספרה לה שבעה ימים ואחר תטהר, ובליל השמיני הולכת לטבול במקווה טהרה. מתי? אחרי השקיעה. ואם משנים את לוחות הזמנים עלולים לטעות בספירה הכה חשובה והכרחית לקיום נכון של המצוות בזמנם!

 

כך שאנטיוכוס בקש לבלבל את לב ליבו של המהות בשמירת לוח הזמנים והיעדים עצמם, וגם היום ניתן לראות איך שאנשים אנטיוכוסים שמבקשים ללכת לפי הלוח הלועזי ולא הקלנדרי היהודי שבו מתייחסים אך ורק לתאריך העברי, ומבקשים לחגוג את הכריסטמס ועצי אשוח של הגויים ולא את חג החנוכה היהודי המפואר והמרומם.

 

דוגמא נוספת שהרבה וטובים בכלל לא מודעים אליה וחבל; יש לך יום הולדת? מזל טוב! אבל למה לחגוג ביום ההולדת הלועזי שאין לו בכלל שום משמעות! מבחינת היהודי ליום ההולדת הלועזי אין שום סיבה למסיבת יום הולדת, והוא נחשב כיום רגיל לכל דבר, זה יום הולדת לא נכון ושקרי! ובכך גם מפספסים הזדמנות פז של יום הולדת עברי שבו הנשמה שלך ירדה לעולם ואתה מקבל מתנות רוחניות מדהימות שאינן יורדות בשום יום אחר. אז מתי יהודי חוגג את יום ההולדת שלו? אך ורק בתאריך הלידה העברי שבו מקבלים מתנות רוחניות נשגבות.  

 

להבדיל עד 120, כשם שליהודי עורכים אזכרה ביום השלושים, האחד עשרה, השנה, ואחר כך משך כל השנים עורכים אזכר ביום הפטירה העברי בלבד, ואין שום חשיבות ושום משמעות ליום הלועזי שהוא בטל בשישים. שנחיה כולנו עד 120 מתוך בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, שמחה אמת ואמונה. אמן.

 

עם ישראל היקר, מאחלת לכולנו שנזכה לבער את הרע מקרבנו כולל את האנטיוכוס הרשע שהוא סמל של כפירות ואנטי בשם יתברך, ושנזכה לקבל את אורות האמונה בשלימות. חג חנוכה שמח ומאיר.

 

רוחמה אפרתי  B.A פסיכולוגיה ותקשורת, Master & Trainer NLPתת מודעי קליני רפואי, מרצה בכירה בנושאי פסיכולוגיה, תת מודע, יהדות וחסידות. מומחית בבעיות רגשיות  לילדים ומבוגרים.  לפרטים: 054-2176644

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה