הכנות רוחניות לכבוד ט”ו בשבט

הכנה רוחנית לכבוד ט"ו בשבט: "יורד שפע התחדשות גדול מאד על הנשמות בעולם הזה, ומקבלים כוחות חדשים ומתחילים לצמוח בחיות חדש"

4 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 09.01.22

הריני מקשרת את עצמי ביום ט”ו בשבט זה לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר קודשים באשר המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו נחמן בן שמחה ובן פייגא זכותם תגן עלינו ועל כל עם ישראל“. אמן

בתוככי העצים פנימה מתחולל שינוי אדיר אע”פ שבחוץ צמרות העצים נראים דלים, נטולי חיות והם עומדים בעליבותם. אך בתוככי העצים פנימה מתרחשים שינויים מפעימים בעולם של האילנות. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות באדמה שמתעוררת משנת החורף ומבטאת את עצמה בהזרמת כוחות ואנרגיות לאילנות. ה”שרף” זורם מתוך השורשים אל האילנות, ותנועה ערה של התחדשות מורגשת שם, מאחורי הקלעים. איננו רואים זאת אך הדברים מתרחשים. וכך, בחמישה עשר בשבט עיין לא נראים הפריחה והלבלוב, אך בתוככי העצים פנימה עולה השרף ביום הזה וזוהי סיבה לשמחה, כי ניתן לעלוז בבשורת ההתחדשות.

כוחות רעננים נטעים ג באדם, עץ השדה. “כי האדם עץ השדה” (דברים כ, י”ט). כי כל מה שמתחולל באילן-מתרחש גם באדם. כפי שכותב בעל “זכרון שמואל” על יום זה, שבו “יורד שפע התחדשות גדול מאד על הנשמות בעולם הזה, ומקבלים כוחות חדשים ומתחילים לצמוח בחיות חדש“.

רבי נתן הקדוש מסביר ש”בראש השנה לאילנות, חמשה עשר בשבט, יוצאים ניצוצות קדושים, נשמות קדושות, מעומק הקליפות. חודש שבט הוא זמן מסוגל לחזור למוטב, לצאת ממעמקי העוונות, ולשוב להשם יתברך בעזרת ובהתקשרות לצדיק האמת, ה”בעל כח גדול“, המתפלל עבורנו תפילה בבחינת דין.

האדם דומה לאילן, דומה לעץ. תכלית האדם היא מה שאומר דוד המלך, “וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם, אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל, וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ” (תהילים א, ג). כלומר, שידמה לעץ פרי, נותן פרי, שכל מעשיו להשפעה ולתועלת.

האדם בנוי מארבעה יסודות: אש, רוח, מים, עפר. ראשי תיבות ארמ”ע, בגימטרייה – “איש”. כמו האדם, כך העץ משתמש לצורך התפתחותו בכל אותם ארבעת היסודות: האש – היא חום השמש שמחמם אותו, הרוח – היא הרוחות שנושבות ומחזקות אותו, המים – זו השקיה ויניקת העץ, והעפר – מקום גידולו. כשהאדם עושה מעשים טובים, כאשר הוא שתול על פלגי מים ונטוע ברוחניות, הוא פועל נכון וארבעת היסודות מתחברים אליו ומסייעים להתפתחותו. ואז, הוא נהיה לאיש, ואיש בגימטרייה “שבט”, להורות שהכל קשור זה בזה וכמו שהעץ צומח על ידי בירורים בין היסודות השונים, כך גם האדם צריך לברר את מסלול גדילתו תוך שימוש נכון ביסודות המרכיבים אותו.

שלושים יום קודם החג – ט”ו בשבט חל 30 יום קודם פורים. וידוע ש30 יום לפני כל חג וזמן של נס, מתעוררת הארת החג ההוא. (רבי יצחק נעשכיז)

יום של ישועות – חמישה עשר בשבט מסוגל לישועה. כשם שהאילן מתברך בפירותיו, כך גם האדם מתברך בפםרי מעשיו (רבי דוד מלעלוב)

שירות ותשבחות – נהגו בחמישה עשר בשבט להרבות בפרות ולומר שירות ותשבחות, כי הוא תיקון גדול בעולמות העליונים (יעבץ בסידור בית יעקב)

סגולה ליראת שמים – אומר האר”י ז”ך שפירותיה של ארץ שיראל מסוגלים ליראת שמים. בארץ הקודש גדלים אך ורק פירות בעלי ריח, משום שריח הוא דבר רוחני המרמז על הנשמה. ומאחר שארץ ישראל היא הנשמה של כל העולם כולו, גדלים בה פירות עם ריח – כדבריו של ר’ פנחס מקוריץ זי”ע.

ביום ט”ו בשבט נהוג להתפלל על אתרוג כשר נאה ומהודר, שיזמין השם יתברך למצוות סוכה, כך כותב הבעל יששכר.  

יום הדין – בגמרא נרא ט”ו בשבט ראש השנה “לאילן” בלשון יחיד, דבר הרומז לאדם כי האדם עץ השדה. ולכן זהו יום הדיו “וראש השנה” גם לאדם. (רבי חיים ויטאל)

שבעת המינים או פירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל הם שבעה מיני גידולים המוזכרים בפסוק בספר דברים המתאר את הפוריות החקלאית של ארץ ישראל: “כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, מְבִיאֲךָ אֶל-אֶרֶץ טוֹבָה: אֶרֶץ, נַחֲלֵי מָיִם–עֲיָנֹת וּתְהֹמֹת, יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר. אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן; אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ.” (דברים, ח’, ז’-ח’).

ברכות מגע אש = מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל

מזונות – (פרנסה) ויהי רצון שבזכות ברכת “בורא מיני מזונות”, נבקש מבורא עולם שירעיף על כל בניו אהוביו מזונות ופרנסה בשפע ובקלות.

פרי הגפן – (זיווג) ויהי רצון שבזכות ברכת “בורא פרי הגפן”, נבקש מבורא העולם שיחיש במהרה את התגשמות הנאמר “ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל”, וכל הזקוקים לזיווג יזכו במהרה לשידוכים הגונים וטובים.

פרי העץ – (זרע קודש בר קיימא) ויהי רצון שבזכות ברכת “בורא פרי העץ”, נעתיר להשם יתברך שיזכו בני ישראל בפירות טובים ומתוקים, וכל המיחלים להיפקד בילדים, יתברכו במהרה בבנים ובנות בריאים ושלמים וצדיקים.

פרי האדמה – (בריאות) ויהיה רצון שבזכות ברכת “בורא פרי האדמה” נבקש מבורא העולם על אריכות ימים ושנים על פני האדמה לכל בניו ובנותיו אהוביו, והזקוקים לרפואה שלמה יוושעו בקרוב בבירואת הגוף והנפש, והבריאים תתמיד בריאותם עד 120.

שהכל – (לכלל ההצטרכויות)  ויהי רצון שבזכות ברכת “שהכל נהיה בדברו” ניחל להשם שבניו ובנותיו אהוביו יתברכו בכל הישועות הנזקקות להם, וימלא הבורא כל משאלות לבם במידה טובה, ישועה ורחמים.

הצדיק רבי חיים פלאג’י בספרו “מועד לכל חי” כותב.. נוהגים ללמד את כל ט”ו שירי המעלות לזמרן בשולחן טו בשבט.

יש עניין לומר פרקי שירה ולהתמקד בפרק שלישי “שיר הצומח” – אילנות שבשדה וכן הלאה..

תפילה לעני – ט”ו בשבט מאת הרב אליעזר ברלנד שליט”א, קטעים נבחרים

“ותעזרנו מעתה, שלא יהיה לנו עוד שום התלהבות בלבנו לשום תאווה בעולם, אפילו לדברים המותרים, כל שכן וכל שכן שלא יעלה על לבנו שום התלהבות חס ושלום לשום דבר איסור”

“יתגלה גם בדורנו הצדיק, אשר יש לו כח לעורר ולגלות הניגון והשיר העליון והמובחר מכל השירים והניגונים שבעולם, המוציא לחרות עולם ולאמונת נצח כל הנשמות שנפלו בטעויות ומבוכות ושקעו באפיקורסות, הנמשכת מן חלל הפנוי.”

“אבינו אב הרחמן, שנזכה באכילת פירותיך בקדושה ובטהרה, שתאיר לנו בהארת הרצון, בהארת הנועם העליון, עד שנזכה לכסוף ולהשתוקק מאד אליך ברצון מופלג, אשר יוציא אותנו מגשמיותנו לגמרי”

ובכן באתי לפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעזרני בכח דרך התשובה, שהמשיך משה רבנו בעולם, שאזכה גם אנכי, השפל מכל השפליות, והנמוך מכל הנמוכיות . למצוא את הנתיב והשביל המיוחד לי בכח הצדיק, המוריד את עצמו עד אלי, במיוחד עתה בשבת שנבקעו בה כל מימות שבעולם, ונסללו בה דרכים ונתיבים חדשים במים עזים, באופן שיהיה לכל אחד ואחד שביל ונתיב משלו.”

האר לי להרגיל את עצמי לא להצטרך לשום בריה ואתה הקב”ה מקור חיותי, ותורתך תהיה לי למים. ללמוד מהאילנות, אף שעובר עליהם קיץ וחורף, קר וכפור, חם ושרב, עם כל זאת הם ממשיכים ואף גדלים וצומחים ועושים פירות ערבים ומתוקים – כמו גם אני תעזרני בזמנים שעוברים עליי ייסורים וקשיים ועץ שנראה קפוא ויבש שלעולם לא יוציא פירות, אע”פ עזור נא לי והראה לי שגם במצבים שאינני מוציאה את כוחותיי מכוח אל הפועל ומשנדמה שלעולם לא אוציא חלילה, תעזור לי להמשיך להיות חקה ואמציה. ולהמשיך לינוק את חיותי מתורתך ולעולם לא להתרחק  ממך, כי בסופו של דבר האילן מצמחי עלים ופירות טובים, כף תזכה אותי איך לראות מימי החורף העץ דווקא מקבל חיות לכל השנה שאזכה גם אני לכך. אמן כן יהי רצון

וטיפ לסיום :  עצות של עץ  J

1. פרגנו לאחרים בצלכם   2. עמדו זקוף   3. שתו הרבה מים   4. היו מחוברים לשורשים שלכם

5. תהינו מהנוף   6.עצרו להריח את הפריחה   7.התחברו אל היופי הטבעי שלכם   8. אכלו ושתו הרבה פירות וירקות

השיעור הקדוש מוקדש לבורא העולם בשבח ובתודה ובהודיה על כל הפירות המתוקים שנתן לנו עד כהJ

מוקדש לעילוי נשמת אימי מורתי ברכה חתון בת שרה עליה השלום נבל”ע ט”ז מנחם אב תשע”ז, לעילוי נשמת הרב אברהם חי בן מסעודה זצ”ל ולהבדיל לרפואת צבי בן רחמה, שלום בן ימנה, אליעזר בן עטיה, שמואל שמואלי, יעקב בן שושנה, שירה בת רוחמה, רוחמה בת ברכה חתון, איילה שרה ובני משפחתה, שמואל ובני משפחתו, נתן ובני משפחתו. שני ושיר בנות רוחמה לזיווג הגון עוד השנה אמן.

רוחמה אפרתי B.A בפסיכולוגיה ותקשורת, Master & Trainer NLP  תת מודעי קליני רפואי, מרצה בכירה, מעבירת סדנאות וערבי הפרשת חלה. לפרטים: 054-2176644

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה