שלושת הממדים | פרשת השבוע תצווה-זכור

אדם רוחני מחובר לבורא עולם לעצמו ולחברה, אלו שלושת הממדים שהופכים את האדם להיות רוחני, היינו "איש אשר רוח בו".

2 דק' קריאה

אהרון פריבר

פורסם בתאריך 27.02.20

התורה הקדושה מצווה על כל אדם להביא שמן זית זך כתית למאור, כדי להעלות נר תמיד. הנר הזה הוא אור הנשמה, כדכתיב, נר ה' נשמת אדם. הוראה זו במילים פשוטות אומרת לנו – תהיה אדם רוחני, תן לרוח למשול בחייך, תן לרוח להדליק את אור השכל.

 

ורוחניות באה לידי ביטוי בשלושה ממדים: ביחס של האדם לחברה, היינו ביכולת שלו לתקשר עם הזולת, להביע רגשות, להגיד תודה, לבקש סליחה, לעשות חסד וצדקה.  

רוחניות גם באה לידי ביטוי ביחסים של האדם עם עצמו, שהאדם מעריך את עצמו, שיש לו עין טובה, שתוכו כברו, שהוא רואה את עצמו כאדם טוב ומועיל, שיש לו סובלנות כלפי תהליכים המתחוללים בקרבו.  

 

ורוחניות כמובן גם באה לידי ביטוי ביחסים של האדם עם הקב"ה, שהוא מחובר לתפילה, היינו  שתפילה מלווה את כל צעדיו, מתוך הכרה במגבלות שלו, והוא כמובן אדם שנמצא תמיד בהתבוננות, מסתכל בשכל של כל דבר, מעמיק ברמזים שהמציאות מזמנת לו ופועל הלכה למעשה במחשבה דיבור ומעשה על פי אותם רמזים.

 

אם יש לו לאדם את שלושת הבחינות הללו, היינו שהוא מחובר לבורא, מחובר לעצמו, ומחובר לחברה, הוא אדם רוחני, כזה שמדליק נר תמיד, והדעת שלו היא בבחינת "שמן משחת קודש".

 

וכשזה מצבו, הוא מתקדם ומתפתח ועולה מדרגה לדרגה ומאיר בכל פעם בעוצמות גדולות יותר. ומכח זה הוא מדליק גם את המנורות של זולתו, כי כל אדם הוא מנורה, לכל אדם שבעה קנים, שהם שבעת פתחי השכל, והם מאירים כפי איכות השמן שבראשו, היינו כפי איכות שכלו הנבנה משלושת הבחינות הנ"ל.

 

ודבר זה דורש עבודה יומיומית, לחזק את זה תמיד בכל עת, שזה הבחינה של נר התמיד, כי זהו כלל גדול בעבודת השם, שאין לו לאדם כי אם אותו היום ואותה השעה, העבר אין, והעתיד עדיין. אין לו לאדם לשהות ולהחמיץ את המוח בטינות על העבר, או בפחדים מהעתיד, העבר והעתיד הם לא מציאות, יש לנו בעולמנו רק את הרגע הזה, וכך בכל רגע. כל מחשבה על העבר היא מחשבה חסרת תכלית, וכמוה מחשבה על העתיד.

 

וככל שהאדם מפתח את ההבנה האמתית והבסיסית הזאת, רוחניותו הולכת גדלה. הוא מתרחק מהזקנה. כי הזקנה היא תודעה. זקנה זה לא מציאות של גיל, זה מציאות של תודעה. זה הטעם שיש ילדים זקנים, היינו שמבחינת הגיל הם ילדים אך מבחינת התודעה הם זקנים, כי הם כבר הספיקו "להתעייף מהחיים". ויש זקנים ילדים, היינו שמבחינת הגיל הם אכן מבוגרים, אך מבחינת התודעה הם מלאים חיים, כמו ילדים בגן המשחקים. וזה הכל תוצר של איכות השמן הדולק בראשנו, שעל כן מצווה עלינו התורה לבחון תמיד, איך לשפר את איכות השמן הדולק בראשנו. ואת זה עלינו לעשות על ידי התחדשות בתפילה ובהתבוננות, בחיזוק התעצמות אור הנשמה, לדבר על עצמנו טוב, להגדיל ולחזק את הטוב שבעצמנו ושבזולתנו, ובכך להאיר אור השם בעולם כולו.

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה