אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה - עיקר כלל האמונה הקדושה הוא אמונת חכמים, כי הם ממשיכין לנו האמונה הקדושה בשלמות, כי בלא אמונת חכמים אמיתיים גם אמונתו בהשם יתברך...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה
 
עיקר כלל האמונה הקדושה הוא אמונת חכמים, כי הם ממשיכין לנו האמונה הקדושה בשלמות, כי בלא אמונת חכמים אמיתיים גם אמונתו בהשם יתברך אינו בשלמות.
 
צריכים להודות ולהלל מאוד להשם יתברך, כשזוכין לאמונת חכמים, כי על ידי זה ניצולין ויוצאין מכל הצרות שבעולם, ברוחניות ובגשמיות, וזה בחינת מודים דרבנן.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
אמר שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת כל אשר נתן ה’ חכמה בהמה, היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל על הפסוק: "אדם ובהמה תושיע ה’", אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, וכמו שאמר אסף: "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עימך", ועיין במקום אחר.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.
 
 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה