אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה - נמצא, שהאמת בעצמו צריך שמירה מעולה, שלא יטעה, חס ושלום, על יד האמת, וזה בחינת: "השומר אמת לעולם" (תהילים קמ"ו). וזה בחינת חותם בתוך חותם, כי עיקר החותם...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אמת ואמונה
 
נמצא, שהאמת בעצמו צריך שמירה מעולה, שלא יטעה, חס ושלום, על יד האמת, וזה בחינת: "השומר אמת לעולם" (תהילים קמ"ו). וזה בחינת חותם בתוך חותם, כי עיקר החותם הוא אמת בחינת "חותמו של הקדוש ברוך הוא – אמת", רק החותם בעצמו צריך עוד חותם, כי האמת בעצמו צריך שמירה גדולה כנ"ל, וזה עיקר שלמות התשובה, שהוא בחינת "בקי בעיל בקי בנפק", בחינת: אם אסק שמים וכו’, ואציעה שאול הינך, כמבואר במקום אחר, שזה בחינת שני החותמות הנ"ל, כי בודאי צריכין לחתום את עצמו ולילך בדרך האמת כסדר, לבלי לנטות ימין ושמאל, רק אדרבא, ילך מדרגא לדרגא בעבודתו יתברך, עד שיזכה בכל פעם להשגה יתרה, שזה בחינת תשובה על תשובה, אך כל זה האמת הוא עדיין רב בחינת חותם הראשון, כי באם, חס ושלום, יעבור עליו איזה ירידה, חס ושלום, שזה בחינת ונפק, אזי יוכל ליפול לגמרי על ידי זה האמת, כי לא די, שלא זכה לעלות ביותר לכנוס לפנימיות הקדושה ביותר, אף גם שירד ונפל ויצא חוץ לקדושה, חס ושלום, על כן צריך החותם הזה עוד חותם, שזה בחינת האמת לאמיתו של בחינת בקי בנפק הנ"ל, ולקיים ואציעה שאול הינך, כי בהכרח שיעבור על האדם עליות וירידות הרבה, אך העיקר הוא, שיחזק את עצמו ולא יניח את מקומו לעולם, שזה בחינת גמר החותם, בחינת חותם בתוך חותם כנ"ל, וזה עיקר שלמות דרכי התשובה, עד שעל ידי זה זוכין לתשובה שלמה, ולעשות בכל פעם תשובה על תשובה כנ"ל. ותשובה הוא בחינת "אהיה", כמבואר בפנים, ואהיה פעמים אהיה – גימטריה "אמת", היינו בחינת התשובה שלמה והאמת לאמיתו הנ"ל, ובכל זה אנו עוסקין מראש השנה עד הושענא רבא, שאז מתקנין בחינת חותם בתוך חותם כמבואר בפנים.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
עכשיו בעיתים הללו קשה מאד שיהיה לאיש כשר, כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד, חס ושלום, עד שישיג מעות. ואפילו אחר הירידה, חס ושלום, מעבודתו יתברך עדיין לאו כל אחד משיג מעות כי גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג מעות, אבל איש כשר באמת רחוק מאוד שיהיה לו עשירות. כי דע, שמיום שחרב בית-המקדש נפל העשירות בעמקי הקליפות בבחינת ותרד פלאים, פלאים אותיות אלפים. היינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים. דהיינו ירידה גדולה ונפלאה. על כן בהכרח שיהיה לו, חס ושלום, ירידה גדולה מאד קודם שבא לעשירות, דהיינו אלפים מזומנים ועדיין הוא ספק כנ"ל.
 
אבל איש כשר באמת קשה לו מאד שיהיה לו עשירות ואע"פ שנמצאים גם צדיקים ואנשים כשרים שיש להם מעות, אבל הוא כבד וקשה מאד מאד. וגם העשירות שיש להם לצדיקים הוא מזיק להם לעבודתם. גם באמת אף על פי שיש להם איזה מעט עשירות אבל אעפ"כ אין להם עשירות גדול מזומן כמו שיש להקלי עולם שיש להם אלפים ורבבות אדומים מזומנים, כי עכשיו קשה וכבד מאד שיהיה להכשרים עשירות כנ"ל, וכמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני זכרונו לברכה, שאמר על מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: "אורך ימים בימינה", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה אורך ימים איכא עושר וכבוד ליכא ואמרו כל – שכן עושר וכבוד. ואמר רבי נחמן זצ"ל שהוא רק כל שכן, שבודאי קל וחומר שראוי שיהיה להם עושר וכבוד אבל לא בפירוש. כי אפע"כ אין להם מזומנים כמה אלפים אדומים וכנזכר לעיל.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה