ברית

עצה – ברית - עיקר העונש שנענשים להתלבש בבגדים צואים, חס ושלום, הוא רק על ידי פגם הברית, כמו שכתוב (זכריה ג): "ויהושע היה לבוש בגדים צואים", ואמרו...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – ברית
 
עיקר העונש שנענשים להתלבש בבגדים צואים, חס ושלום, הוא רק על ידי פגם הברית, כמו שכתוב (זכריה ג): "ויהושע היה לבוש בגדים צואים", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה: "על שהיו בניו נשואים לנוכריות", כי פגם הברית ניכר בבגדים, בחינת (ירמיה ב’): "גם בכנפיך נמצא דם נשות אביונים נקיים", שזה בחינת פגם הברית, שהוא כאילו שופך דם נקי, חס ושלום, כמובא. וכן עיקר תיקון הבגדים, שיהיה בבחינת בגדים לבנים, הוא תלוי בתיקון הברית, כידוע.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
וכשאדם הולך בתמימות באמונה לבד בלי שום חקירות יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה מחכמה. כי באמת חכמה בקדושה היא למעלה מאמונה אבל אף על פי כן, אנו צריכים לבלי לילך בחכמות וחקירות רק באמונה לבד כי אמונה הוא דבר חזק מאוד. ואזי כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחכמות, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחכמה, דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג חזק מאוד אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאוד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות. ויצעק וכו’. אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם. דהיינו הבעל דבר (היצר הרע) שהוא מכניס חקירות בלב האדם וצריכין להכניעו ולגרשו, לגרש מליבו כל החקירות ולחזק את עצמו באמונה כנזכר לעיל.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה