בגדים

עצה – בגדים- על ידי מצוות הלבשת ערומים, בחינת (ישעיה נח): "כי תראה ערום וכסיתו", זוכים להנצל מפגם הברית ומפגם תאוות ממון, שהוא בחינת אנפין חשוכין, וזוכים להמשיך...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

עצה – בגדים
 
על ידי מצוות הלבשת ערומים, בחינת (ישעיה נח): "כי תראה ערום וכסיתו", זוכים להנצל מפגם הברית ומפגם תאוות ממון, שהוא בחינת אנפין חשוכין, וזוכים להמשיך שלוש מאות ושבעים נהורין של אור הפנים.
 
עיקר אחיזת השקר ביותר הוא בהבגדים, כנראה בחוש, כי בגד בא"ת-ב"ש – אותיות שקר, וציצית הם התיקון לזה.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס וברוגז כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו. אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו, כתינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו וכו’, ועיין במקום אחר מזה.
 
על ידי מרה שחורה ועצבות אינם יודעים משמו. ואמר בדרך צחות, שהמת כששואלים אותו שיאמר שמו הוא שוכח את שמו. וזה מחמת שהמת הוא בעצבות ומרה שחורה מאוד על כן אינו יודע משמו. והכלל שצריך להזהר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד. ואפילו אם הוא כמו שהוא, דהיינו שהוא חס ושלום רחוק מאוד מהשם יתברך אף על פי כן יש לו לשמוח מאוד שלא עשהו גוי. וכבר מבואר שעל ענייני מעשיו אשר אינם כראוי נגדו יתברך, על זה צריכים ליחד שעה ביום להתבודד ולשבר לביו לפניו יתברך כמבואר במקום אחר.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעורות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

עצה - אכילה -
על ידי שאין האדם נזהר ממאכלי עכו"ם ומיין שנגע בו עכו"ם, על ידי זה נדבק בו רע הכולל, ויכול לבוא על ידי זה לפגם הברית מאוד, חס ושלום. ועל ידי שנזהר ממאכלם ויינם...

Featured Products