עצה

שיחה - "יש לי שלוש כיתות חסידים: כיתה אחת באה לחטוף שיריים, כיתה שניה באה לשמוע תורה, והכיתה השלישית אפוייה בליבי". לאחר שאמר זאת רבנו, פנה אל רבי נתן ולרבי נפתלי ואמר להם...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

עצה
 
צריך להתרחק מאוד מהעצות של ההמון, שרובם ככולן הם עצות רעות ומקולקלות מאוד, מכל שכן וכל שכן עצת רשעים וחולקים ומתנגדים אל האמת, שצריך מאוד להתרחק מהם ביותר, כי מהם באים כל הקלקולים והפגמים, כי עצתם היא בחינת עצת הנחש הקדמוני. וכשמקבל עצתם, חלילה, הם מטילים בו זוהמה והם בחינת פגם הברית. ומרחיקים את האדם מהאמת והאמונה הקדושה ומהתפילה לבוא לארץ ישראל. על כן צריך מאוד להתרחק מללכת אחר עצתם, ורק לדבק עצמם בצדיקי האמת ואנשיהם ההולכים בדרכיהם, שכל עצתם היא בחינת ‘כולה זרע אמת’ בחינת תיקון הברית. על ידי זה זוכה האדם לכל הטוב, לאמת, לאמונה, לתפילה ולארץ ישראל ולעשות ניסים בעולם.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
לקט שיחות קצרות:
 
כיתות חסידים 
 
פעם אחת אמר רבי נחמן: "יש לי שלוש כיתות חסידים: כיתה אחת באה לחטוף שיריים, כיתה שניה באה לשמוע תורה, והכיתה השלישית אפוייה בליבי". לאחר שאמר זאת רבנו, פנה אל רבי נתן ולרבי נפתלי ואמר להם: "רוצה אני, שאתם תהיו מהכיתה הזאת, שאפויים בליבי".
 
ואמרו אנשי שלומנו על זה, בכדי להיות אפוי בלב רבנו צריך רבנו להיות אפוי בליבו של המקורב.
 
אשת נעורים
 
בשיחה אחרת דיבר רבנו מעניין אשת הנעורים של הבעל (לאחר שנפטרה אישתו ממחלה) ואמר: "אם הייתי יודע את החשיבות של אשת נעורים, הייתי אומר תחלי ותחיי".
 
כתיבת חידושים
 
כשציווה רבנו את רבי נתן לחדש חידושים בתורה, אמר לו: "כשתכתוב בעניין אמונה ובעניין הצדיק, הרץ את עטך, וכתוב מה שיותר!".
 
תפילת שמונה-עשרה ליד המזוודות
 
רבנו אמר פעם לאנשי שלומו שבאו אליו "להתפלל תפילת שמונה עשרה ליד המזוודות", כי נוהגים בעולם תיכף כשבאים מניחים את המזוודות ונעמדים להתפלל, אולם בכל עת התפילה חושבים ומהרהרים על המזוודות, כי מפחדים שאולי יגנבו או יאבדו, וזה גורם להם לבלבול התפילה. לכן אמר להם להתפלל רק אחר שדאגו לסידור הנחת חפציהם כדי שלא יחשבו עליהן בעת תפילתם.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

עצה - אכילה -
על ידי שאין האדם נזהר ממאכלי עכו"ם ומיין שנגע בו עכו"ם, על ידי זה נדבק בו רע הכולל, ויכול לבוא על ידי זה לפגם הברית מאוד, חס ושלום. ועל ידי שנזהר ממאכלם ויינם...

Featured Products