תשובה

שיחה - טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

עצה – תשובה
 
אדם שנמצא במדרגה תחתונה, צריך דווקא למצוא זכות בעצמו, כדי שלא יפול לגמרי, חס ושלום, ועיקר טהרתו ותשובתו על ידי מציאת זכות על עצמו, וזה בחינת טהרת הפרה האדומה.
 
עיקר התשובה הוא לשוב מגדלות, שמזה באים כל החטאים, חס ושלום, וצריך להשפיל עצמו ולהרגיש שיפלותו ופחיתותו באמת, כי עיקר התשובה היא ההכנעה והשיפלות ולב נשבר לפני השם יתברך, על  ידי זה השם יתברך מוחל לו על כל החטאים ונתבטלים ממנו כל הדינים.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
אמר רבי נחמן: טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו. כי מעלת הניגון אין לשער.
 
וכבר מבואר בדברי רבנו ז"ל כמה תורות גבוהות מעניין הניגון. ועיין בסוף המעשה של "השבעה בעטלירס" (מעשה משבעה קבצנים מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחמן), שם מרומז קצת על מעלת הניגון, כי מבואר שם שעיקר רפואת בת המלכה שנפלה לחלישות הוא על ידי ניגון, כלומר על ידי עשרה מיני נגינה כמו שמבואר במעשיה זו.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

עצה - אכילה -
על ידי שאין האדם נזהר ממאכלי עכו"ם ומיין שנגע בו עכו"ם, על ידי זה נדבק בו רע הכולל, ויכול לבוא על ידי זה לפגם הברית מאוד, חס ושלום. ועל ידי שנזהר ממאכלם ויינם...

Featured Products