בית

בית - לדור בעליה הוא טוב יותר לעבודת הבורא מלדור בבית תחתון. לפעמים בנין הבית גורם לאישה, שלא תלד, כשהעצים שבבנין אינם מונחים כסדר הניתן להם מששת ימי בראשית...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

בית
 
 
לדור בעליה הוא טוב יותר לעבודת הבורא מלדור בבית תחתון.
 
לפעמים בנין הבית גורם לאישה, שלא תלד, כשהעצים שבבנין אינם מונחים כסדר הניתן להם מששת ימי בראשית, ואז הבית נקרא הרוס אפילו בבניינו, וההרוס הזה בא ומזיק לאישה ואינה מולדת.
 
בפתח ביתו של אדם ניכר אם תמו זכות אבותיו או אם חלה זכות אבותיו.
 
צריך להזהר בבנייני הבית, שלא יהיה בבניינו עץ מאילני העושים פירות.
 
העצים שבבנין, זכה אדם הם בבחינת "שרפים עומדים", ועומד הבניין זמן רב, לא זכה, השרפים נשרפים, וזהו השרפות דשכיחי.
 
כשאדם בונה חומה ונופל כיפתו, ידע שזה סימן רע, חס ושלום, לזרעו.
 
אין אדם נהנה אלא כשדר במקום שדרו אבותיו.
 
סגולה כשנכנס לבית חדש לגור, יכניס לשם חרב או סכין או שאר כלי זין. וסימן לדבר: בחכמה יבנה בית, כ’לי ח’מס מ’כרותיהם, חרבותיהם, מגורותיהם. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה