בנים

בנים- קלקול הדלת, או החלון, זה סימן לחולשת בנים. המחלוקת, זה סימן רע לבנים, ושלום, זה סימן טוב לבנים. הבנים שוטים כשאביהם כעסן.

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

בנים
 
 
קלקול הדלת, או החלון, זה סימן לחולשת בנים.
 
המחלוקת, זה סימן רע לבנים, ושלום, זה סימן טוב לבנים.
 
הבנים שוטים כשאביהם כעסן.
 
על ידי כיבוד אב, תזכה לבנים זכרים.
 
מי שיש לו צער גידול בנים, יקרא בכל יום מעשה בראשית. גם על ידי הקריאה ניצול מעלילות של גזלה.
 
סגולה לבנים, להקטין את עצמו.
 
מטע הכרם מזיק לגידול ולדות.
 
השתדלות בפדיון שבויים מסוגל להולדה.
 
*** 
 
מעשה בראשית
 
בראשית ברא  אלוהים את השמים ואת הארץ: והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים: ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור: וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך: ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד: ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים: ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן: ויקרא אלוהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בוקר יום שני: ויאמר אלוהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן: ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב: ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן: ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב: ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי: ויאמר אלוהים יהיו מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים: והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן: ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים: ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים להאיר על הארץ: ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב: ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי: ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים: ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלוהים כי טוב: ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו ומלאו את המים  בימים והעוף ירב בארץ: ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי: ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן: ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלוהים כי טוב: ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ: ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם: ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ: ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה: ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה ויהי כן: וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי: ויכולו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות:   

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

בנים -
כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר, זוכה לגדל את בניו.
צריך לשמור את התינוק שלא ילך בגילוי הראש.
אין צריך לאדם לדאוג על פרנסת בניו, כי כשהם גדלים גדלה פרנסתם עימהם.

Featured Products