ארץ ישראל

ארץ ישראל - על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. לפי החידוש, שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדושת ארץ ישראל. על ידי השתוקקות, שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

ארץ ישראל
 
על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם.
 
לפי החידוש, שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדושת ארץ ישראל.
 
על ידי השתוקקות, שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה.
 
מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ.
 
מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, היינו: נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל, וקב"ה בא עמם ומצפים ומשתוקקים אליו.
 
על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל על ידי זה ממונו נתקיים בידו.
 
מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר באחר, אם היה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה אם לאו, כי מי שזוכה להיות אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, אזי בכל מקום, שהאיש הזה מסתכל, נעשה אותו האויר בחינת אוירא דארץ ישראל, ועל כן מי שיודע מטעם ארץ ישראל כל אחד כפי ערכו, הוא מחוייב להרגיש ארץ ישראל, כשפוגע ומתוועד יחד עם זה האיש, שהיה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, כי על ידו נעשה האויר בבחינת ארץ ישראל כנ"ל.
 
הדר עשר שנים בארץ ישראל ואין לו בנים יוציא שמא לא זכה להיבנות ממנה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

ארץ ישראל -
על ידי בניין שבונה בארץ ישראל זוכה להתנשאות.
המעשר מסוגל לעשירות דווקא בארץ ישראל.
הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון.

Featured Products