ממון

ממון - המתלוצצץ מזונותיו מתמעטים. לשון חכמים מביא עושר. אין העושר מתקיים, מפני שאין מרחמים על הבריות.

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

ממון
 
 
המתלוצצץ מזונותיו מתמעטים.
 
לשון חכמים מביא עושר.
 
אין העושר מתקיים, מפני שאין מרחמים על הבריות.
 
העומד בנסיון של ניאוף יזכה לעושר גדול בין השונאים שלו.
 
גדולה מלאכה, שהזהיר עליה הקב"ה, שיעשה איזה מלאכה.
 
הרוצה להתעשר, יעסוק בבהמה דקה ובחורשין.
 
איכלה ושתיה יהיה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה כמה שיש לו, ויכבד את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו.
 
קשה עניות בביתו של אדם יותר מחמישים מכות.
 
אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

ממון - הכוח שיש לאומות לגזול את ישראל - על ידי שלומדים תורה ונביאים וכתובים. היין מביא לעניות. כל אדם, שיש בו דעה, לסוף מתעשר.

Featured Products