להחזיר עטרה ליושנה – פרשת ויקרא

פרשת ויקרא - הכח של משה רבנו להחזיר את עם ישראל לשורשו מרומז באות "אלף זעירא" של המילא "ויקרא" שכתובה בספר תורה ב"אלף קטנה"...

2 דק' קריאה

הרב שמואל שטרן

פורסם בתאריך 25.12.07

פרשת ויקרא
 
 
הכוח של משה רבנו להחזיר את עם ישראל לשורשו מרומז באות "אלף זעירא" של המילא "ויקרא" שכתובה בספר תורה ב"אלף קטנה", וזאת משום שכשמגיעים למספר אלף (1000) חוזרים חזרה לאות אלף (א'), כי במעשה העגל נלקחו ונסתלקו ממשה אלף האורות, שאותם קיבל משה כשעלה אל הר סיני כדי לקבל את התורה.
 
לכן אומרים בתפילה של שבת: "ישמח משה במתנת חלקו", כי בשבת הכל חוזר לשורשו, כי אותיות "שבת" הן אותיות "תשב", מלשון תשובה, שהכל שב לשורשו, וזו השמחה המיוחדת שיש בשבת, בבחינת: "ישמח משה במתנת חלקו", שאז בכניסת השבת הכל שב לשורשו ונתתקן חלק מחטא העגל וחוזרות הנשמות לשורשן על ידי הצדיק, שמחזיר אותן לשורשן, כי "תשובה", אומר רבנו הקדוש, מלשון להשיב את הדבר למקום שממנו ניטל, כי בכניסת השבת עולים העולמות, כידוע, ולכן כל העבודות שאדם עושה במשך השבוע: בתורה, בתפילה ובמצוות – הכל עולה ושב לשורשו, ויחד עם עבודות אלו גם נשמותינו.
 
מבואר בשער הכוונות להאריז"ל (בדרוש למזמור "שיר ליום השבת") שמשה רבנו מקבל בכל ערב שבת את אותם אלף האורות כנגד אותה "אלף זעירא" של "ויקרא". וזהו סוד תוספת קדושת השבת של ישראל, כי אותם אלף חלקי אורה שנלקחו ממשה, בעוון חטא העגל ולא נשתייר ממנו אלא רק חלק אחד מאלף, זאת אותה "אלף זעירא" של "ויקרא".
 
לכן בכניסת השבת, נשלמים למשה עוד תשע מאות תשעים ותשעה חלקים שנלקחו ממנו, ומשה נותנם לישראל ואז נעשות עטרות בראשם של ישראל, וזה סוד תוספת קדושת השבת מכיון שעם ישראל איבדו את העטרות בחטא העגל, לכן משה מחזיר להם אותן בכניסת השבת.
 
זוהי, אם כן, "מתנת חלקו" – שהוא מקבל את ההארות הנ"ל ונותנם לישראל, וזהו שאומרים בתפילה "כליל תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני", ועל ידו זוכים כל ישראל לעטרות הללו בשבת.
 
לכן ראשי תיבות "מזמור שיר ליום השבת" הן אותיות "למשה", כי השירה והמזמורים של כניסת שבת מעלים את העולמות ואת כל העבודות של ימי החול אל עולם האצילות, שהוא יום שכולו שבת.
 
עוד כותב האריז"ל (שם) כי בכל ערב שבת יורד משה רבנו ע"ה, הוא וכמה רבבות נשמותש של צדיקים אחריו, כדי להעלות בכניסת השבת את הנשמות הנפולות שאין להן מספיק מצוות ומעשים טובים, כמו כן גם את אלה שנפלו לקליפות, ומעלים אותם משם ועוזרים לנשמות רבות שאינן יכולות לעלות מעצמן.
 
כפי שנתבאר לעיל, הרי שכל אחד יכול לזכות בערב שבת לעליה רוחנית. לכן צריכים לדעת להשתדל בהכנות בערב שבת ולא רק בגשמיות, אלא במיוחד ברוחניות מכיון שאז הוא הזמן שאדם יכול לזכות לעליה רוחנית גדולה בסיועם של הצדיקים, היורדים משמיא לחזק אותנו ולהעלות אותנו ואת נשמותינו.
 
רבי נתן מסביר על זה, כי 'האלף זעירא', היא סוד הנקודה השורשית הטובה שיש בכל אחד אשר לעולם לא נאבדת ונשארת בנו תמיד. לכן כאשר אדם מתחזק הוא זוכה לעלות מהאות אלף (א') למספר אלף (1000) ולהשלים את עצמו בעוד תשע מאות תשעים ותשעה חלקים שחסרים לנשמתו ולהגיע לשלימות, בבחינת "האלף לך שלמה" שנאמר בשיר-השירים, כי שלמה = אותיות למשה כנ"ל.
 
וזהו מזמור "שיר ליום השבת טוב להודות להשם" – דהיינו, טוב להודות על הנקודה הטובה הנמצאת בכל אחד מאיתנו, שעל ידה עולים למעלה וזוכים לשלימות, כי הצדיק עוזר לכל אחד לעלות אל הקדושה ומוסר את נפשו על כל אחד, ואפילו כשמוצא בו רק "אלף זעירא", כלומר נקודה אחת קטנה טובה, הוא כבר משתדל בשבילו להחזיר לו את האבידות והאורות השייכים לשורש נשמתו.
 
וזהו שהקב"ה קורא לבלעם אז, ככתוב: "ויקר" בלא 'אלף זעירא', כלומר שאין בו אפילו נקודה טובה זעירה, אבל אצל יהודי יש תמיד 'אלף זעירא' שאיתה מתפאר הצדיק ועל ידה מעלה אותו לשורשו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

פרשת השבוע שופטים - אדם יכול לזכות שחייו יהיו כמו שהוא רוצה על ידי שירצה את חייו כמו שהם. כלומר, לרצות להסכים בהנהגת חייו כמו שה' יתברך מנהיג אותו ועל ידי זה באמת...

Featured Products