החיים כמו שנרצה – פרשת השבוע שופטים

פרשת השבוע שופטים - אדם יכול לזכות שחייו יהיו כמו שהוא רוצה על ידי שירצה את חייו כמו שהם. כלומר, לרצות להסכים בהנהגת חייו כמו שה' יתברך מנהיג אותו ועל ידי זה באמת...

2 דק' קריאה

הרב שמואל שטרן

פורסם בתאריך 25.12.07

פרשת שופטים
 
 
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"
 
רבי נתן אמר בסוף ימיו: "ספק אם יצאתי ידי חובת התמימות שרבינו רצה".
 
רואים אנו בסיפורי מעשיות (מעשה בחכם ותם), שהתם היה תמיד שמח בחלקו, בכל מצב, ואפילו כשלא היה מוצלח – היה שמח בחלקו! ואפילו כשעשה נעל עם שלוש קצוות – היה שמח, וכשהיו מבקרים אותו על מעשיו אמר: "זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים" – כי היה תמיד שמח בכל מה שיש לו.
 
מכאן אנו למדים שהתם הוא אדם השלם עם עצמו ומעשיו – מלשון שלימות. והשלימות היא – שהוא שמח במה שיש לו, ואפילו כשאין – הוא כאילו שמח, כאילו יש לו הכל, כמו שאמרו חז"ל (פרקי אבות): "איזהו עשיר? השמח בחלקו", ואפילו אם הוא חסר – הוא אף פעם לא ראה את החסרון כדבר רע, זאת משום שה' יתברך מנהיג את העולם, ואצל ה' יתברך הכל אפשרי והכל יכול להשתנות.
 
לכן התם שמח במה שה' יתברך נתן ולו והוא ציפה תמיד לטוב יותר, במידה וה' נותן לו. יתירה מכך, הוא תמיד הסתפק במועט ובמה שיש לו, וזה היה בשבילו הכל (יש לו "מאה אחוז" מן מהמעט) משום שהוא תמיד ראה את חצי הכוס המלאה.
 
רבינו הקדוש כותב (ליקו"מ תורה ו) שצריך האדם להיות בקי ברצוא ובקי בשוב, וזה לשונו: "כי הוא בקיאות גדול מאוד מאוד שיזכה לידע לייגע עצמו ולטרוח בעבודת ה' תמיד ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, ואף על פי כן אל יפול משום דבר, ואפילו יהיה איך שיהיה ח"ו, אף על פי כן – אל יפול בדעתו כלל".
 
ואומר רבי נתן: "שאדם יכול לזכות שחייו יהיו כמו שהוא רוצה על ידי שירצה את חייו כמו שהם". פירוש הדברים: שהאדם צריך לרצות להסכים בהנהגת חייו כמו שה' יתברך מנהיג אותו ועל ידי זה באמת יהיה הכל כרצונו. כי כשרוצים כמו ש"הולך" – אז "הולך" כמו שרוצים (כמובא בשיח שרפי קודש, ח"ב א-תקט"ז).
 
וזהו "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" – שהתמימות נובעת על ידי שמקשרים כל דבר לה' יתברך, כי את התמימות האמיתית משיגים כאשר מקשרים כל דבר לה' יתברך, כלומר שיודעים ש"אין עוד מלבדו" ומתנהגים באופן הזה, בבטחון ואמונה, ואז כל מה שעובר על האדם הוא יכול לקבל בשמחה, זאת משום שיודע הוא שהכל מאת ה' יתברך באמונה מוחשית, ומתנהג על פי זה.
 
לכן אמר רבי נתן, שאת התמימות והפשיטות האמיתית אפשר לקבל רק מהצדיק האמת, שהוא מלא אמונה ובטחון בהקב"ה, ודבר זה צריך לימוד – כיצד להיות דבק בהקב"ה כל הזמן, כי רק אז מרגישים "תמימים שלמים".
 
וצריכים כל הימים לחפש את התמימות, כמו שכותב רבינו הקדוש (ליקו"מ ח"ב, תורה יט) וזה לשונו: "התכלית והשלימות הוא רק לעבוד את ה' יתברך בתמימות גמור, בלי שום חכמות כלל".
 
עוד כתב שם: שעל זה נאמר – "סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" – שצריך לירא את ה' ולעובדו באמונה ובקיום המצוות ואז זוכים לשלימות האמיתית ושמחים בכל דבר שעובר עלינו, כל אחד ואחד, כי בודאי הכל לטובתו, כמו שמצאנו בסיפור המעשה הנ"ל, מחכם ותם – שהתם היה שמח בכל מצב, וזה בא מתוך האמונה והבטחון שיש לאדם בהקב"ה.
 
לכן צריך להשליך את החכמות, משום שזוהי החכמה הגדולה בכל החכמות! "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". ומי שזוכה לזה הוא החכם האמיתי, כמובא בסיפור המעשיה הנ"ל, שהתם זוכה לבסוף להיות חכם גדול ואמיתי.
 
כמו כן, כל ההולך בתמימות עם ה' אינו נכנס לחקירות, ידיעת עתידות וכדומה, אלא מאמין באמונה שלימה שה' יתברך הוא המנהיג אותו באופן הטוב ביותר השייך לו, אזי מתנהג בפשיטות ויש לו סיעתא דשמיא, כמו שכתוב "אשרי תמימי דרך", ועל ידי זה זוכה לשלימות האמיתית עם ה' אלוקיו, וזוכה אף לקיים התכלית בעבודת ה'. במהרה בימינו אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

1. רוברט

כ"ח אב התש"ע

8/08/2010

אין עוד מלבדו אחד המאמרים הכי מחזקים !

2. רוברט

כ"ח אב התש"ע

8/08/2010

אחד המאמרים הכי מחזקים !

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

פרשת תזריע - נמצא, שכשאדם רוצה לזכות לטהרה וקדושה, הוא צריך ראשית לטהר ולזכך את מחשבתו, ששם עיקר האור שבאדם, והאור הוא טוהר, היפך החושך שהוא אטום מלשון טומאה. לכן הטומאה נכנסה...

Featured Products