לזכך את הכלים – פרשת השבוע מטות מסעי

פרשת השבוע מטות מסעי - וזה שאמר רבינו, שבאותו עניין נתהפך לטובה – כי מה שבא באש – מעביר באש, ומה שבמים – במים, וכלי חרס שבירתו – טהרתו, ועל ידי זה "מגעיל" את עצמו בבחינת...

2 דק' קריאה

הרב שמואל שטרן

פורסם בתאריך 25.12.07

 פרשת מטות
 
"כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר" וכו' – ופירש רש"י: "כדרך תשמישו והגעלתו".
 
 
כל הדברים שנפגמו צריכים תשובה באופן של תשובת-המשקל, כלומר, במה שפגמו – יתקנו. אולם יש עצה שעל ידה מתקנים הכל והיא ההתבודדות.
 
כשאדם עושה משפט עם עצמו זה מוריד את אחיזת הקליפות והדין שיש עליו ואזי נעשית תשובתו – "תשובת המשקל", ועל ידי זה ממתיק את הדינים שמעליו, כי אחרת צריך האדם ללכת באותן הדרכים שהלך שוב ולעשות שם תשובה, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה.
 
אולם רבינו הקדוש מגלה לנו (בליקוטי מוהר"ן, תורה ט"ו) שאפשר על ידי ההתבודדות עם קונו לבטל את הדינים והקליפות הסובבות אותו, וכשיש דין למטה – אין דין למעלה, ואזי אינו צריך להיצרף בכור ההיתוך, כור האש, ואינו צריך לעבור באש, זאת משום שעל ידי התפילה וההתבודדות ממתיק את הדינים ומוריד את הקליפות.
 
אומנם כאשר פגם באש התאוות, צריך שההתבודדות תהיה באופן כזה שידבר עם ה' יתברך בדיבורים חמים כגחלי אש ועל ידי זה יבטל את בעירת הדמים והתאוות, שעל זה עושה תשובה.
 
בספר "ליקוטי עצות" (ערך "ברית") כתב, שצריך לצעוק בקולות הרבה כדי לבטל את התאוות, כי כנגד רתיחת הדמים בקליפה צריך עכשיו רתיחת הדמים בתפילה לה'. וכשאדם עבר עבירות שהן בחינת כלי-חרס "ששבירתן זוהי תקנתן", אזי צריך לשבר את ליבו, לב האבן, שהיה קשה כאבן וחרס ואזי שבירתו – זוהי תקנתו, דהיינו, שישבר ליבו לפני ה' יתברך בהתבודדות – בתפילה ובתחנונים – כנגד מה שהקשה ליבו כאבן וכחרס.
 
אך אם ליבו נמשך אחר כל דבר אסור ומתפתה לדברים אסורים, בבחינת: מים שוטפים, המים הזידונים, אזי הוא צריך טהרה במים, שזה בחינת "שפכי כמים ליבך נכח פני השם", שעל ידי בכי ודמעות של חרטה זוכה לתקן את המים הזידונים.
 

נמצא, שעל ידי תפילה והתבודדות – בצעקה, בשבירת-הלב ובתחינה – זוכה לטהר את עצמו ולעשות תשובה המשקל ובכך לבטל את הקליפות ולהמתיק את הדינים. וזה שאמר רבינו, שבאותו עניין נתהפך לטובה – כי מה שבא באש – מעביר באש, ומה שבמים – במים, וכלי חרס שבירתו – טהרתו, ועל ידי זה "מגעיל" את עצמו בבחינת "הגעלת כלים", ונעשה לכלי מזוכך וטהור.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

פרשת השבוע שופטים - אדם יכול לזכות שחייו יהיו כמו שהוא רוצה על ידי שירצה את חייו כמו שהם. כלומר, לרצות להסכים בהנהגת חייו כמו שה' יתברך מנהיג אותו ועל ידי זה באמת...

Featured Products