רפואה לעולם

מה ההבדל בין חובש לרופא? החובש מטפל באופן חיצוני, דואג שהמצב לא יהיה גרוע יותר, לפעמים ממש מציל חיים, אבל רק עד שהחולה יגיע לידי צוותי הרפואה.

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 29.09.21

רפואה לעולם

מבניין לחורבן

 

מה ההבדל בין חובש לרופא? החובש מטפל באופן חיצוני, דואג שהמצב לא יהיה גרוע יותר, לפעמים ממש מציל חיים, אבל רק עד שהחולה יגיע לידי צוותי הרפואה. אבל רופא, לפחות רופא אמיתי, אמור להיות זה שמטפל בשורש הבעיה, זה שמטפל לא רק בסימפטומים, אלא מחפש את הגורמים הראשוניים של המחלה וגודע אותה מראשיתה.

 

פרשת בראשית מתארת בכמה פרקים כיצד עולם נפלא ומתוק, ממש גן עדן, מידרדר במהירות שיא ותוך עשרה דורות מגיע להשחתה מוחלטת שמחייבת את השמדתו ומחיקתו; כיצד אדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בעל חכמה מופלאה ועמוקה – טועה וטועה ומטעה ונופל עד שמגיע לעיוותים הגדולים ביותר באמונה ובמוסר.

 

והיום, לאחר החטא – אנו חיים במציאות שהקלקול וההשחתה נראים כל כך נרחבים עד שנראה שאין שום דרך לתקן את הכול. אם היינו "חובשים", היינו מתייאשים מראש, אין סיכוי להציל את הפצוע הקריטי. אם זה היה תלוי בנו, היינו אומרים אולי שעולם כזה צריכים פשוט להשמיד ולבנות מחדש, אולי נצליח לחנך את כל האנשים מחדש.

 

אפילו רופא מומחה היה מתייאש. כי גם אם הוא ימצא את השורש של כל המחלות, עדיין יכול להיות שכבר מאוחר מידי כי החולה במצב כל כך קשה. לפעמים גם הרופאים מרימים ידיים.

 

אבל הרופאים הגדולים רופאי הנפשות שהם הצדיקים יחידי הדורות – הם מבינים שהתורה לא סתם מספרת לנו סיפורים. הם יודעים שבורא עולם שותל וטומן את כל הרפואות בתוך התורה הקדושה. הם מגלים שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן.

 

המגע הראשוני

ואיך הם מתקנים? הם מוצאים את השורש של כל העבירות ומתחילים לעבוד ולרפא את השורש וממילא כל הגוף מתרפא. ואדרבא ככל שהמחלה קשה יותר, כך הצדיקים צריכים למצוא עצות עמוקות יותר ותרופות מדהימות שלא היו נצרכות בדורות הקודמים. וכן ככל שמגיע זמן הגאולה וקול דודנו דופק ועומד אחר כותלנו ודוחק בנו לעשות תשובה ולתקן – כך מגלים משמיים לצדיקים אוצרות גאולה וישועה ועצות של תיקון וריפוי לכל עם ישראל ולכל העולם כולו.

 

כדי לאתר את השורש כדאי לשים לב למגע הראשון בין היצר הרע לאדם. לפני חטא עץ הדעת טוב ורע – היה האדם כולו טוב. לא היה בו שום רע, והנחש היה כל הרע בהתגלמותו. איך נוצר החיבור הראשוני, זה שהוביל בסוף לחטא הקדמון, והתחיל תהליך הרסני של עבירה הגוררת עבירה וכן הלאה עד שהעולם כולו הושחת?

 

רש"י הקדוש מציין שתי עובדות שיוצרות תמונה אחת: האחת היא שהנחש מספר לאישה שהקדוש ברוך הוא שונא אותה והיא מאמינה לו. כלומר היא לא ידעה ולא הבינה את היסוד הפשוט של האמונה, שה' טוב ומיטיב ורק אוהב מרחם ומשפיע וברא את האדם לטובתו, לתת לו את כל הטוב שבעולם. והשנייה היא שהאדם כפר בטובה, הוא מאשים את ה' שנתן לו אישה שהיא המכשילה אותו ומפילה אותו, והוא מנסה לסלק מעל עצמו את האחריות ולגלגל אותה על מי? על בורא העולם הטוב והמיטיב שרק רצה בטובתו!

 

המשענת של החיים

המילה 'אמונה' היא מלשון המילה 'אֵמון'. כאשר הילד בטוח באהבת ההורים אליו – יש לו אֵמון בהורים, וכאשר יש לו אמון בהורים הוא סומך עליהם ומסוגל לשמוע בקולם גם כאשר הדברים לא מובנים לו, וגם כאשר יש לו הבנות ודחפים ויצרים אחרים.

 

ואת הביטחון באהבת ההורים מקבלים לא רק ממה שההורים מקרינים, אלא מהכרת הטוב של הילדים. ילד שיודע להעריך ולהגיד תודה – ישים לב להשקעה של ההורים ויהיה מסוגל לחוש את אהבתם וממילא תיבנה לו נפש יציבה ובריאה ויהיה לו קל לשמוע בקולם וללכת בדרך שהם מתווים לו.

 

אך כאשר ילד לא יודע להגיד תודה ולא מכיר בטובה – לא משנה מה ייתנו לו ההורים, הוא תמיד ירגיש מקופח ואומלל ושנוא ומסכן, הוא תמיד יחיה עם טענות כלפי ההורים וירגיש שהם לא מספיק אוהבים אותו, ובוודאי ובוודאי לא יהיה לו הכוח הנפשי לשמוע בקולם וללכת בדרכם. כל רוח קלה וכל פיתוי מזדמן יגרמו לו לעבור על רצונם. הוא גם יטעה וייכשל וגם כל ימי חייו ירגיש מסכן ושבור. לא עולם הזה ולא עולם הבא.

 

הבסיס של כל הטוב

כי הכרת הטוב היא היסוד העמוק ביותר בנפש. היא היסוד של כל האמונה. היא היסוד של הידיעה שה' אוהב אותך, שהיא הבסיס של האמונה והבסיס של בריאות הנפש ושל מידת הביטחון. היא הבסיס לחיים שלווים ומאושרים של סיפוק וחיות בלי שנאה קנאה ותחרות. היא הבסיס של כל המידות הטובות.

 

והיא הבסיס של כל קיום התורה והמצוות. כי כאשר אתה בטוח שאבא שבשמיים אוהב אותך, אז אם הוא אומר לך אל תעשה כך וכך, אל תאכל מעץ הדעת – מי יוכל לפתות אותך? מי יוכל להזיז אותך מהאמת? אתה יודע שהאוהב הגדול ביותר והאמיתי ביותר שרוצה באמת בטובתך אומר לך שזה לא טוב לך, אז למה שתעבור על רצונו ותזיק לעצמך?

 

העבירה שגוררת את כל העבירות

אם קין היה מרגיש כמה טוב לו בחיים ואיזה שפע יש לו, איך היה מקנא בהבל כזאת קנאה מעוורת שהביאה אותו לרצח?! חצי עולם היה לו, אבל בלי הכרת הטוב ובלי ההרגשה והידיעה שה' אוהב אותו – לא היה לו כלום והוא הרגיש כל כך מסכן ואומלל עד שרצח את אחיו ובשרו ו"לא ראה בעיניים" לא את היושר, ולא את המוסר, ולא את הרחמנות, ולא את האחווה, ולא את אבא ואימא שנשבר להם הלב, ובוודאי לא ראה את רצון ה' ואת מצוותיו.

אם כך אנחנו רואים את שורש כל העוונות: אדם הראשון לא הכיר בטובה ולא שמח באשתו ובכל הטוב שנתן לו ה', וממילא אצל אשתו זה כבר בא לידי ביטוי בהרגשה שה' שונא אותה ואוסר עליה לאכול מעץ הדעת כביכול לרעתה – וזה סלל את הדרך לחטא ולעבור על רצון ה' המפורש. וממילא אצל קין זה כבר מתבטא בהרגשת ריקנות ואומללות שגורמת לו להיכשל בגדול בעבודת ה' וגורמת לו לקנאה תהומית וליצר הרסנות ורצח שאין כדוגמתו. לא פלא שהעולם המשיך להידרדר מדור לדור עשרה דורות עד להשחתה מוחלטת של כל האנושות.

 

מתחילים שנה טובה

בני ישראל היקרים, ה' יתברך מנהיג את העולם לפי פרשיות השבוע. יוצא שעכשיו מתחילה השנה באמת. התקופה מראש השנה עד עכשיו – זו הייתה רק ההכנה, אבל שבת בראשית היא הראשית וההתחלה האמיתית של השנה בפועל. אם אנחנו רוצים שנה של התחלה חדשה וטובה, שנה של תיקון מהשורש ומהראשית, שנה של אכילה מעץ החיים, שנה שנהיה בה שמחים ומאושרים ובריאים בנפש, שנה שנזכה בה לקיים את רצון ה' בשלימות – אם כך אנחנו חייבים לתקן מהשורש, לתקן את הראשית!

 

והתיקון הוא תודה, תודה ועוד תודה לה' יתברך. אנחנו מוכרחים להגיע למצב שהתודה לה' "עוטפת" אותנו וממלאת את כל סדר יומנו ואת כל ליבנו ומוחנו, ועל ידי זה אנחנו בעצמנו נזכה לחיות בגן עדן כמו אדם הראשון לפני החטא, וגם נרפא ונתקן את כל קלקולי האנושות, שגם במצב האנוש ביותר, נראה צמיחת רפואה וישועה גדולה מאוד של תשובה שלימה וגאולה שלימה.

הכתבה הבאה

למי ה' נותן את המתנה? למי שהולך בדרכיו, למי ששומר מצוותיו ועמל בתורתו. לכן יהודי שמשקיע את כל כוחותיו ומרצו רק בלימוד הההדרכות ומזניח את ההליכה בדרכי ה', עלול למצוא את עצמו מתוסכל מאוד.

Featured Products