הילולת רבי יהודה זאב ליבוביץ בשידור חי כאן באתר

האירוע יתקיים אי"ה ביום שני כב' באלול ה'תשפ"א (30.8.21 למנינם) באולמי כתר הרימון אהרונוביץ' 10 בני ברק בשעה 20:00 בערב, בהשתתפות צדיקים וגדולי ישראל...

5 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 30.08.21

לקראת יום הילולת האחד עשר של  איש האלוקים קדוש ונורא

רבי יהודה זאב ליבוביץ זיע"א כז' אלול תשפ"א

"הרב שלום ארוש ישא דברים בשידור חי לקראת השעה 21:30" 

 

 

 

נמצאים אנו בימים מיוחדים, כאשר בורא העולם מנענע את כל העולם מתחילתו ועד סופו, זה אומר מגיפה נוראה, השני אומר זה רק שפעת קטנה, השלישי טוען שהחיסון זה מתנה מבורא העולם, והרביעי מביא ראיות למזימה לדילול העולם, ואנו אנה באים בתוך ים של בלבול נורא חושך ואפילה?

 

ננסה להבין להתחזק וללמוד מדרכיו של רבינו הגדול זיע"א, כיצד ננהג אנו בזמנים אלו,

 

אמונה מוחשית בבורא עולם

בהספדו על רבינו זיע"א אמר עליו תלמידו מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, שמעלתו הגדולה של רבינו הייתה, שבכל דבר שקרה לרבינו בעולם, ובכל תנועה ותנועה דיבור או מחשבה, תמיד ראה בחוש את בורא העולם, ראיה מוחשית שבורא עולם אתו ומכוון אותו ורוצה רק בטובתו, ולא רק הרגשה בעלמא,

 

ואמונה זאת היא שליוותה את רבינו כל ימי חייו ובכל דיבור מחשבה או מעשה, והיא שנתנה לו את הכח להחזיק גם בזמנים טרופים כמו השואה האיומה רח"ל.

 

באחד הימים עת הגיע לבקר את רבינו המקובל הגאון רבי דוד בצרי שליט"א, התבטא רבינו ואמר לו, שעל ידי שאדם מתחזק באמונה בהשם והשגחה פרטית לדעת שהכל ממנו יתברך, זה מקרב מאד את הגאולה השלימה.

 

נביא לפניכם כמה פנינים מתורת רבינו לגבי האמונה

  1. צריכים להאמין בהקב"ה באמונה פשוטה בלי שכלים וחכמות, ולכן נאמר עלינו אשרי העם "שככה" לו, "ככה" בסתם בלי להבין.
  2. גם אחרי ההשגות הכי גדולות וגבוהות צריך להשאר עם האמונה הפשוטה.
  3. האמונה זה העיקר של הכל ובלי זה אין כלום.
  4. כשהולך לאדם כמו שהוא רוצה, לא יתלה בעצמו ויחשוב שהוא חכם שמסתדר, אלא ידע שהכל רק מהשגחת הקב"ה, ויודה להקב"ה על זה.
  5. אברהם אבינו ע"ה הכניס באנשים אמונה פשוטה, שזה גבוה מהכל.

 

יהודי אסור להתייאש

 

כהמשך למידת האמונה של רבינו, היה חוזר תמיד ואומר שהדבר העיקרי שהחזיק אותו במחנות ההשמדה, ואתו תמיד היה מחזק את כולם, זה שאין ייאוש בעולם כלל, אב הרחמים בורא העולם רוצה רק בטובתו של כל יהודי ויהודי, והקב"ה מחכה לנו ולא רוצה שנתייאש חס ושלום כי ליהודי אסור להתייאש,

והוסיף רבינו ואמר על עצמו, 'אם הייתי מתייאש לא היה נשאר ממני שריד ופליט בשנות השואה האיומה', והיה חוזר על התפילה שאנו אומרים בקדושה בתפילת מוסף  "הוא אלוקינו הוא אבינו הוא מלכינו הוא מושיענו" ואז היה מגביה רבינו את קולו ואומר "והוא יושיענו ויגאלנו שנית".

 

 

תורת השם תמימה

העיקר בגלות, זה האמונה והתורה, רק כך זוכים לגאולה השלימה היה רבינו חוזר ואומר, התורה הקדושה היא זאת שהצילה אותנו בכל הגלויות, והיא זאת שתביא אותנו לקראת משיח צדקנו.

 

באחד הפעמים את ביקר את רבינו כ"ק האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א, חזר רבינו כמה פעמים על העניין שזאת התורה לא תהא מוחלפת, שבתורה הקדושה אין שום שינו ואסור להכניס ולעשות חס ושלום שום שינוי אפילו קטן מהמסורת, אותו תורה שקבלנו מהר סיני, אם אותה תורה היינו בגלות עד היום, ואם אותה תורה בדיוק נלך לקראת משיח צדקנו בקרוב.

באחת השבתות עת התארח רבינו בבית מדרשו של האדמו"ר ממחנובקא, פתח רבינו ואמר על הפסוק בפרשת ואתחנן (דברים ז, יא) "ושמרת את המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לעשותו", ביאר רבינו: שכאשר יהודי הולך בדרך התורה ומקיים מצוות, הרי על ידו נעשה אור יום על ידו נעשה ונברא וקיים העולם, – וזהו כוונת הפסוק 'היום – לעשותו', שהמצוות והעשייה הרוחנית של האדם יוצרת את היום, והכל בעולם קיים בזכות התורה הקדושה.

 

לרחם לוותר לעזור לכל יהודי – והעיקר השלום

 

אמרתו של רבינו כבר ידועה בפי כל, אך נחזור שוב על הסיפור וניקח חיזוק בעניין זה, היה זה בסעודת ראש חודש כשנה לפני הסתלקותו של רבינו, התבטא רבינו ואמר, 'הרוצה להינצל מחבלי משיח ירחם יוותר יעזור ולא יצעק על אף יהודי', והוסיף לאחר מיכן למקורבו ראש המוסדות רבי אהרן שטרן שליט"א, שהוא מבטיח שכל משפחה שיהיה בין ההורים ובין האחים שלום, ויברחו מהמחלוקת, כולם יזכו להנצל מחבלי משיח ולזכות להגיע לגאולה השלימה בקרוב.

 

במיוחד בזמנים אלו נמצאים המון יהודים שזקוקים לעזרה וסיוע ובקלות אפשר לחטוף מצוות של עזרה הדדית וסיוע, רק לפקוח את העיניים, ולעזור לכל יהודי.

 

תגיד ליהודים שיחזרו בתשובה

 

סניגורן של ישראל היה רבינו בכל זמן היה מלמד זכות על כלל ישראל, והיה מתבטא שאנו רוצים את המשיח ברחמים וחסדים, ולא שחלילה בגלל ביאת המשיח יישפך דם יהודי חס ושלום,

 

חזה רבינו ברוח קודשו את מה שקורה כיום, ואמר למקורבו רבי אהרן שטרן שליט"א רב מתפללי קבר דו דהמלך, שיתקיים בקרוב 'וסכסכתי מצרים במצרים', ואכן כולם זוכרים את האביב הערבי איך שכולם נלחמו אחד בשני ואמר רבינו שנים לפני שזה קרה שהוא מאחל לכל הצדדים הצלחה מרובה, לפני הסתלקותו שלח רבינו את מקורבו לארצות הברית ובקש שיגיד לכולם לעלות לארץ ישראל ולברוח מאמריקה, כי 'בהר ציון תהיה פליטה', והוסיף שיגיעו זמנים קשים בהם ירצו להגיע ולא יוכלו כבר להגיע כי הכל יהיה סגור ומסוגר, כפי שאנו רואים כיום את המצב.

 

כמה שעות לפני הסתלקותו של רבינו שהה לצידו משמשו הנאמן רבי ניסים כהן שליט"א, לפתע תפס אותו רבינו וזעק בקול גדול מקירות ליבו, 'ניסים', 'תגיד ליהודים שיחזרו בתשובה', ואלו היו ממילותיו האחרונות של רבינו, שידע שבורא עולם מצפה ומייחל לחזרה בתשובה של כלל ישראל, כי גדול כח התשובה לקרב את הגאולה השלימה.

 

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

 

בגמ' בבא בתרא, תניא ר"י אומר: גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה שנאמר "כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות",

כל מהותו וישותו של רבינו הייתה צדקה וחסד, המשפט היחיד אותו הסכים רבינו שירשמו עליו לאחר הסתלקותו הינו 'ועושה חסד לאלפים ולתמכין דאורייתא', את כל כספו של רבינו היה מחלק לצדקות ולא היה משאיר לעצמו כלום, כל חייו של רבינו היו דאגה ונתינה לזולת.

 

באחד הימים התבטא רבינו ואמר למקורבו ראש המוסדות שליט"א, שיש המון מלאכי חבלה שנבראו מעבירות נוראות ורוצים להזיק את כלל ישראל, והדבר היחיד שמגן כרגע על הדור, זה כח הצדקות שיש היום, הקופות והארגוני חסד והחסדים שעושים אחד עם השני זה מגן ותריס מפני הפורענות שלא תבוא.

 

כח התפילה

כמה שבח והודאה חייבים אנו לבורא עולם על הזכות שנן לנו להתפלל לפניו, ולבקש ממנו את כל צרכי ליבינו, וכפי שכתב רבינו בכתביו, 'זכיה גדולה לנו שנותן רשות להתפלל לפניו יתברך שמו',

 

היה רבינו מדגיש ואומר: שאין לאדם להתייאש מתפילתו עקב פחיתות מעלתו, כי גדול ערכת תפילתו של יהודי ולו הפשוט ביותר, כשהוא נתון בעת צרה וצוקה, ואין ערך לחשיבותה ולעוצמת משקלה, ויש בכוחה לעלות ולבקוע את כל הרקיעים ולהגיע עד כיסא הכבוד.

 

אל תבטחו בנדיבים היה חוזר רבינו ואומר, הכתובת הטובה ביותר לצרותיו של כל יהודי – זה רק בורא עולם הכל יכול.

 

ורבינו בעצמו היה מקיים זה תדיר ובשנים בהם היה כוחו במותניו, הי הניתן לראות את רבינו מתחיל תפילתו בפינה אחת ומסיימה בפינה השנייה מגודל דבקותו ועבודת התפילה הקדושה והנוראה של רבינו.

 

יהי רצון שנזכה להדבק מעט במידותיו של רבינו זיע"א, ולזכות להתחזק בדברים אלו לקראת הגאולה השלימה שתגיע בקרוב ממש אי"ה אכי"ר.

 

מוסדות הרב ליבוביץ זיו יהודה

הוקמו בס"ד למען הקים לרבינו, אשר לא השאיר אחריו ילדים, שם ושארית בארץ, בהנצחת זכרו, בבית מדרש מפואר, עם עשרות מניני תפילה ואלפי מתפללים מדי יום, עשרות אברכים השוקדים על תלמודם, מקווה טהרה, בית הוראה, קופת השבת, והוצאה לאור של ספרי רבינו

 

האירוע השנתי לזכרו של רבינו – הילולת הישועות

האירוע יתקיים אי"ה ביום שני כב' באלול ה'תשפ"א (30.8.21 למנינם) באולמי כתר הרימון אהרונוביץ' 10 בני ברק בשעה 20:00 בערב, בהשתתפות צדיקים וגדולי ישראל, רבנים ותלמידי רבינו,

 

סעודה מפוארת כיד המלך, תזמורתו של אלעד כהן, ומצגת מרגשת על רבינו,

עזרת נשים פתוחה – האירוע בכפוף להנחיות משרד הבריאות

 

טלפון להזמנת כרטיסים חייגו כעת : 1-800-5000-27

 

שנה טובה ומתוקה

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

רבי שמעון הסתלק במילה "חיים" ביום ל"ג בעומר הקדוש. וזה שרבי שמעון בחר ברבי משה, זו ההסכמה הגדולה ביותר מהנשר הגדול על גדולת הנשמה הנדירה הזאת שהתהלכה בינינו. על משה שמחה צרפתי זצ"ל, תלמידו של הרב ארוש שהסתלק באסון מירון

Featured Products