זה אפשרי! – הרב שלום ארוש

בכל אופן אתה זוכה כבר עכשיו, ברגע זה, כי אתה עושה את שלך. אתה לפחות מצפה למשיח ועושה את הפעולה הגדולה ביותר שאפשר לעשות בשביל עם ישראל,

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 11.11.21

מי הוא המשיח?

הכנפיים של המשיח

אחד הצדיקים בדור האחרון היה הרב יוסף שוורץ שכולם קראו לו "הסבא מנתניה". הוא היה בעל מופת וזכה לגילוי אליהו הנביא. למרות שהיה ניצול שואה ועבר חיים ממש לא קלים, היה תמיד מאיר פנים לכל אדם ושָׁפַע אהבת ישראל כמעיין המתגבר. הוא היה תנור של חום ואהבה ושמחה שהיה יכול להמיס גם את הלב הקפוא ביותר ולשמח את האדם השבור ביותר.

מספר הסבא על עצמו שהוא פגש את המשיח. הסבא כל כך רצה שהמשיח יתגלה כבר, ולכן הוא עשה משהו כדי לגלות אותו. אבל אחר כך רמזו לו משמיים שאין זה רצון ה', והוא היה צריך להתענות ולבקש סליחה ולתקן את מה שעשה, כי אסור לגלות את משיח צדקנו לפני שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך.

והוסיף הסבא ואמר, שלא רק שזה אסור, אלא זה גם לא יעזור. כי כאשר המשיח הוא אדם פרטי, הוא בעצמו לא יודע שהוא המשיח ואין לו כוחות לפעול כמשיח. מתי הוא יכול לפעול כמשיח? רק כאשר הוא מקבל את הנשמה הכללית של כלל עם ישראל. זה בעצם ה"משיח" באמת, זה המנוע של המשיח. אלא מה, הנשמה הגדולה והכללית הזאת לא יכול להתגלות למשיח אלא אם כן כל עם ישראל מאוחדים בתכלית, מחוברים בלב ונפש, "כאיש אחד בלב אחד".

יוצא שגם אם נדע כולנו מי זה המשיח, זה לא יעזור לנו כלום. זה משיח "בלי כנפיים", זה רק שֵׁם של בן אדם בלי שום כוח לפעול בעם ישראל ובעולם כולו. משיח באמת זה הנשמה הכללית שבאה לתקן את כל העולם כולו. והנשמה הזאת יכולה להתגלות רק מתוך אחדות ואהבת ישראל!

ציפית לישועה?

אנחנו יכולים ללמוד מכאן שני דברים חשובים מאוד עם מסר מעשי לעצמנו. במסר הראשון נעסוק במאמר הזה ובמסר השני נעסוק בעזרת ה' במאמר הבא.

המסר הראשון הוא שהגאולה לא יכולה לבוא לפני שכל עם ישראל יהיו מאוחדים. כבר כתבתי את זה בשם הרבה צדיקים, ויש לי מקורות לכך מעוד ספרים קדושים מכל החוגים ומכל חלקי התורה, הלכה מוסר וקבלה. וזה ברור ופשוט מחז"ל כמו שגם כתבתי בחוברות.

המסקנה המעשית מכך היא שהתפילות על עם ישראל הן הדבר הגדול והחשוב ביותר.

אנחנו מצֻווים לצַפות בכל רגע לגאולה השלימה. אבל כשאתה מצפה לאורח, אתה לא סתם יושב ומחכה; אלא אתה מתכונן, מסדר את הבית, מכין אוכל טעים, כמו לפני שבת קודש. אז איך מחכים לגאולה – ממשיכים בחיים בלי לעשות כלום?! זה נקרא לצפות למשיח?!

"לצפות" זה אומר לעשות את כל הפעולות כדי לאפשר לגאולה ולמשיח לבוא. והפעולה הגדולה ביותר היא להקדיש חצי שעה של תפילה על אהבת ישראל. לפחות חצי שעה של תפילה, בכל יום, כמו שעון, במסירות, מכל הלב, לעמוד ולהתחנן בכל הכוחות שה' ייתן לכל עם ישראל אהבת ישראל. תתפלל על זה כמו שאתה מתפלל על החיים שלך. עם ישראל זה לא פחות משום דבר. פשוט מבקשים שתהיה אהבה בין כל עם ישראל שזה כל מה שה' רוצה.

 

זה בהחלט אפשרי!

האם זה נראה לכם חסר סיכוי? נכון שלפי איך שהדברים נראים היום, ולפי היצר הרע והמידות הרעות והמחלוקות הקשות – זה נראה חסר סיכוי. אבל אנחנו מאמינים בכוח התפילה. תפילה משנה את המציאות. תפילה משנה את הטבע. אם יתרבו המתפללים שמקבלים על עצמם חצי שעה ביום, כל חצאי השעות האלה יצטרפו לחשבון גדול ועצום מאוד. זה יעשה רעש בשמים. זה מה שימשיך עלינו ממרום רוח של פיוס, רוח של אהבה, רוח של שלום. ואז זה בוודאי יועיל מאוד מאוד. זו האמונה הפשוטה.

ואצלי זה אפילו לא אמונה. אני רואה את זה בעיניים. אני מקבל רשימות של אלפים שמקבלים על עצמם להתפלל על עם ישראל. לא היה דבר כזה מימות עולם.

 

ותזכרו שאלה לא רק התפילות שלנו, אלא אלה התפילות של כל הדורות ושל כל הצדיקים. ואפילו תפילה אחת לא הולכת לאיבוד. אז אין לנו מה להיחלש, אלא אדרבא, אנחנו באים עם כוח עצום של כל הדורות שמאחורינו, ושום תפילה שלנו לא הולכת לפח ח"ו, אלא הכול שמור וגנוז ובבוא העת יצטרף לחשבון התפילות הכולל שבכוחו לעשות כזה שלום נפלא בעם ישראל שבזכות זה המשיח יקבל את הנשמה הכללית שלו ותבוא הגאולה ברחמים; ולכל אחד ואחת מאתנו יהיה חלק בזה.

כמו כן, כאשר יראו בשמיים התעוררות רצינית של אלפים ורבבות מבני ישראל שדורשים את ה' ואת דוד מלכם, ומבקשים שלום ורודפים אותו בכל לבבם – משמיים יכולים להחליט שמכיוון שיש קבוצה גדולה מעם ישראל שבאמת שׂמִים את אהבת ישראל בראש מעייניהם, זה מספיק בשביל להביא לנו את אליהו הנביא שיעזור לנו לגמור את המלאכה כמו שאומרים חז"ל שאליהו יעשה שלום בעם ישראל ובעולם כולו, ולכן הוא חייב לבוא לפני ביאת המשיח, כדי להכשיר את הקרקע לכך שהמשיח יקבל את הנשמה הכללית ויוכל להתגלות.

 

בכל אופן אתה זוכה כבר עכשיו, ברגע זה, כי אתה עושה את שלך. אתה לפחות מצפה למשיח ועושה את הפעולה הגדולה ביותר שאפשר לעשות בשביל עם ישראל, ואתה בעצמך בוודאי תזכה מיד לחיים עם הרבה יותר אהבת ישראל, שזו תכלית התורה ועיקר תיקון האדם.

 

בלי חשבונות

 

וישנו עוד יתרון גדול ועצום לתפילות האלה. גם לרב שוורץ זה היה נראה שבדרך הטבע זה בלתי אפשרי להגיע למצב כזה שתהיה אחדות ואהבה אמיתית בין כל עם ישראל. ולכן הוא חשש מאוד שמא עוד יגיעו צרות גדולות ונוראות ואסונות קשים כדי לעורר את עם ישראל, כי כל האסונות ר"ל באים רק כדי לעורר את עם ישראל להתאחד כמו שרואים בשטח מה קורה בשעת צרה או מלחמה ל"ע.

אבל התפילות הללו הן תריס בפני הפורענות, הן כיפת הברזל האמיתית שמגנה על עם ישראל והודפת את כל הצרות והגזירות; כי משמיים רואים שיש יהודים שמתפללים על אהבת ישראל ומפיצים ומדברים ומשכנעים עוד ועוד יהודים להתפלל על אהבת ישראל, לכן הקב"ה לא צריך כביכול לעורר אותנו על ידי ייסורים, כי הוא רואה שאנחנו מתעוררים מעצמנו וזה מבטל בלי סוף גזירות קשות מעם ישראל.

לכן אין לנו מה לחַשֵׁב חשבונות שמיים, אלא לדעת נאמנה שכל יהודי חייב לקבל על עצמו את החצי שעה של התפילה על עם ישראל. אני שוב קורא לכל קוראי העלון ללמוד את החוברות הנפלאות והמחזקות בנושא הזה שהן: "אהבת ישראל במסירות נפש" ו"אהבת ישראל – אהבת חינם", ולשלוח אלי את השמות של כל מי שמקבל על עצמו להתפלל על עם ישראל.

 

שער השמיים

בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הסיפור שכל ילד מכיר מהגן. יעקב אבינו הולך לישון ושם אבנים סביב ראשו. בחלום הוא רואה את המלאכים עולים ויורדים בסולם ומקבל הבטחות עצומות מהקדוש ברוך הוא. בבוקר הוא רואה שהאבנים הפכו לאבן אחת.

הנושא המדהים והאינסופי של אהבת ישראל והתפילה על עם ישראל שבו אנו עוסקים בחצי שנה האחרונה מאז ל"ג בעומר שעבר – מאיר לנו את כל הפרשה הזאת באור חדש. חז"ל במדרש אומרים שיעקב אבינו נבהל מאורך הגלות האחרונה ומקושי הצרות. אבל הפתרון והרפואה הם שתים עשרה האבנים הרומזות לעם ישראל שהתאחדו לאבן אחת. זה סוד הגאולה.

ולכן יעקב לוקח את האבן הזאת והופך אותה לבית אלוקים, ושם נבנה באמת בית המקדש; כי אהבת ישראל היא לא רק המפתח לגאולה, אלא היא השער לכל עבודת ה' כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש: "אהבת ישראל היא השער המוביל אל תוך חצרות בית ה' יתברך". ועל זה נדבר ברצות ה' במאמר הבא. אכן, "מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים"!

הכתבה הבאה

יהודים יקרים, אני רוצה לפתוח "לשכת תעסוקה" שתספק תעסוקה לכל עם ישראל. ואני לא מתכוון למשרות ולתקנים. כל מה שאתה עושה בחיים, בין אם אתה פועל פשוט ובין אם אתה מנכ"ל או רופא, בין אם אתה שכיר ובין אם אתה עצמאי – יש לי עבודה להציע לך.

Featured Products