מלחמת רוסיה אוקראינה : סימנים לביאת המשיח

כאשר תראה את ממלכת רוסיה באה באוניותיה למלחמה, תלבש בגדי יום טוב, כי השעה קרובה לביאת המשיח. קראו את הנבואה שמביא הרב בן ציון מוצפי בספרו "עטרת ציון

1 דק' קריאה

steli sror

פורסם בתאריך 02.03.22

הרב בן ציון מוצפי בספרו “עטרת ציון” מצוטט את אביו הגאון הצדיק המקובל הרב סלמן מוצפי זצ”ל וזיע”א (עמ’ ק’) שנותן סימנים לכוננות לביאת המשיח כנאמר:

“ומור אבי זלה”ה אמר, כי הנראה מכל הספרים, שמלחמת גוג ומגוג היא מדינת “רוסיה” של ימינו, אשר היא נמצאת בצפון העולם, ושולטת על גזעים ושבטים עתיקים, עמלקים, כנענים, צועניים ועוד, משבעים אומות, והם אשר יבואו עם חילם הרב לכאן.

וכל יניקתם היא מאותם כוחות וניצוצי קרי הכתובים בכתבי המקובלים, שנוצרים מאותו פסל אשה בר מינן, והיא חיותם, ובארץ ישראל יפלו וישמדו, כי יחזרו כל הניצוצות הקדושים למקומם ושורשם. וידוע מה שאמר הגר”א זלה”ה: “שכאשר תראה את ממלכת רוסיה באה באוניותיה למלחמה, תלבש בגדי יום טוב, כי השעה קרובה לביאת המשיח.”

 

הרמב”ם בשלוש עשרה עיקרי אמונה מביא לנו ביסוד השניים עשר הכנה יום יומית, צפייה ותפילה לביאת המשיח:

מצידנו האמונה בביאת המשיח צריכה להיות:

“…ואע”פ שיתמהמה נחכה לו בכל יום שיבוא.

ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבא ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו, אמרו חכמים תפוח דעתן של מחשבי קצין. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה ולהתפלל לבואו בכל יום ובכל שעה ושעה בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו או זלזל בענינו הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם ואתם נצבים. ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דוקא. וכל החולק בענין המשפחה הזו הרי זה כפר בה’ ובדברי נביאיו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה