הטוב ביותר!

לא מדובר במחקר אחד אלא בשורה של מחקרים שנעשו במשך עשרות שנים באופנים שונים במקומות שונים, וכולם הראו באופן ברור וחד משמעי שאין שום מקום להשוואה, שום תמריץ לא משיג את המטרה.

4 דק' קריאה
הטוב-ביותר

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 03.04.22

התמריץ הכי יעיל

במחקר שנעשה בכמה וכמה מוסדות לימוד ברחבי העולם, ניסו החוקרים לבדוק מה גורם לילדים להגיע להישגים הלימודיים הגדולים ביותר. הם בדקו סוגים שונים של תמריצים: ציונים, פרסים, טיולים, ימי כיף, כסף, ממתקים ועוד, והשוו זאת ללימוד ללא שום תמריץ אבל כשהילדים בעצמם בוחרים את הנושא הנלמד.

 

לא מדובר במחקר אחד אלא בשורה של מחקרים שנעשו במשך עשרות שנים באופנים שונים במקומות שונים, וכולם הראו באופן ברור וחד משמעי שאין שום מקום להשוואה, שום תמריץ לא משיג את המטרה. ואפילו להיפך, ככל שיש פחות תמריץ כך ההישגים גדולים יותר! ולעומת זאת כמובן, כאשר הילד בוחר מעצמו ומיוזמתו את החומר הנלמד או את נושא העבודה – ההצלחה גדלה לאין ערוך!

 

זה לא נמדד רק בהישגים ובציונים אלא בכל חוויית הלמידה, ביצירתיות, ביוזמה ובערכיות. גם תלמידים חלשים הפתיעו ביותר את החוקרים. פרץ שלם של יכולות פרץ מתלמידים שבחרו בעצמם את הנושא שאליו הם מחוברים!

 

גאולה באמצע הספונג’ה?

חכמים אומרים לנו שכשם שנגאלנו בחודש ניסן, כך גם הגאולה העתידה תבוא בחודש ניסן. וכאן יש לשאול: הרי כדי לזכות לגאולה צריכים להיות ראויים לגאולה, באיזה חודש בשנה לכאורה עם ישראל הכי ראויים לגאולה? על פניו נראה שבחודש תשרי. אחרי הכנה של חודש אלול, ואחרי כל כך הרבה סליחות ותשובה, ואחרי ימים נוראים שבהם אנחנו עושים הכול כדי להינצל מאימת הדין, ואחרי יום הכיפורים ומצוות רבות בחג הסוכות – נראה שבזמן הזה אנחנו בשיא שלנו, במעלה הרוחנית הגבוהה ביותר, ולכן אם יש חודש שבו אנחנו ראויים לגאולה זה חייב להיות חודש תשרי – לא כן? אז מדוע הגאולה תבוא לנו בדיוק בחודש הרחוק ביותר מתשרי, באמצע הניקיונות והקניות?

 

אבל המחקרים האלה שהזכרנו בפתיחה מסבירים לנו את הכול. מה הקשר, אתם שואלים? ישנו קשר הדוק! הדין הקדוש בראש השנה הוא תמריץ חזק מאוד לחזור בתשובה, אבל זה תמריץ, ושום תמריץ לא יוכל להביא את ההישגים המקסימליים. להישגים אמתיים מגיעים אך ורק מתוך בחירה ורצון, מתוך חיבור אישי, או במילה אחת: מאהבה!

 

זה הזמן לפרוח

וזו המעלה הגדולה של חודש ניסן. רבי נחמן כותב שימי ניסן הם ימי תשובה בדיוק כמו עשרת ימי תשובה, אבל ההבדל הוא שבתשרי התשובה היא תשובה מיראה, ואילו בניסן התשובה היא תשובה מאהבה. זה בדיוק ההבדל שבין תלמיד שלומד לשם ציון או פרס או כדי להינצל מעונש, לבין תלמיד שלומד מתוך בחירה ורצון. התלמיד הבוחר, והיהודי שעושה תשובה מאהבה – מגיעים למעלות גדולות הרבה הרבה יותר!

 

אימת הדין, עד כמה שהיא ממריצה, היא גם עוצרת ומצמצת, האדם לא יכול להוציא מעצמו באמת את המֵיטב ואת המֵרַב. ולכן בתשרי גם כל העולם כולו בדעיכה ובהכנה לחורף המתקרב. אבל בניסן שהוא חודש האביב, כל העולם כולו מלבלב, כל העולם כולו בפרץ של התחדשות ופריחה, וגם היהודי מקבל חשק חדש ורצון חדש להתקרב לאביו שבשמיים מתוך רצון ובחירה ולא מתוך כפייה, ולכן בחודש זה כל מעשה טוב וכל התחזקות בתורה ותפילה – פועלים ומשפיעים ומאירים הרבה יותר.

 

זה ראש לחודשים, ההתחדשות של ההתחדשות. יש בו הרבה יותר סייעתא דשמיא והרבה יותר כוחות פנימיים. זה הזמן להתחיל מחדש ולקפוץ על העגלה!

 

כמו כן זה חודש שבו מתגלים כל האורות שהתגלו בזמן יציאת מצריים, עם ישראל יצאו מהשעבוד, מכל מה שמגביל ועוצר אותם, עם ישראל זכו לגילוי שכינה וגילוי אמונה, וכאשר ישנו גילוי שכינה – בוחרים בה’ מתוך רצון ומאהבה. אור האמונה שמאיר בניסן זה אור שמשפיע אמונה לכל השנה כולה כמו שכותב רבי נחמן במקום אחר.

 

הזמן של השיא

וזה מסביר מדוע בניסן ניגאל. כי מאחר שהתשובה של ניסן היא תשובה מתוך בחירה ואהבה בלי שום תמריץ ואינטרס – לכן ניסן זה דווקא החודש שבו עם ישראל בשיא שלו, בשיא ההכנה וממילא בחודש זה אנחנו הראויים ביותר לגאולה!

 

עכשיו גם מובן ההבדל בין אלול לאדר. אלול הוא חודש של כניעה כהכנה ליום הדין ולתשובה מיראה, אבל כדי לזכות לתשובה מאהבה ולפריחה אמיתית צריכים חודש שלם של שמחה פורצת גבולות. ולכן אומר רבי נחמן שפורים הוא דרך והילוך והכנה לפסח.

 

וכל אחד ואחת כפי התחזקותו והתחדשותו בתשובה מאהבה ובאמונה שלימה בחודש ניסן – כך זוכה לאותה גאולה פרטית מכל המצרים האישיים שלו. זה זמן מסוגל מאוד, זה זמן שבו אנחנו מסוגלים להיות מופתעים מהכוחות של עצמנו, כי אז יוצאים ומתגלים כל כוחות הנפש החבויים וכל אדם יכול לצמוח ולפרוח ולאגור מזון רוחני ואמונה לכל השנה כולה!

 

אור חדש מפציע

ראש חודש ניסן הוא גם היום שבו נולד רבי נחמן. רבי נחמן נולד לפני בדיוק מאתיים וחמישים שנה, וגם אז יצא ראש חודש ניסן בשבת פרשת תזריע שבה קראו גם את פרשת החודש בדיוק כמו השנה, ובאותה שבת, ובאותו בית שבו התגורר הסבא רבה, הבעל שם טוב הקדוש – נולד הצדיק שעתיד להאיר את העולם ולסלול את הדרך לתשובה מאהבה ולגאולה שלימה ברחמים. והברית שלו הייתה בשבת קודש פרשת מצורע שהיא גם שבת הגדול כמו בשנה זו.

 

זה הזמן להתחיל להמשיך עלינו מקדושת הצדיק, וכל יהודי גם אם אינו נמנה על חסידי ברסלב – יכול לקחת לעצמו “טעימה” מתורת רבי נחמן, איזה נר קטן מתוך אור האורות, ויראה איך גם הנר הקטן הזה מאיר את חייו.

ואם היה דבר שרבי נחמן באמת היה רוצה שייקחו ממנו, זה העניין של ההתבודדות שהיא השיחה האישית עם בורא עולם כל אחד במילים שלו. זו הייתה הנהגה כללית שציווה לכל אנשיו והפליג מאוד במעלתה.

 

תשובה מאהבה בהישג ידך

ועיקר ההתבודדות זו תשובה וחשבון נפש אישי שבו כל אחד מספר לבורא עולם כל מה שעשה מאתמול על היום וחוזר בתשובה. וזה מתקשר לנושא של המאמר שלנו בעניין התשובה מאהבה של חודש ניסן.

 

כי אני יודע שתשובה מאהבה זה מושג מופשט, וצריכים להוריד אותו לחיי המעשה. מה זה אומר בפועל? אין לך תשובה מאהבה ברורה וחזקה יותר מהשעה התבודדות. כי בדרך כלל אדם מתעורר לתקן את מעשיו כתוצאה מחסרונות או ייסורים או מחלות לא עלינו, וזו תשובה מיראה. אבל יהודי שחוזר בתשובה בכל יום ויום, לא רק בימים קשים שבהם הוא מתעורר מתוך צרות, אלא גם בימים טובים ויפים שבהם החיים ורודים ונטולי בעיות – בהכרח שהוא זוכה לתשובה שלימה מתוך רצון מלא ובלי שום אילוץ ותמריץ, וזו בדיוק התשובה מאהבה שעליה אנחנו מדברים כאן.

 

כדי לזכות להבין את העצה ולקיים אותה למעשה מומלץ ללמוד את הספר “בשדי יער” שבו פרשתי הדרכה רחבה וחיזוקים רבים לקיום העצה הקדושה הזו שעליה אמר רבי נחמן שהיא “מעלה עליונה וגדולה מהכול”.

 

ולקיים את עצת ההתבודדות מעבר לכך שזו חובה בסיסית של כל יהודי לערוך חשבון נפש, ומעבר לכך שזו מצוות עשה של התשובה בכל יום ומעבר לשיפור העצום שהיא מעניקה לאדם בכל תחומי החיים – מעבר לכל זה זהו גם קשר עם רבי נחמן. התקשרות לצדיק. וקשר עם צדיק זה דבר גדול מאוד מאוד. זה חיבור למקור של טהרה ולתחנת כוח של אמונה והתחדשות שאנחנו כל כך זקוקים להן בחודש ניסן, וכל כך זקוקים להן כדי שכבר בניסן הזה נזכה להיגאל ברחמים גדולים.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הטוב-ביותר

הכתבה הבאה

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" זוג נישא עליו זכור בשמחות שלקב"ה אין בית לגור בו ועם ישראל עדיין בגלות.. וכפי שתיקנו חז"ל לזכור את החורבן. "אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" אין לנו שמחה שלמה כל עוד השכינה במקומה.

Featured Products