השבת הגדול

אתר "ברסלב ישראל" מברך את כל הקוראים הנכבדים, התורמים והמפצים היקרים בברכת חג פסח שמח וכשר, אביב מבורך וגאולת עולמים , המלכת ה' יתברך, משיח צדקנו ובניין בית המקדש. שנזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא בליל הסדר לתפארת ולברכה בכל בית ישראל!

2 דק' קריאה
השבת-הגדול

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 07.04.22

אתר “ברסלב ישראל” מברך את כל הקוראים הנכבדים, התורמים והמפצים היקרים בברכת חג פסח שמח וכשר, אביב מבורך וגאולת עולמים , המלכת ה’ יתברך, משיח צדקנו ובניין בית המקדש. שנזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא בליל הסדר לתפארת ולברכה בכל בית ישראל!

השבת הסמוכה לפסח (שלפני החג) נקראת ‘שבת הגדול’ מטעמים רבים, שבה מנהגים מיוחדים והיסטוריה משלה. הטעם הראשון הוא, משום שנעשו לישראל ניסים גדולים באותה שבת. שבת הגדול הראשונה של ישראל הייתה השבת שלפני היציאה ממצרים, בעשירי בניסן. בשבת זו נצטווו ישראל במצווה הראשונה: “בעשֹר לחֹדש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבֹת, שה לבית” (שמות יב, ג).

שבת הגדול, יש בה ברכה גדולה ואפשר לזכות לישועות ועושר גדול מגלים לנו חז”ל. אבל מה  כ”כ מיוחד בשבת זו שזכתה לתואר “הגדול”?

הבה נפתח קצת בהיסטוריה..

זמן קצר לפני יציאת מצרים, הקב”ה מצווה את ב”י להתכונן לקראת היציאה ממצרים. ביום ארבעה עשר בניסן עליהם לשחוט קורבן מיוחד, הנקרא “קורבן הפסח” ; במקביל עליהם לרכוש אותו ולהביאו לביתם ארבעה ימים קודם לכן, בעשירי לחודש.

למה דווקא שה?

הם נצטווו לשחוט שה. למה דווקא שה ולא כל חיה כשרה אחרת? שה היה נחשב כאליל במצרים, הס מלשחוט אותו; כפי שהפרה מקודשת בהודו. ולכן בורא עולם רצה להוציא מליבם כל פחד וחשש, ו/או אמונה בדיונית שלשה יש כוחות כלשהם. 

“למכה מצרים בבכוריהם”

באותה שנה, שנת 2448 לבריאת העולם, י’ בניסן חל ביום השבת. בכורי מצרים ראו את היהודים רוכשים כבשים ועיזים בהמוניהם, וביקשו לברר על מה המהומה. “אנו עומדים להקריב קורבן פסח כי בקרוב בורא העולם עומד להרוג את כל בכורות מצרים” השיבו היהודים.

כששמעו זאת מיהרו להוריהם בפחד רב. “שחררו את היהודים!” ביקשו, “הובטח כי עשר מכות יבואו על ראשנו, וכולן התקיימו; איננו רוצים למות!” ההורים סירבו, ואז פרצה מלחמה בין הילדים להוריהם. במלחמה זו היו קורבנות משני הצדדים, ועל כך נאמר בפסוק “למכה מצרים בבכוריהם.”

סיבות נוספות לשם “השבת הגדול”

כאמור, סיפור זה אירע בי’ בניסן, אך מאחר ויום זה הוא יום פטירתה של מרים ע”ה, קבעו את חגיגת הנס מדי שנה לשבת שלפני חג הפסח והיא קיבלה את השם “שבת הגדול”.

דעה נוספת, טוענת ששבת זו נקראת על שם פסוק הנאמר בהפטרת השבת, “הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום ה’ הגדול והנורא”

בנוסף, מצוות הקרבת קורבן פסח הייתה הראשונה בה הצטוו בני-ישראל. בכך, כביכול, הם הפכו ל’גדול’ המחויב בקיום המצוות, ולפיכך השבת מציינת את יום גדילתם של עם ישראל.

מה עושים בשבת הגדול?

נהוג כי בשבת זו הרב נושא דרשה ארוכה לפני בני הקהילה, בה הוא מלמד את כל ההלכות החשובות לדעת לחג הפסח. יש האומרים שבשל הדרשה הארוכה “והגדולה” קיבלה השבת את שמה.

כאשר חג הפסח חל ביום ראשון ושבת הגדול היא גם ערב פסח, קיימים דינים מיוחדים הקשורים לסוף זמן אכילת חמץ, ביעור חמץ ועוד.

וכשם שנעשה נס לאבותינו, כך בימים ההם גם בזמן הזה ונזכה לגאולת עולמים , לחירות וליציאת מצרים אמתית להיות עבדי ושפחות השם יתברך!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה