מסובב הסיבות – פרשת ויגש

רק כדי שלא לביישם, הוא לא התיר ליועצים, לצלמים ולעיתונאים להיות נוכחים בפגישה המרטיטה. כאלו הם מהלכי האדם אשר כולם מודרכים ממרום!

2 דק' קריאה

הרב יוסף ברוק

פורסם בתאריך 06.04.21

רק כדי שלא לביישם, הוא לא
התיר ליועצים, לצלמים ולעיתונאים
להיות נוכחים בפגישה המרטיטה.
כאלו הם מהלכי האדם אשר כולם
מודרכים ממרום!


פרשת ויגש

"וְעַתָּה לֹא אַתֶּם שְׁלַחְתֶּם אתִי הֵנָּה כִּי הָאֱלֹקים וַיְשִׂימֵנִי לְאָב לְפַרְעה וּלְאָדוֹן לְכָל בֵּיתוֹ וּמשֵׁל בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם"

המהלך המבריק הצליח. עתה יודע יוסף בוודאות כי אין בלב אֶחָיו על בנימין, בנה של רחל, והאחדות שוררת במשפחה. מבחנו של יהודה עבר בהצלחה. הוא מוכן למסור עצמו: "ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו" (בראשית מ"ד, ל"ג). בכך הוא מוכיח את כנותו ומחויבותו לאחווה.

במבט מקיף יוסף קובע שלוש פעמים כי האחים היו רק אמצעי ביד הקב"ה, ואין טינה בליבו עליהם, שהרי משמים סובבו את הדברים לטובה: "ועתה אל תעצבו… כי מכרכם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם" (מ"ה, ה’), "וישלחני אלוקים לפניכם” (מ"ה, ז’), ולבסוף "ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים…" (מ"ה, ח’).

אכן עתה במעמדו ובפסגת ההצלחה נקל לומר זאת, אך יוסף היה בדרגה זו גם בעודו עבד בבית פוטיפר, וכפי שמעיד הפסוק: "וירא אדוניו כי ה’ אתו וכל אשר הוא עושה ה’ מצליח בידו" (לט, ג), לאמור, כי גם במצבו הנוכחי ראה יוסף אך ורק את מעשה ה’ המנהל ומנווט את כל המהלכים, וכלשון חז"ל "שם שמים שגור בפיו", כלומר בכל פעולה ומצב שם שמים – ידיעה כי משמים הדברים נעשים ומכוונים. וגם אחר כך, בהיותו שנים-עשר שנה בכלא הוא דבק בידיעתו זו: "הלא לאלקים פתרונים ספרו נא לי" (בראשית מ’, ח’). כך הוא פונה אל האסירים הבכירים בכלא. אלה יורדים אל הכלא כדי להיות חבל הצלה ליוסף, וכאשר הוא פונה אליהם בבקשת עזרה "כי אם זכרתני… והזכרתני אל פרעה" (בראשית מ’, י"ד), נענש הוא בשנתיים נוספות בהם עליו להפנים ולהשלים עם ידיעה זו, וכפי שהוא אומר לאחיו: "לא אתם שלחתם אותי הנה כי אם ה’". באותו מהלך לא שר המשקים יוציאנו, ואין לו להשליך עליו יהבו. וכאשר מידת הביטחון שלו נפגמת במעט, עליו לשוב ולהתבונן בכך, ואין מקום מתאים לכך יותר מבור הכלא.

אכן משהוא מגיע אל מדרגה זו בשלמות, מסתיים תפקידו כמשנה למלך, ומתחיל יחס כאח אל אחיו, "ולא יכול יוסף להתאפק… ויקרא הוציאו כל איש מעלי" (בראשית מ"ה, א’). רק כדי שלא לביישם לא התיר ליועצים, לצלמים ולעיתונאים להיות נוכחים בפגישה המרטיטה. וההמשך ידוע.

כאלו הם מהלכי האדם אשר כולם מודרכים ממרום, ואם ישכיל לראות זאת ידבק בבורא עולם.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה