מסכת סוכה פרק ב ג-ד

מסכת סוכה פרק ב משנה ג-ד: העושה סוכתו בראש העגלה, או בראש הספינה--כשרה, ועולין לה ביום טוב; בראש האילן...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 05.04.21

מסכת סוכה פרק ב

ב,ג העושה סוכתו בראש העגלה, או בראש הספינה–כשרה, ועולין לה ביום טוב; בראש האילן, או על גבי הגמל–כשרה, ואין עולין לה ביום טוב. שתיים בידי אדם, ואחת באילן, או שתיים באילן, ואחת בידי אדם–כשרה, ואין עולין לה ביום טוב; שלוש בידי אדם, ואחת באילן–כשרה, ועולין לה ביום טוב. זה הכלל: כל שיינטל האילן, והיא יכולה לעמוד בפני עצמה–כשרה, ועולין לה ביום טוב.
 

ב,ד העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות–כשרה. שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה. חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה. אוכלין ושותין עראי, חוץ לסוכה. [ה] מעשה שהביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל, ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים; ואמרו, העלום לסוכה. וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה–נטלו במפה, ואכלו חוץ לסוכה; ולא בירך אחריו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה