מסכת סוכה פרק ג ג-ד

מסכת סוכה פרק ג משנה ג-ד: גזולה ויבשה, פסולה. של אשרה ושל עיר הנדחת, פסולה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 05.04.21

מסכתת סוכה פרק ג

ג,ג ערבה גזולה ויבשה, פסולה. של אשרה ושל עיר הנדחת, פסולה. נקטם ראשה, נפרצו עליה, והצפצפת–פסולה. כמושה, או שנשרו מקצת עליה, ושל בעל–כשרה.
 

ג,ד רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד–אפילו שניים קטומין, ואחד שאינו קטום; רבי טרפון אומר, אפילו שלושתן קטומין. רבי עקיבה אומר, כשם שלולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה