אביב הגיע!

כשהאביב מגיע זה קורה - כוחות חדשים ומרעננים מושפעים בעולם. אל תפספסו את ההזדמנות להתחדש ולרצות. את ההרגשה של תינוק חדש שנולד ממש עכשיו.

5 דק' קריאה
אביב הגיע!

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 18.03.12

כשהאביב מגיע זה קורה – כוחות
חדשים ומרעננים מושפעים בעולם.
אל תפספסו את ההזדמנות להתחדש
ולרצות. את ההרגשה של תינוק
חדש שנולד ממש עכשיו.
 
 
אביב הגיע.
 
ניסן, החודש שבו מתחדשת השנה והבריאה, הוא הזמן המתאים ביותר להתחדשות. לחדש את הרצונות והכוחות, איך עושים את זה? פשוט, שוכחים מכל מה שהיה עד עכשיו ומתחילים התחלה חדשה כאילו היום נולדנו. זאת עצה נפלאה שרבי נחמן מברסלב נותן לנו. הוא גם אומר, שאין דבר שנותן כוח לאדם יותר מההתחדשות שנוסכת בו רוח חדשה של רעננות ותקווה, ממש כמו תינוק מלא שמחה וחיות, סקרנות וכוח לגדול ולהתפתח, דברים שבאים לו מכוח היותו בריה חדשה בעולם.
 
ניסן, הוא החודש הראשון של חודשי השנה. כאן, למעשה, מתחילה השנה החדשה האמיתית על פי התורה. שהרי, יציאת מצרים שהייתה בניסן היא ההתחלה של עם ישראל, לכן מחודש זה מונים את השנים. ומכיוון שחודש ניסן הוא ראש לכל החודשים, לכן כל יום בחודש זה הוא ממש כמו ראש חודש, ובפרט שנים-עשר הימים הראשונים בהם קוראים את פרשת הנשיאים, כאשר כל יום הוא כנגד חודש בשנה. וכפי התנהגותו של האדם בימים אלה כך יתנהגו עימו כל השנה. זה הזמן להרבות במעשים טובים, להוסיף עוד קדושה, להגדיל את השפע הרוחני. זה הזמן להתחדש.
 
ניסן, הוא חודש שמסוגל מאוד לתשובה, כך אומר רבי נחמן מברסלב. תרבו במעשים טובים ובמצוות, הוא מחזק אותנו. כן, גם ההכנות לחג הפסח שאנו עושים בימים אלה – הניקיונות, הסדר והארגון של כל הבית, גם הם נכללים בתשובה ובמעשים טובים. לכן כדאי לקבל הכל באהבה ושמחה, בלי עצבים. שהרי מצווה איננה נטל, היא מתנה שבורא עולם נותן לנו.לחדש את הרצון
 
עיקר ההתחדשות היא התחדשות הרצון. כאשר אדם מתחדש ברצונות חזקים בלי שום זקנה ומשקעים שמחלישים את הרצון, הוא נעשה בריה חדשה ממש. זו הסיבה לכך שכולם צריכים להתחדש. גם צדיקים גדולים, כפי שאומר רבי נחמן, אסור להם להיות ‘זקנים בצדקותם’, משום שהזקנה שרבי נחמן מדבר עליה היא חוסר רצון להתפתח ולהתחדש. זה, כמובן, פגם גם אצל צדיקים גדולים, שהרי תמיד צריך להתחדש ברצונות חזקים, כי עיקר האדם הוא הרצון.
 
ואם זה מה שנאמר על צדיקים, כל שכן מי שאינו ממש צדיק. מי שיש לו ‘משקל’ שמעיק עליו ממעשיו שלא עלו יפה עד עתה, הוא בודאי מחויב לשכוח הכל ולעשות כל שביכולתו להתחדש ברצונות חדשים. רק כך אפשר להמשיך הלאה, לעלות במדרגות הרוחניות, עד שאדם זוכה להיות כרצון השם. כי עיקר התשובה תלויה בעצת התחדשות הרצון. וכשיש רצון, יש הכל.
 
על ראש חודש ניסן אמרו חז”ל שהוא ראש השנה למלכים. כלומר, בחודש זה נקבעות כל המלכויות וכל המינויים והתפקידים שיש בעולם – מי יהיו ראשי מדינות, ראשי משרדים, ראשי ישיבות, מי יהיה בתפקיד זה או אחר, ובידי מי תהיה סמכות זו או אחרת. אפילו המלכות האישית של האדם נקבעת בחודש זה – על התלויים בו וכו’. הכל נקבע בראש חודש ניסן. לכן חשוב מאוד להקדיש ביום ראש חודש זמן ניכר לתפילה, בעיקר לתפילה האישית (התבודדות), לבקש ולהתחנן לפני בורא עולם על התחדשות הרצון, על המלכות – הפרטית והכללית, וכן הלאה.
 
ובעיקר, להתפלל לבורא עולם שימליך את מלך המשיח, שהוא שלמות המלכות. כי רק מלכות דוד, שמשיח יבוא מזרעו, היא זו שמגלה בשלמות את מלכות הבורא. כל ‘מלך’ אחר שמולך, גם אם הוא לא גרוע כל כך, עדיין ישנה אחיזה לשקר שגורם להסתרת מלכות השם.
 
דוד המלך ע”ה שאמר “ואני תפילה”, הוא כל כולו גילוי האומר שהשם הוא המלך. דבר זה מלמד אותנו שהכל, אבל הכל, מהשם ורק הבורא יכול לעזור לאדם. אין שום ‘אני’, יש רק תפילה. לכן, רק מי שמלמד אותנו שהכל תלוי בתפילה יכול להנהיג, מכיוון שמלכותו אינה מסתירה את מלכות השם. ולאדם כזה צריך להתפלל שתינתן המלוכה והממשלה. ובעיקר, שיתגלה המשיח, משום שעניין זה מתקיים בו בשלמות, כי הוא מגלה לעולם ש”אין עוד מלבדו”.
 
בוחרים, אבל לא בקלפי
 
הבחירה, אם כן, בידיים שלנו – לבחור מי יהיו המלכים והראשים שמעלינו. לא, אנחנו לא הולכים לבחור בקלפי. זאת בחירה שנעשית כל רגע ורגע – האם לבחור להאמין בבורא עולם, בתפילה, ועל ידי זה למסור את כוח המלוכה להשם ושליחיו הנאמנים, או חלילה ההיפך. לכן בחודש זה יש להתחזק עוד יותר בתפילה, להשקיע בה כוחות וריכוז. כי התפילה ממליכה את השם ומקימה את סוכת דוד הנופלת.
 
בספרו “ליקוטי מוהר”ן” כותב רבי נחמן על הקדיש את הדברים הבאים: “בעלמא די ברא כרעותיה וימליך מלכותיה” – כשאדם מסתפק ומתרצה ברצון השם יתברך, שיהיה הכל רק כמו שהוא יתברך רוצה, אזי הוא ‘ממליך מלכותיה’ – הוא ממליך את השם, מגלה את מלכות השם. כי עיקר המלכות הוא מהרצון. אבל כשאדם רוצה איזה רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך, על ידי זה נעשה מלכות מאחרים של העכו”ם (עובדי כוכבים ומזלות), וכפי הרצון האחר של האדם כן נעשה איזה מלכות לאיזה עכו”ם. כי צריך האדם לבטל רצונו לגמרי נגד רצון השם יתברך, שלא יהיה לו שום רצון אחר, רק כמו שרוצה השם יתברך, הן שיהיה לו ממון ובנים, הן לאו ח”ו, והן כל שאר הרצונות, לא ירצה שום רצון אחר, רק כמו שרוצה השם יתברך” (תורה קע”ז).
 
הבחירות האמיתיות, אם כן, הן לא פוליטיקה וגם לא אחוזי הבחירה וכדומה. הכל תלוי בי ובך, ובכל אחד מעם ישראל. בביטול שלנו לפני רצון השם – לרצות מה שהשם רוצה. כך אנו ממליכים  את השם ונאמניו בעולם. ואם, חלילה, אדם פועל ההיפך ומתנגד לרצון השם, מביע מורת רוח ממה שעובר עליו, נופל לעצבות וייאוש, רוטן וכועס כל הזמן – בזה הוא נותן כוח לשליט זר, לכוחות הטומאה, לשלוט. וכפי הפגם בהתבטלות לרצון השם, כך יהיה הכוח שהשליט הזר מקבל. מדברים אלה כל אחד יבין מהיכן מקבלים השליטים העריצים שמאיימים על ישראל את כוחם – מחוסר ההתבטלות לרצון השם. ברגע שנזכה להתבטל כראוי, כמו שמורה לנו רבי נחמן בדבריו לעיל, לא יהיה לשליטים הזרים הללו שום כוח, שהרי כל המלוכה תחזור לקדושה, למלכות השם יתברך.
 
בדבריו, מציין רבי נחמן שעיקר המלכות היא מהרצון. זה דבר שאפשר להסביר בצורה פשוטה, שהרי לכל אדם יש מלכות, דבר המתבטא ברצון – יש לו רצון להשפיע בדרך זו או אחרת, יש לו רצון לפעול וכדומה, וכן עיקר הביטוי למלכות של כל אחד הוא היכולת לעשות כרצונו, וכולם מחויבים לעשות רצונו.
 
ובנוסף (שם, חלק ב, ה) אומר רבי נחמן, כי בחודש ניסן, שהוא ראש השנה למלכים, מתחדשת ההתמנות של כל אחד ואחד, ואז נותנים גם למלאכים בשמים את ההתמנות שלהם, ועל ידי זה מתחדש רצון השם בבריאת העולם, כמו שמרומז בדניאל (ד): “וכמיצביה, עבד בחיל שמיא” – שעושה כרצונו בצבא השמים, משום שאז בורא עולם נותן כרצונו את כל ההתמנויות שיש בעולם, אפילו למלאכים. נמצא, שבורא עולם מגלה מחדש את רצונו בהנהגת עולמו.
 
ואם כך, זה הזמן עבורנו להתעורר כאן למטה, בעולם הזה, ולבקש שהשם יחדש את רצונו באופן שיהיה לטובת ישראל בנגלה. שהרי כל רצון השם הוא לקרב את ישראל ברחמים, לתת עוד אפשרויות להפיץ את דעת השם בעולם, לתת תפקידים לאנשים שעל ידם יהיה אפשר להפיץ את דבר השם בעולם. וככל שבורא עולם ירצה יותר בגלוי, כך תתגלה אמונתו בעולם. זה מה שימשוך את הרצון על כל הברואים וכולם ירצו לגלות את האמונה, לעסוק בעבודה הקדושה של התפילה וכדומה, כמו שרבי נחמן מספר לנו (סיפורי מעשיות) במעשה משבעה בעטרלס (קבצנים), שכל בני המדינה נמשכו אחר בן המלך שאביו המליכו בחייו, מכיוון שאהב את החכמה, וזו לשונו: “וְזֶה הַבֶּן מֶלֶךְ הָיָה חָכָם, וְהָיָה אוֹהֵב חָכְמָה מְאד, וְהָיוּ אֶצְלוֹ חֲכָמִים גְּדוֹלִים וְכָל מִי שֶׁהָיָה בָּא אֶצְלוֹ עִם אֵיזֶה דְּבַר חָכְמָה-הָיָה אֶצְלוֹ בַּחֲשִׁיבוּת גָּדוֹל מְאד וְהָיָה נוֹתֵן לָהֶם כָּבוֹד וַעֲשִׁירוּת בִּשְׁבִיל הַחָכְמָה, לְכָל אֶחָד כְּפִי רְצוֹנוֹ. מִי שֶׁהָיָה רוֹצֶה מָמוֹן – הָיָה נוֹתֵן לוֹ מָמוֹן, וּמִי שֶׁהָיָה רוֹצֶה כָּבוֹד – הָיָה נוֹתֵן לוֹ כָּבוֹד, הַכּל בִּשְׁבִיל הַחָכְמָה. וּמֵחֲמַת שֶׁהָיָה חָשׁוּב אֶצְלוֹ הַחָכְמָה כָּל-כָּךְ, הָיוּ כֻּלָּם לוֹקְחִין עַצְמָן אֶל הַחָכְמָה, וְעָסְקוּ כָּל הַמְּדִינָה בְּחָכְמוֹתץ כִּי זֶה הָיָה רוֹצֶה מָמוֹן, כְּדֵי שֶׁיְּקַבֵּל מָמוֹן עַל יְדֵי זֶה, וְזֶה הָיָה רוֹצֶה חֲשִׁיבוּת וְכָבוֹד…”
 
בני המדינה נמשכים אחרי רצון המלך, לכן אנו צריכים לבקש מהשם שיגלה יותר ויותר את רצונו בעולמו, שהרי הוא ברא את כל הבריאה בשביל האמונה, כפי שהסברתי באריכות בספר בגן  האמונה.
 
כל זה בא לחזק אותנו שלא נפספס את ראש חודש ניסן וניתן לו לחמוק לנו מבין הידיים. לדעת שכל הישועות וההצלות שאנו צריכים, כל התגלות מלכות השם, הגאולה – הכל תלוי בימים של חודש ניסן. לכן, חשוב מאוד שנתחזק בכל מה שצוין במאמר זה, שנרבה בתפילות, בפרט ביום ראש חודש, שאור האמונה יופץ בעולם, שאור הצדיק יתגלה בעולם ועוד. אלה ימים שמסוגלים לעורר את הרצון, לכן חשוב מאוד לתת את הדעת על כך ולא לאבד אותם חלילה, כי זה תלוי בזה – התגלות רצון השם בעולם תלויה ברצון של כל אחד מאיתנו לרצות מה שהשם רוצה. להתחזק ולרומם את עבודת התפילה שמגלה את מלכות השם, ויותר מכל, לדעת שכל מה שאנו זוכים לקבל – הכל בא מכוח התפילה וכפי שאנו מתפללים על הדבר שאנו מבקשים.
 
יהי רצון שנזכה להתחדש בכל הכוחות – הרוחניים והגשמיים, שנזכה להיות כלים לשפע והברכה האלוקיים המושפעים עלינו משמים, שנגלה את האמונה ואת מלכות השם בעולם, וכך נמשיך עלינו את הרצון להמליך את השם ולקרב את הגאולה ואת ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

אביב הגיע!

הכתבה הבאה

להיות מפורסם? זה רק אבק של כוכבים.. זמני ועובר. הכל חולף. גם החיים עצמם. לא משנה עד כמה היית כוכב ומוכר.. יש בורא לעולם!

Featured Products