סיפורי הבעל שם טוב – סיפורי למוצ”ש

רבי אליעזר, אבי הרב רבי ישראל בעל שם טוב, היה דר בכפר אחד והיה מכניס אורחים גדול, והושיב שומרים בכל קצות הכפר ויצוום שיאמרו לכל אורח עובר שיסור אצלו, למען לא ידאג הזר, אנה יפנה במקום שאין לו מכירים.

1 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 26.07.23

רבי אליעזר, אבי הרב רבי ישראל בעל שם טוב, היה דר בכפר אחד והיה מכניס אורחים גדול, והושיב שומרים בכל קצות הכפר ויצוום שיאמרו לכל אורח עובר שיסור אצלו, למען לא ידאג הזר, אנה יפנה במקום שאין לו מכירים. ובבוא אורח ועני אליו, היה נותן לו נדבה הגונה מיד, עוד קודם שיאכל, למען יאכל בטוב לב. כי הן העני עיקר מגמתו להשיג מכסת כסף ולהביא טרף לביתו.

פעם שיבחו בשמים את ההנהגות הטובות שלו והסכימו לנסותו באיזה דבר, אמרו: “מי ילך לנסותו?”

אמר סמאל: “אני אלך.”

אמר אליהו: “לא טוב שאתה תלך, רק אני אלך.”

והלך אליהו זכור לטוב ובא אליו, אל רבי אליעזר בשבת אחרי חצות בדמות עני במקלו ובתרמילו ויבוא ויאמר: “שבתא טבא!”

מהראוי היה לגרש אותו כמחלל שבת, אבל רבי אליעזר היה סבלן ולא רצה לביישו, ויתן לו מיד סעודה שלישית לאכול בכבוד, וכן [נתן לו בערב] סעודת ‘מלוה מלכה’. וביום הראשון בבוקר נתן לו [שוב לאכול] וגם נדבה הגונה, ולא הזכיר לו כלל מעניין חילול שבת, שלא לביישו.

וכאשר ראה אליהו זכור לטוב את מנהגו הטוב, גילה עצמו אליו ויאמר לו: “דע לך, שאני אליהו הנביא ובאתי לנסותך, ובשכר זה תזכה לבן, שיאיר עיני בני ישראל.”

וזכה להוליד את רבי ישראל בעל שם טוב.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה