אני אמא רחל

אחד מסיפורי המופת הבא קרה לפני מספר שנים לקראת סוף מבצע "עופרת יצוקה", והוא סיפור בן זמננו, סיפור פלאי ועל טבעי ממש! פתחו זוג עיניים והמשיכו לקרא.

4 דק' קריאה

פורסם בתאריך 26.10.23

“אני אמא רחל!”

אחד מסיפורי המופת הבא קרה לפני מספר שנים לקראת סוף מבצע “עופרת יצוקה”, והוא סיפור בן זמננו, סיפור פלאי ועל טבעי ממש! פתחו זוג עיניים והמשיכו לקרא.

באחד מהימים במבצע “עופרת יצוקה”, בהם חיילנו לוחמי צה”ל היקרים הסתערו רגלית על שכונה בעזה שבה הייתה סברה ששם שוהים מחבלים מסוכנים.

החיילים האהובים שלנו נכנסו לתוך השכונה כאשר המטרה הייתה להיכנס לתוך הבתים עצמם ולהילחם פנים מול פנים עם האויב.

ואז זה קרה. אותו נס פלאי, על אנושי, עצום ממדים וקשה לתפיסה למי שאינו מורגל בניסים ולמי שאינו בקיא באמונה פשוטה ותמימה של השגחה פרטית. אותו נס נשגב שהציל עשרות חיילים ממוות בטוח , שאחריו כל המדינה סערה וגעשה סביבו ואודותיו.

ואז זה קרה. מספר לוחמים עמדו להיכנס לבית חשוד נתקלו באישה מסתורית שהזהירה אותם, בעברית צחה, שלא ייכנסו לבית מכיוון שהוא ממולכד.

החיילים הקשיבו לאותה גברת והמשיכו הלאה בדרכם לבית חשוד נוסף, אלא ששם הם הופתעו לגלות שאותה האישה הפציעה שוב, כמו משום מקום, והזהירה אותם מפני מטענים נוספים.

וכך המעשה חזר על עצמו פעם אחרי פעם מבית לבית; החיילים רוצים להיכנס לבית חשוד ולפתע מופיעה מולם אישה עם הדרת פנים מיוחדת ואומרת להם שהבית ממולכד. התופעה הייתה מוזרה להם מאד והם לא הבינו כיצד אותה גברת “קופצת” מבית לבית מבלי לעבור בדלת, ואיך היא מספיקה להקדים אותם, איך היא בכלל עוברת ומה קורה פה.. המעשים היו סתומים ומפתיעים למדי.

אחד מהחיילים אזר אומץ ואחרי מספר פגישות איתה והזהרות שלה, שאל אותה ” מי את גברת?” ענתה האישה –  “אני רחל אמנו, אני אמא שלכם

הסיפור הכה גלים רבים בכל שכבות האוכלוסייה בישראל והיה לפלא רב מדובר ומפורסם. הרב מרדכי אליהו ואתו גם הרב עובדיה יוסף, נתנו את החותמת שאכן המקרה קרה. אמא רחל התגלתה לחיילנו, הבנים שלה, בעזה.

 

ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי?!

בזכות אמא רחל עם ישראל נגאלים! דעתה של רחל אימנו כל כך חשובה ונחשבת בשמיים עד שבזכותה נגאלו בני ישראל.

מדרש קדום העוסק בחורבן בית המקדש מספר את המקרה הבא, כאשר ראה הקדוש ברוך הוא את בית מקדשו חרב, החל לבכות ולקונן. הקב”ה מצווה על ירמיהו לצאת ולהביא את שלושת האבות ביחד עם משה על מנת שיקוננו עימו על מות בניהם. בהמשך ניגשים ארבעתם לפני הקב”ה, כל אחד  וטענותיו עימו, בבקשה שיסלח וימחל לישראל.

פתח אברהם לפני הקב”ה ואמר: “ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן וכשעמד על דעתו והיה בחור אמרת לי העלהו עולה לפני, נעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי כפתתי אותו ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?”

פתח יצחק ואמר : “ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא “אלוקים יראה לו השה לעולה בני” לא עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צווארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?”

פתח יעקב ואמר : “ריבונו של עולם, לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן וכשיצאתי מביתו פגע בי עשו הרשע וביקש להרוג את בני ומסרתי עצמי למיתה עליהם וסבלתי עליהם צער גידול בנים, כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם, ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על  בני?

פתח משה ואמר : “ריבונו של עולם, לא רועה נאמן הייתי על ישראל ארבעים שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר וכשהגיע זמן שיכנסו לארץ גזרת עלי במדבר יפלו עצמותי, ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם”.

ואף אחד מהם לא הצליח לעורר את רחמיו של הקב”ה..

ואז מוסיף המדרש ומספר :

באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקב”ה ואמרה “ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים, והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאד והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן, שיכיר ביני לבין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא רחל ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עימה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי, וגמלתי חסד עימה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה.

 ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי,  אתה מלך חי וקיים רחמן; מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני?

 מסיים המדרש ומספר: “מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן“.

 

אמא רחל מבכה ומסרבת להתנחם

כֹּה אָמַר ה’, קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים – רָחֵל, מְבַכָּה עַל-בָּנֶיהָ; מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל-בָּנֶיהָ, כִּי אֵינֶנּוּ” (ירמיהו, ל”א, י”ד).

רחל אימנו כל כך קדושה ומכובדת עד אשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לה “מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי, וְעֵינַיִךְ, מִדִּמְעָה: כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם-ה’, וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב. וְיֵשׁ-תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ, נְאֻם-ה’; וְשָׁבוּ בָנִים, לִגְבוּלָם” (ירמיהו, ל”א, ט”ו-ט”ז).

אמא רחל היא דמות קדושה שמתפללת בלי סוף ובלי הפסקה על ילדיה, בניה, הלוא הם אנחנו עם ישראל ולא תתנחם ולא תפסיק עד שנגאל.

עמנו עמך ישראל השתטחו (ועדיין משתטחים) על ציונה הקדוש וזכו לזיווג, פרי בטן, בריאות, חזרה בתשובה , רפואה ועוד הרבה הצטרכויות חשובות.

“ויזכור אלוקים את רחל”

מעשיה הטובים של רחל אינם נשכחים מלפני הקב”ה – “ויזכור אלוקים את רחל” – עד כדי כך שבזמנים הקשים ביותר התעוררו רחמיו של הקב”ה בזכותה, ועם ישראל ניצל מכיליון של ממש!

י”א חשוון יום פטירתה של מאמא רחל כמובן שהילולת צדיק זה רעש גדול בשמיים וביום ההילולה שלו יש לו כוח לפעול ישועות יותר מברגיל.

אנא מכם, התפללו מאמא רחל שתהיה מליצת יושר בעד כל עם ישראל שנזכה לגאולת עולמים, לגאולה שלמה באהבה ברחמים וללא ייסורים שיתגלה מלכות משיח צדקנו כבר עכשיו! ונזכה להמליך את השם יתברך ולהיפגש כולנו בבית המקדש השלישי. השם יאמר דיי לצרותנו!  

וכרגיל, בלי נדר, כשאני חותמת את המאמרים על הצדיקים בהמלצה החמה ומתוקה שלי אליכם יהודים יקרים:

הדליקו נר לעילוי נשמתה הקדושה, שימו פרוטה לצדקה וקראו פרקי תהילים, גם את הפרקים המספרים על חייה מספר בראשית – פרשת ויצא, פרשת וישלח. אם אפשרי אז גם סעודה לכבודה אפשרי אפילו לאכול כריך או סעודת אמנים (מגע אש). בקשו מאמא רחל שהיא האמא של כל עם ישראל שתהיה מליצת יושר בעדנו, בעד כל עם ישראל בפני בורא העולם.

מבטיחה לכם , באמונה שלמה, מי כאמא רחל שאינה נשארת חייבת.. ! זכותה תגן בעד כל עם ישראל ונזכה לגאולה שלמה עוד עכשיו. אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה