למה פורים באדר ב’?

הגמרא במסכת מגילה מביאה שאלה זו: לכאורה צריך להקדים את פורים לאדר ראשון ש"אין מעבירים על המצוות". דהיינו "מצוה הבאה לידך אל תחמצנה".

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 10.03.24

מדוע לא מקיימים את פורים באדר א’?

הגמרא במסכת מגילה מביאה שאלה זו: לכאורה צריך להקדים את פורים לאדר ראשון ש”אין מעבירים על המצוות”. דהיינו “מצוה הבאה לידך אל תחמצנה”.

ועונה הגמרא שיש ערך גדול לקבוע את פורים סמוך לפסח. “לסמוך גאולה לגאולה – עדיף”. (פורים זו “גאולה קטנה”)גאולה מצרה חד פעמית, צרה מזדמנת. כשהמן נהרג – לא נגאלנו גאולה שלימה – עדין נשארנו בגלות של אחשוורוש. ולכן המגילה מסתיימת במילים “וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ”.

(פסח זו “גאולה גדולה”) יצאנו ממצרים בדרכינו לארץ ישראל לבניין בית המקדש וכד’. למלא את יעודינו כעם. יעוד של עם ישראל.

ואע”פ שיש כאן שתי גאולות מסוגים שונים – יש ערך לסמוך אותן אחת לשניה כיון שהם (הגאולות קשורות אחת לשניה).

שכל צרה שבאה על ישראל ונגאלים ממנה, לא נגאלים רק מצרה פרטית אלא זה קשור לגאולה הכללית של כולנו.

כמו שמגאולת השואה הנוראה באנו לארץ ישראל למהלך של גאולה שלמה. כך היה בימי מרדכי ואסתר שאחרי שיצאו מצרת המן. תלו את המן ותלו את בניו הם באו לירושלים ובנו את בית המקדש השני כמו שמפורש בספר עזרא ונחמיה.

שנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן!!!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה