סגולה להיום! ערב חג השבועות

סגולה מיוחדת לערב חג השבועות, סגולה נדירה שאסור לפספס!, יתן 104 שח לתלמיד חכם ויזכה לבנים, לתיקון החטאים וכל טוב, אמן!.

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 10.06.24

סגולה מיוחדת לערב חג השבועות, סגולה נדירה שאסור לפספס!, יתן 104 שח לתלמיד חכם ויזכה לבנים, לתיקון החטאים וכל טוב, אמן!.

 

רבי חיים פלאג’י מביא בספרו בשם ספר ‘מעשה הצדקה’, דף ק”ט, ע”ב,סגולה נדירה לערב חג השבועות: “ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטרייה 52. כלומר: 52*2=104) ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון עוון העגל לפגם הברית, והוא סגולה למצפים לבנים ולקירוב הגאולה…זכור לטוב להגביר… יוסף צדיקא… שבכלל צדקותיו אשר היה עושה הוא שהיה מחלק סך רב לכל התלמידי חכמים וצנועים בערב חג השבועות בשמחה ובטוב לבב, אשריו ואשרי חלקו גיבור בארץ יהיה זרעו… וכבר כתבתי בזה בספרי הקטן ‘תוכחת חיים’ סדר נשא בעניין חיוב להחזיק ביד לומדי תורה בעצרת, יותר משאר מועדים”.

 

ומהות הדברים היא כי בערב חג השבועות רצוי לתת לתלמיד חכם עני ועניו, 104 ש”ח. מדוע 104 ש”ח? פעמיים בן (52) בגימטריא. מעשה זה הוא סגולה לתיקון חטאים, לקירוב הגאולה ולמי שלא זכה להביא בנים לעולם. ומרחיב הרב ומבאר כי סגולה זו כוחה גדול דווקא בערב חג השבועות משום הקשר החזק שיש בן לומדי התורה לחג מתן התורה, הלא הוא חג השבועות.

וכבר כתב האלשיך הקדוש כי לאה אמנו נפקדה ביום ערב חג השבועות, אחרי שפסקה מללדת, בזכות מצוות הצדקה: “לאה אמנו נפקדה ביום זה, ערב חג השבועות, וזכתה ללדת את יששכר, ששבטו עסק בלימוד התורה, כמו שנאמר ‘ומבני יששכר יודעים בינה לעיתים’, ‘יששכר באהלך’, ‘יששכר חמור גרם יושב בין המשפתיים, וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו לסבול’.

תרמו עכשיו ותראו ישועות! אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה