ר’ חיים מוולוז’ין- סגולות ליום פטירתו

היום י"ד בסיון הוא יום הפטירה של הצדיק רבי חיים מוולוזין זצ"ל.שמו המלא היה הרב חיים איצקוביץ', והוא היה מייסד ישיבת עץ החיים (ישיבת וולוז'ין) ותלמידו של הגאון מוילנא.  

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 20.06.24

היום י”ד בסיון הוא יום הפטירה של הצדיק רבי חיים מוולוזין זצ”ל.

שמו המלא היה הרב חיים איצקוביץ’, והוא היה מייסד ישיבת עץ החיים (ישיבת וולוז’ין) ותלמידו של הגאון מוילנא.


סגולות גדולה ביום זה:

1.להדליק נר לטובת נשמת הצדיק ולומר: הריני מדליק/ה נר לזכות נשמת רבי חיים בן רבי יצחק, זכותו תגן עלינו.

2.לתת פרוטה לצדקה (אפשרי בקופת צדקה בבית ובכל מקום) ולומר: הריני נותנ/ת צדקה לזכות נשמת רבי חיים בן רבי יצחק, זכותו תגן עלינו.

3.לומר פסוקי תהילים מפרק קיט לפי האותיות רבי חיים נשמה ולפתוח אותם במילים: הריני אומר/ת פסוקי תהילים לזכות נשמת רבי חיים בן רבי יצחק, זכותו תגן עלינו.

ולאחר אמירת הפסוקים יש לקרוא תפילה זו ולבקש את הישועות:

אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני השם כי אליך אקרא כל היום. עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

ויהי רצון מלפניך השם  אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפלות הצדיקים, ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפילת עבדך רבי חיים בן רבי יצחק, זכרו לברכה, ועשית עמו נסים ונפלאות, כן תרחם עלינו בעניינו, ותהא נא שעה זו שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פלוני/ת בן/בת פלונית) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפילת עבדך ביום הזה )כאן יפרט בקשתו המיוחדת במילים כל אחד במילים שלה/ו)

ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה פלוני/ת בן/ת פלונית) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה.

לזכות בזכות. הרב שלום ארוש שליטא במסע מרתק:

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה