א. גלעד

א. גלעד

3 פוסטים

מסכות מגן

3 דק' קריאה

הן מהוות לנו מגן, רשת ביטחון דמיונית שטווינו סביבנו ומגינות על 'אני' שאנו לא רוצים לחשוף, שאף אחד בעולם לא יכיר. למה?

רומי לא תנצח

3 דק' קריאה

האדם הורגל להביט על הנהגת הבורא דרך משקפיה המושחרים. במשך שנים היא טפטפה לנו שהוא לא אוהב אותנו, והלעיטה אותנו בסיפורי כזב, אותם מחולל הבורא בשנאתו לנו. אבל רומי לא תנצח!

רפואת הלב

3 דק' קריאה

הפסיכולוגיה המודרנית לימדה אותנו לחפור בכאב, לדוש בו ולהתעסק עם מה שעבר, אך לא נתנה לנו את האמצעים להשתחרר ממנו באמת. לרבי נחמן יש דרך אחרת לרפא לנו את הכאב.