הרבנית מרים ארוש

הרבנית מרים ארוש

25 פוסטים

חינוך ילדים

מעשה שבאו לחפץ חיים זוג עם ילד ובקשו שיברך אותם, אמר להם החפץ חיים: 'עכשיו אתם באים?! הייתם צריכים לבוא אלי עוד לפני ההיריון', החינוך של הילדים מתחיל בבניית האישיות שלנו, עוד לפני ההיריון והלידה

אמא שרה ואמא הגר

והשם פקד את שרה, תפילות לא חוזרות ריקן 90 שנה עמדה שרה בתפילה להיפקד בזרע קודש. לא שנה ולא שנתים תשעים שנה ולאחר תשעים שנה נשמע תפילתה.

נשים בחג הסוכות – “ושמחת בחגך”

ימים הנוראים, תפילות מרוממות, נסיעה לרבנו הקדוש, המאמץ מצידך, התפילות שהכל יעבור בשלום, השיבה הביתה עם הרבה ישועות ובעזרת השם בזכות המסירות נפש נזכה לשנה טובה , הרגשה מרוממת, הכל מאחור, תכל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקיללותיה, מתחילים דף חדש, ברוך ה' זכינו לכפרה ביום הכיפור.

חודש אלול

מתנה מהקב"ה חודש הרחמים והסליחות קול דודי דופק הקב"ה דודוי דופק לנו תחזרו בתשובה, משה רבינו זכה לסולל דרך עמד וביקש סליחה מלפני הקב"ה על חטא העגל מי ראש חודש אלול עד יום כפורים שהקב"ה אמר לו סלחתי כדברך.

חודש אב

אמרו חז"ל משנכנס אב ממעטין בשמחה. חודש אב מתחילתו ועד לאחר תשעה באב נוהגים ימי אבלות . לא מתחתנים, לא אומרים שהחיינו. ימי אבלות על חורבן בית המקדש.

שבועות

מהות חג השבועות השם שבועות מלשון שבועה עמ"י נשבע הקב"ה לקיים את התורה אומר המדרש הלך הקב"ה לאומות העולם ושאלם אם אתם רוצים לקבל את התורה שאלו אומות העולם מה כתוב בה ענה להם הקב"ה לא תרצח לא תגנוב לא תחמוד. אמרו אומות העולם אין אנחנו יכולים לקיים כזאת תורה הלך הקב"ה ולא רצו לקבלה . בה לעמ"י עם התורה ושאלם :

ימים המסוגלים למהפיכה

וספרתם לכם ממחורת  השבת שבע שבתות תמימות תהיינה הוציא הקבה ממצרים את ישראל ממט שערי טומאה בכדי לקבל את התורה היו צריכים להיטהר ישראל ימי ספירת העומר הם ימי טהרה והכנה לקבלת התורה.  לכן באה התורה ומבקשת וספרתם לכם תספור היכן אתה נמצא עם המידות שלך היחס בין אדם לחברו בין איש לאישתו ביחסי משפחה

איך מנקים את הבית בהצלחה

  בניסן זו הזדמנות לגאולה, הכנה לחג החרות עם הרבה עמל ויגע זה חג החרות. הכל לבן כולם יושבים מסובים בני מלכים כל המשפחה מאוחדת הילדים מצפים לאפיקומן כל ילד וילדה יודעים להגיד את מה נישתנה ממש כמו נסיכים שרים לפני הקב"ה כל המעמד הזה צריך הכנה ויגיע לנקות מחמץ, כל פינה במקומות שהחמץ מתרכז בהם בעיקר במטבח אך היגעיה הזאת מביאה איתה המון לחץ, וכדי להוריד את הלחץ יש לזכור כמה דברים:

ניסן והגאולה

חודש ניסן החודש הזה לכם כל אחד מקבל מתנה בחודש זה. החודש הזה לכם חודש שיכולים להתחדש בו, כל השנה אתם רדומים וישנים. שינה מלשון שינה. וחודש הזה מגיע אותו עם הרבה מתנות.  

חג פורים הרבנית מרים ארוש

פורים מדוע לא יבוא פורים פעמים בשבוע כפי שידוע יום פורים יום קדוש ושקול כיום הכפורים שהיה הכהן ניכנס לקודש הקודשים ומכפר על עם ישראל כך כוחו של יום פורים לפעול על  ידי מצות היום לקבלת התפילות