הרבנית מרים ארוש

7 פוסטים

רצח בטקסס

אחד משבע מצוות בני נוח הוא לא תרצח, אנו מחוייבים להפיץ את שבע מצוות בני נוח לעולם, ואת תורת ישראל, ולהפוך את העולם למתוקן יותר.

שביעי של פסח

יש זמנים מסוגלים, ביום גדול זה יורדת הארה רוחנית לעולם, כוח מאת הבורא שיסיע לנו בהתחלות חדשות, ובפתיחת המזל, נצלו אותו!

דף חדש

יום כיפור הוא יום מתנה לעמ"י, יום כפרה על חטאים עוונות ופשעים, דברים שעשינו ביננו לבין הקב"ה וצריכים כפרה,

סוד פני המנורה

כאשר מדברים אל השני בסבר פנים יפות ובנעימות, יש לו כלי לקבל את הדיבורים שתשפיע עליו, ולאחר שנותנים בו מילים טובות ומחמאות הלב מתמלא וממילא הרע יתבטל מאליו.

שותפות נאמנה

יום שבועות הוא מלשון שבועה, כי ביום הזה אנחנו נשבענו לקב"ה "נתתי יצר הרע נתתי לו תורה תבלין" איך אפשר להסתדר בלי התורה נגד היצר הרע?