הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל

הרב אליהו אליעזר דסלר זצ”ל

2 פוסטים

חכמת העולם

''חכמה'' פירושה תועלת, לאדם ולעולם, התקדמות בפיתוח הטוב הטמון באופי האדם, לקראת מטרות נעלות לאין ערוך בשלמות האדם. ועל חכמה זו נאמר: ''החכמה תחיה בעליה''...