הרב אלימלך בר שאול זצ"ל

הרב אלימלך בר שאול זצ”ל

1 פוסטים

שבילי אמונה

החיים הפנימיים, לא רק שהם שונים במהותם מן החיים החיצוניים, אלא שהם עשירים ומלאים. לכן החיים הפנימיים אינם יכולים להיות תולדה של חיי הגוף...