הרב א. כרמל

הרב א. כרמל

2 פוסטים

הפרט והכלל

6 דק' קריאה

ללא מידה מסוימת של רגש חברתי היה האדם מתנהג כחיית פרא ואף גרוע יותר. לעומת זאת, ללא אינדיבידואליות לא הייתה שאיפה אישית...

צדיק ורע לו רשע וטוב לו

8 דק' קריאה

השקפה זו מעוררת שאלות רבות. מדוע מבורך אחד בכל טוב העולם הזה, בעוד על השני נגזר כי יחיה בדאגותיו ובעוניו? מדוע עובר אחד ייסורי גיהינום נוראים, והשני נהנה מהחיים הדומים לחופשה...