הרב יעקב ברוך פרידמן

הרב יעקב ברוך פרידמן

11 פוסטים

אושרה של חרות הנפש

העולם אין לו שמץ מושג מהו אושר. הוא גם מודה בכך. המושג אושר בעולם מוזכר רק בעיקר בהקשר "חיפוש אחר האושר". יש לו מושג קלוש של עינוגים. אין לו צל של מושג על חווית האושר...

מנהיגות ושתלטנות

יש להזכיר שוב את ההבדל בין מנהיגות, המאופיינת בשיקול דעת, ביכולת החלטה, לבין גסות רוח המאופיינת בביטויים גסים, בחוסר התחשבות. המרחק בין שני אלה הוא רב!