הרב יעקב הרצברג

84 פוסטים

להרגיש יהודי

...הוא שהיה צדיק יסוד עולם, שהעיד על עצמו שזכה למדרגות נשגבות במיוחד, שואל בלב נשבר "איך זוכים להיות ולהרגיש יהודי???"

עצבים? כעס?

ישנו עיקר גדול מאוד בדרך התשובה והוא - לא לכעוס ולא להתרגז משום דבר. כלל זה מבוסס על "ישמע בזיונו ידום וישתוק". מה זה אומר?

ממשיכים לכבס

אחרי כל ה'כביסה' הזאת אנחנו יכולים להתחיל שנה חדשה כשאנו נקיים ומגוהצים ומחודשים כהוגן, כמו שאמר דוד המלך "הרב כבסני מעווני"...

מחשבות רבות בלב איש

יתכן שהתועלת תתגלה ברבות הזמן, ויתכן שלעולם לא יוודע מה הועילה הצרה. בכל מקרה על האדם להאמין שהכל לטובה, גם כאשר נדמה לו שאין דרך להיחלץ ממנה...

חסר לך משהו!

בתחילה מנסה האדם לשאוב את כל ההתחדשויות והריגושים מכל מיני חוויות גשמיות הנמצאות בעולם הזה, אולם לחוויות הגשמיות והעולם הזה יש גבול, וכאשר נגמרים הריגושים נשארים מאוכזבים וריק...