הרב יעקב מאיר שכטר

הרב יעקב מאיר שכטר

4 פוסטים

די לך במה שיש לך!

האדם מטבעו רגיל להגות ולהתבונן במעמדו של הזולת, החל במעלותיו הרוחניות וכלה בהצלחותיו הגשמיות, ולפעמים גם במחיר של יסורי קנאה וצרות עין...