הרב משה יוסף שיינרמן

הרב משה יוסף שיינרמן

1 פוסטים

שמחת ט”ו באב

"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן... והיו עוסקות בשידוכים ונישואין". במה מיוחד יום זה?