הרב שלום ארוש

הרב שלום ארוש

1135 פוסטים

צ’ק פתוח

4 דק' קריאה

אתם מכירים מישהו שהיה מוכן לחתום על צ'ק עם סכום פתוח? אפילו ערבות על דירה יש לה גבול: מיליון שקל, שני מיליון; אבל בצ'ק פתוח – השמיים הם הגבול...

חוסר מודעות

4 דק' קריאה

האהבה והחברות תלויות בתפילה, בריבוי תפילה, במסירות נפש. אני מבקש שוב ושוב וממש מתחנן לכל הקוראים שיקבלו על עצמם חצי שעה ביום בקבלה ובקביעות,

רפואה לעולם

4 דק' קריאה

מה ההבדל בין חובש לרופא? החובש מטפל באופן חיצוני, דואג שהמצב לא יהיה גרוע יותר, לפעמים ממש מציל חיים, אבל רק עד שהחולה יגיע לידי צוותי הרפואה.

אחת שאלתי מאת ה’

4 דק' קריאה

כולנו רוצים עבור הילדים שלנו את כל הטוב שבעולם. בגשמיות וברוחניות. שיהיו בריאים ועשירים, צדיקים ומתמידים, חכמים ונבונים, שיהיה להם שלום בית וילדים טובים,

מה עשית בשבילי?

3 דק' קריאה

יוצא שבן אדם יכול לעבור בעולם הזה שמונים שנה וכל ימיו לעבוד את ה', אבל חלילה להיכשל במבחן שלאחר מאה ועשרים כאשר יתגלה שהוא בעצם לא עשה כלום בשביל ה'. ה' יצילנו!

איך מתחזקים?

4 דק' קריאה

מה עולה לך בראש כשאתה חושב על התחזקות בעבודת ה'? איך היית מציע לעצמך ולאחרים דרך של תשובה ושיפור עצמי?